saySK023 Flashcards Preview

Angličtina SAY SK > saySK023 > Flashcards

Flashcards in saySK023 Deck (30)
Loading flashcards...
1

pýtať sa

inquire

2

ohľadom, čo sa týka

regarding

3

informácie týkajúce sa …

information regarding …

4

odolný, trvanlivý

durable

5

Malo by to stačiť. (2 spôsoby)

It should be enouh. / That will do.

6

Dva papiere by mali stačiť.

Two pieces of paper should do.

7

Budem schopný …

I will be able to..

8

Muselo to byť hrozné.

It must have been terrible.

9

Musel som urobiť niečo zlé.

I must have done something wrong.

10

nemôžem sa dovolať

I can't get through

11

zdvihnúť telefón (keď zvoní) / odpovedať na sms

answer the phone / text

12

otvoriť dvere (keď niekto klope)

answer the door

13

Môžem hovoriť s … ?

Can I speak with...?

14

Je tam pán Hudson?

Is Mr. Hudson in?

15

Môžte mi dať pána Hudsona? (tel)

Can you put Mr. Hudson on?

16

vydržte, počkajte chvíľku (tel)

hold on

17

držte linku

hold the line

18

Spojíme vás ….(tam a tam)

I will put you through ..

19

nechať odkaz

leave a message

20

Môžem hovoriť s osobou zodpovednou za …?

May I speak with person in charge … ?

21

Strácam signál.

You are breaking up.

22

Nerozumel som.

I didn´t catch it.

23

prerušiť (hovor)

cut off

24

Boli sme prerušení.

We were cut off.

25

Môžete hovoriť hlasnejšie, prosím?

Can you speak up, please?

26

Sotva vás počujem.

I can hardly hear you.

27

sotva, ťažko

hardly

28

zavesiť (tel.)

hang up

29

Položil mi to. (tel.)

He hank up on me.

30

Mám zmeškaný hovor z tohto čísla.

I have missed call from this number.