Smertestillende, laksantia (inkl. hovedpine) Flashcards

1
Q

Nævn de overordnede principper for behandling af akutte smerter:
- Lette
- Moderate
- Stærke
- Hvornår NSAID?

A

Akutte smerter, f.eks. post-operative:
- Lette smerter: Non-opioide analgetika
- Moderate smerter: Non-opioide analgetika, evt. morfin i lav dosis
- Stærke smerter: Opioider
- NSAID: Primært til smerter med inflammatorisk komponent (obs PPI)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nævn de overordnede principper for behandling af kroniske smerter (non-maligne)

A
 • Non-farmakologiske tiltag forsøges først
 • Fast dosering (depotpræparater), evt. suppleret med p.n.-behandling
 • Behandlingen skal afprøves i sufficient dosis og tid, før man konstaterer, at der ikke er effekt (dog kortere tid ved maligne smerter)
 • Morfika er ikke indicerede til kroniske smerter, men bruges alligevel. Som hovedregel ikke indiceret fordi vi kommer ind i en ond spiral med tiltagende tolerance-udvikling og dosisøgning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nævn de overordnede principper for behandling af maligne smerter

A
 • Non-opioide analgetika i maks. dosering
 • Ved utilstrækkelig effekt benyttes i stedet langtidsvirkende opioider i kombination med non-opioide analgetika
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Nævn de overordnede principper for behandling af neuropatiske smerter

A
 • Non-opioide analgetika (=paracetamol)
 • Ved utilstrækkelig effekt suppleres med sekundære analgetika
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad forstås ved “sekundære analgetika”?

A

lægemidler der har en anden primær anvendelse end smertelindring - eks. antidepressiva, antiepileptika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er symptomerne på opioid-overdosering, hvad er antidoten og hvad skal man være opmærksom på ved antidoten?

A

Overdosering (↓respiration, ↓bevidsthed, miosis) kan modvirkes ved naloxon-behandling (obs kortere halveringstid end opioider, og derfor kan folk falde tilbage ind i OD’en når Naloxonen klinger af - giv da mere Naloxone!)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Korte facts om brug af opioider:
- Ældre og opioider…?
- Hvordan vi helst vil behandle (svage opioider? pn? distributionsform?)
- To ting, du altid skal huske

A

Generelt: doser tilpasses individuelt!!!!!

 • Ældre er ofte mere følsomme og tåler mindre end yngre
 • Vi foretrækker peroral depot-behandling med kun ét opioid + evt. p.n. (sv. t. 1/6 af døgndosis). Brug MORFIN! IKKE Tramadol/Kodein.
 • Husk ALTID laksantia + aftrapningsplan eller revurderingsdato (og personligt fremmøde ved receptudstedelse)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvad forstås ved opioid-rotation, og hvorfor gøres dette?
Hvad skal der helt praktisk ske ift. dosis?

A

Skift mellem opioider
Ved uacceptable bivirkninger, aftagende effekt trods relevant dosis eller eskalerende behov.

Ved rotation:
STEP 1: Udregn den ækvi-analgetiske dosis vha. promedicin. Eksempler:
Morfin 15 mg (p.o.) ≈ oxycodon 10 mg (p.o.) (=1,5:1)
Tramadol 150 mg (p.o.) ≈ morfin 30 mg (p.o.) (=5:1)

STEP 2: Reducér den samlede ækvi-analgetiske dosis med ca. 25% (se igen Smerteguiden eller omregner på pro.medicin). Husk, at når der startes i nyt præparat kører vi med refrakte/korttidsvirkende doser, så vi kan titrere os ind.

Husk også, at der ved skift til administrationsform med øget absorption reduceres i dosis. Generelt er koncentrationen lavere ved depotformerne (fordi de spredes ud over lang tid).

Omregning fra 400 mg Tramadol til morfin er derfor = 400/5 * 0,75 = 60 mg morfin

Ved høje døgndoser (>100 mg morfin dgl.) skiftes gradvist (spørg en specialist)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Smerteplastre:
Hvad indeholder de?
Hvilke patienter skal have dem, og hvem skal ikke?
Hvad er de 2 store udfordringer med dem…? Og findes der et værktøj til at undgå problemet?

A

Indeholder enten fentanyl eller buprenorfin.

Forbeholdes patienter, som ikke kan tage medicinen peroralt
Må ikke bruges til opioid-naive patienter (potente stoffer, mindste fentanyl-plaster sv.t. ca. 30 mg morfin p.o.).

 1. Mange UTH’er, især relateret til administration (glemt påsætning, dobbelt påsætning, plaster faldet af etc.). Selvom effekten kun er eks. 3 dage, bliver de fortsat ved med at afgive lidt, så hvis mange gamle plastre bliver siddende = mange bække små = overdosering.
 2. Meget variabel absorption (= uforudsigelig kinetik og virkning) afhængigt af patientfaktorer (hudens tykkelse, svedtendens m.m.)

Brug en skematisk tegning over kroppen til at tegne ind hvor det er brugt henne hvis du absolut skal bruge dem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvad er Jens-Ulriks gyldne ord om smertebehandling? :)

A

Vær freaking entusiastisk omkring smertebehandling - ikke urealistisk, men vær positiv!! 50% af behandlingen handler ikke om valg af præparat, men om compliance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvad er geriatriens holdning til depottabletter?

A

“Depot”
Depottabletter er tabletter, hvor lægemiddelstoffet bliver frigivet over en længere periode. Det gør, at lægemidlet virker i længere tid.
Depot er genialt til ældre, vi bruger dem alt alt for lidt! Bedre smertedækning og bedre compliance!

Note: “Retard” betyder, at tabletten afgiver indholdsstoffet over længere tid og ofte er længere tid om at virke. Man siger, det har en “retarderet” (forsinket) virkning. Det er typisk depottabletter og depotkapsler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvornår skelner vi mellem akutte og kroniske smerter?

A

Akutte smerter op til 3 mdr.
Kroniske smerter når +3-6 mdr.

(Selvom de fleste nok vil føle, at 3 mdr. smerter er ret kronisk….)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad hedder det enzym, der er involveret i omsætning af Tramadol og Kodein, og som såkaldte poor metabolizers ikke har?
Hvor mange er poor metabolizers?

A

CYP2D6
10% af den kaukasiske befolkning er poor metabolizers, og har dermed ingen effekt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvad er generelt holdningen til Tramadol og Kodein?

A

De var oprindeligt trin 2 i WHO’s smerteguide.
Såkaldt “svage opioider”, men de skaber stor afhængighed og grundet toleranceudvikling ender vi alligevel oppe i tårnhøje doser.

Så vi går direkte til morfin! Trin 2 er droppet!

Desuden er op til 10% af den kaukasiske befolkning poor metabolizers og har dermed slet ingen effekt af Tramadol og Kodein.
+ Tramadol har en serotonerg effekt og kan dermed bidrage til serotonergt syndrom!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad kan vi bruge til at kvantificere smerter?

A

NRS (numerisk 1-10 skala), som også er bedre end VAS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvilke typer analgetika har vi? Overordnet 4 typer

A

Lægemidler som fremkalder smertelindring uden (betydeligt) at påvirke andre sensoriske funktioner eller bevidsthed. Kan inddeles

 1. Non-opioide analgetika (acetylsalicylsyre, NSAID, paracetamol)
 2. Opioider
 3. Kombinationspræparater
 4. Sekundære analgetika (antidepressiva, antiepileptika)

Kan også inddeles i systemiske analgetika vs. lokalanalgetika, herunder creme og gel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Paracetamol (meget korte svar!):
- Primære effekter?
- Hvad er normal døgndosis, og er der en sammenhæng mellem dosis og effekt?
- Bivirkninger?
- Virkningsvarighed?
- Metabolisering?
- Interaktioner?
- Former?

A

Analgetisk og febernedsættende, ikke anti-inflammatorisk

Dosis er 500-1000 mg, højere dosis ≠ bedre effekt. Maksimal døgndosis 4 g, kan være livstruende fra cirka 10 g

Næsten alle patienter tåler 4 g dagligt, meget få bivirkninger

Virkningsvarighed 4-6 timer, T½ 2-3 timer

Metaboliseres i leveren og udskilles derefter renalt

Interaktion med warfarin (=blødningsrisiko)

Fås i mange formuleringer (tabl., depottabl., brusetabl., supp., mikstur m.m.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hvordan behandles forgiftning med paracetamol?

A

Forgiftning behandles med N-acetylcystein-drop (NAC-drop)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Acetylsalicylsyre:
- Virkningsmekanisme?
- Primære effekter?
- Hvad er normal døgndosis, og er der en sammenhæng mellem dosis og effekt?
- Bivirkninger?
- Metabolisering?

A

Er et NSAID: En potent COX-hæmmer med smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk virkning

Sædvanlig dosis er 500-1000 mg, 3-4 gange dgl., højere dosis giver ikke bedre smertestillende effekt
Den antiinflammatoriske effekt er højest ved daglige doser på 4-6 g, hvilket medfører bivirkninger (som andre NSAIDs)
Lavdosis ASA anvendes som tromboseprofylakse.

Omdannes til salicylsyre, konjugeres i leveren og udskilles renalt, men ved døgndoser over 3-4 g
overskrides leverens kapacitet og halveringstiden stiger fra 2-3 timer til 24 timer = forgiftningsfare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

NSAID
- Primære effekter?
- Virkningsmekanisme?
- Gængse præparater?

A

Analgetisk, febernedsættende og antiinflammatorisk effekt

Hæmmer COX (uselektivt COX1+COX2, selektivt kun COX2). COX1-hæmning menes at være mekanismen bag GI-bivirkninger ved NSAID. COX2-hæmning er relateret til kardiovaskulære hændelser.

Typiske lægemidler fra gruppen er ibuprofen, diclofenac og naproxen. Lidt forskellig farmakokinetik og bivirkningsprofil, men cirka samme analgetiske og antiinflammatoriske effekt. Findes også i en creme (diclofenac, Voltaren® gel), som kan bruges ved hudnære smerter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

NSAID
- Hvilken bivirkning er hæmning af hhv. COX1 og COX2 associeret til?
- Er der sammenhæng mellem bivirkninger og dosis?
- Hvad forværrer risikoen (nævn 3 ting)?

A

COX1-hæmning menes at være mekanismen bag GI-bivirkninger ved NSAID.
COX2-hæmning er relateret til kardiovaskulære hændelser

Kardiovaskulære-, nyre- og GI-bivirkninger er dosisrelaterede.

Risikoen stiger ved langvarig behandling (>14 dage), høje doser eller ved samtidig behandling med andre lægemidler, som påvirker blødningstid og/eller ventrikelslimhinden

22
Q

En undergruppe af NSAID er selektive COX2-hæmmere, der i en årrække blev praised som det nye store NSAID-hit. Hvad ender præparatnavnene på, hvad er mekanismen og hvorfor blev det ikke et kæmpe hit?

A

Coxib’erne, f.eks. Celebra®
COX2-hæmning er relateret til kardiovaskulære hændelser. Benyttes ikke som standard!!!!!

Fordi COX1-hæmning menes at være hovedmekanismen bag GI-bivirkninger ved NSAID, håbede man på, at selektiv COX2-hæmning kunne undgå blødning helt.

Kombination af COX-2-hæmmer og PPI giver da også særligt lav blødningsrisiko.
(Non-selektiv NSAID+PPI = lige så stor blødningsrisiko som ved COX-2-hæmmer-behandling alene).

MEN COX2-hæmmere er blevet forbundet med overhyppighed af bl.a. AMI og er derfor kontraindicerede ved kardiovaskulær sygdom.

23
Q

Hvem skal behandles med NSAID? Og hvornår skal PPI tillægges?

A

Smerter med en antiinflammatorisk komponent! Det gælder også ASA, der jo også er et NSAID!

OBS - forsigtighed ved:
Ældre
Blødnings- eller ulcus-historik
Behandling med blodfortyndende
Nedsat nyrefunktion
Pt i behandling med diuretika + AngII-/ACE-hæmmer (Tripple Whammy)
Og mange flere! Se promedicin

Hvis NSAID-behandling alligevel er påkrævet ved én af ovennævnte risikofaktorer, anbefales kombinationsbehandling med PPI.

24
Q

Hvordan er det nu med acetylsalisylsyre: Vi bruger det til både trombocythæmmende behandling og smertestillende, men i hvilke doser…?

A

Som smertestillende, antipyretisk og antiinflammatorisk:
Sædvanlig dosis er 500-1000 mg, 3-4 gange dgl., højere dosis giver ikke bedre smertestillende effekt. 1 g til en voksen er i reglen give maksimalt opnåelig smertestillende og febernedsættende virkning. Antiinflammatorisk effekt kræver doser på mindst 3 g dgl.

Iskæmisk hjertesygdom:
Initialt. 300 mg.
Vedligeholdelsesdosis. 75 mg dgl.

ASA’s effektive hæmning af trombocytaggregationen udnyttes som profylakse mod arterielle tromboser (lav dosis), men ved brug i analgetiske doser ses en højere incidens af gastro-intestinale komplikationer end for andre NSAID.

25
Q

Hvilke 4 typer af smerte har vi, hvis vi inddeler efter patofysiologi?

A

Ofte er der tale om en blandingskomponent.
- nociceptive (somatiske og viscerale)
- neuropatiske
- cancersmerter

Nociceptive somatiske smerter:
Udgående fra knogler, led, muskler eller hud. Vellokaliserede. Bevægelsesrelateret. Inflammatorisk betinget perifer sensibilisering.

Nociceptive vicerale smerter:
Udgående fra slimhinder eller organer. Diffus udbredning. Ofte referred pain til andre regioner.

Neuropatiske smerter:
Opstår som følge af skade på eller sygdom (DM og alkohol-relaterede neuropatier, post-apoplexi ændret smerteopfattelse m.fl.) i det somatosensoriske system. Altid en komponent af ændring i opfattelsen af smerte. Sviende, brændende, jagende.

Nociplastiske smerter:
Opstår ved længerevarende smertetilstande. Sensibilisering af smertesystemet.

26
Q

Hvilke typer smerter har vi, hvis vi inddeler efter varighed og “ætiologi”?

A

Akutte smerter

Kroniske smerter, herunder:
* Kroniske non-maligne
* Maligne smerter (80% af alle cancer-ptt. Hyppigst fra knoglemetastaser, neuropatiske smerter hos 25-30%. Men mange cancer-patienter har også kroniske non-maligne smerter).

27
Q

Hvordan er det nu med de kroniske rygsmerter… Har vi gode behandlinger til dette?

A

Dårlig effekt af paracetamol på kroniske rygsmerter!
Opioider til kroniske rygsmerter er generelt et no go - ingen forbedring på sigt, udvikler bare tolerance og kræver højere og højere dosis.

28
Q

Til hvilken type smerte anvender vi ofte de sekundære analgetika? Giv eksempler på sekundære analgetika lægemiddelgrupper (2) og lægemidler.

A

Neuropatiske smerter kan ofte ikke behandles effektivt med gængse analgetika

En række lægemidler, som ikke er udviklet til behandling af smerter, kan anvendes til neuropatiske smerter, herunder:
- Visse antidepressiva (f.eks. amitriptylin og duloxetin, obs off label!)
- Visse antiepileptika (f.eks. pregabalin og gabapentin)

29
Q

Hvilken effekt har antidepressiva på smerter?

A

Tricykliske antidepressiva eller SNRI-præparatet duloxetin (OFF LABEL til smerter!) kan bruges til behandling af neuropatiske smerter, f.eks. efter apopleksi, uafhængigt af den antidepressive effekt.

Virker som regel i løbet af få dage og har effekt hos 60-70%, men patienterne bliver ikke smertefrie.

Virkningsmekanismen kendes ikke, men hænger muligvis sammen med lægemidlernes hæmning af genoptag af serotonin og noradrenalin
Dosis er typisk lavere end ved depression, men der er klar dosis-respons-sammenhæng.

30
Q

Nævn et par antiepileptika, der har effekt på smerter - og nævn en udfordring…?

A

En række antiepileptika har også effekt på neuropatiske smerter (bl.a. valproat, lamotrigin, gabapentin og pregabalin)
Virkningsmekanismen er forskellig for de enkelte lægemidler og ikke fuldstændigt klarlagt
Doseres efter effekt og bivirkninger
Pregabalin har misbrugspotentiale

31
Q

Tidligere inddelte man opioider efter styrke i stærke og ”svage” opioider – det er obsolet! Hvad inddeler man dem nu efter?

A

Inddeles efter receptoreffekt i agonister, partielle agonister og antagonister ift. deres affinitet for primært my-receptorerne, men også kappa og delta.

32
Q

Til hvilken type smerte giver opioider bedst lindring?

A

Giver bedst smertelindring ved konstante, dybe smerter

33
Q

Nævn 8 almindeligt forekommende bivirkninger til opioider

A
 1. Sedation ses næsten altid, men aftager ved fortsat behandling
 2. Medfører respirationsdepression (nedsat CO2-følsomhed)
 3. Eufori/dysfori kan ses, men ikke altid
 4. Hostedæmpning ses pga. hæmning af hosterefleksen
 5. Perifer kardilatation kan ses, ofte inkl. mastcelledegranulation (=kløe), kan medføre blodtryksfald (ikke allergisk betinget)
 6. Nedsat ventrikeltømning og –motilitet samt nedsat tarmperistaltik ses ofte (fører til kvalme og obstipation)
 7. Urinretention kan forekomme pga. øget tonus i urinvejene
 8. Miosis er helt karakteristisk
34
Q

Hvad er karakteristisk for opioid-abstinenser (symptomer og varighed)?

A

Gentagen dosering af opioider inden for kortere tid medfører behov for stigende dosis for at opnå samme effekt (tolerance). Fysisk afhængighed kan opstå allerede efter få ugers brug
Karakteriseres ved abstinenssymptomer ved stor dosisreduktion eller pludseligt ophør:
uro, rysten, søvnløshed, næse- og tåreflåd, diarré, gåsehud og pupildilatation.
Topper oftest efter 2-3 dage og aftager i løbet af en uges tid - kan vare 2-3 uger efter en dosisreduktion.

Abstinenssymptomerne kan afhjælpes ved indtag af andet opioid (substitutionsbehandling) med lang halveringstid, eks. metadon

Husk, at:
- der ses krydstolerance mellem forskellige opioider
- tolerance opstår også over for eufori og respirationsdepression, men ikke obstipation

35
Q

Morfin vs. Oxycodon (handelsnavne Oxycontin, Oxynorm): hvad foretrækker vi at bruge?

A

De to ligner hinanden utroligt meget!
Ifølge Ugeskriftet:
Hvis opioidbehandling findes indiceret, anbefales det baseret på evidensgennemgangen fortsat at rekommandere morphin frem for oxycodon.

Morphin og oxycodon har samme analgetiske effekt uanset smertetilstandens karakter og lokalisation og kan anvendes ligeværdigt selv ved moderat nedsat nyrefunktion. Hovedparten af de publicerede undersøgelser viser ingen forskel i forekomsten af bivirkninger, når morphin og oxycodon sammenlignes. Den eneste undtagelse er, at oxycodon potentielt øger risikoen for respirationsdepression. Den tilgængelige litteratur tyder desuden på, at oxycodon kan være forbundet med højere risiko for afhængighed end morphin.
https://ugeskriftet.dk/videnskab/forskelle-og-ligheder-af-morphin-og-oxycodon

Desuden:
I Oxynorm depot er der også hurtigtvirkende oxycodon, hvilket er et obs ift kørekort!

36
Q

Hvad går substitutionsbehandling ud på, og hvorfor kan methadon bruges til afvænning?

A

Substitutionsbehandling går ud på at ombytte et opioid med et andet, mere
farmakologisk favorabelt, hos personer med afhængighed.
Gennem en mætning af belønningscentret kan substitution behandle både fysiske og psykiske
abstinenser.

Halveringstid 15-40 timer (stor interindividuel variation)
Den lange virkningsvarighed nedsætter risikoen for abstinensudvikling
Benyttes til afvænning af opioidmisbrugere

37
Q

Hvordan er det nu lige med morfin, heroin og fentanyls potencitet ift. hinanden?

A

Fentanyl > heroin > morfin

Fentanyl is a potent synthetic opioid primarily used as an analgesic.
It is 50 times more potent than heroin and 100 times more potent than morphine

38
Q

Hvor kan du blive klogere på smertebehandling?

A

Smerteguiden!

39
Q

Hvor meget paracetamol skal vi give til de ældre patienter?

A

Ifølge geriaterne 3 gram til den ældre patient, ifølge farmakologerne kan 4 gå an. Ikke den store forskel i effekt, men hvis biokemien er upåfaldende kan det sagtens lade sig gøre med 4 - og 4 g er også guidelinen!

Geriatriens tommelfingerregel 1g x 3 dgl. ved + 80 år, < 50 kg eller skrøbelig

40
Q

Hvilket lægemiddel har paracetamol særlig vigtig interaktion med, og hvad sker der?

A

Warfarin

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.

41
Q

Hos patienter i fast smertestillende behandling, hvor meget svarer pn. dosis så til ift. døgndosis?

A

p.n. behandling sv.t. 1/6 af døgndosis.

42
Q

Hvordan kan TCA og Duloxetin (SNRI-præparat) bruges i smertebehandling? Hvilken type smerte virker de på, hvor godt virker de, og hos hvor mange patienter?

A

De er OFF LABEL til smerter! Kan bruges til behandling af neuropatiske smerter (ligesom pregabalin, gabapentin m.fl.), f.eks. efter apopleksi, uafhængigt af den antidepressive effekt.

Virker som regel i løbet af få dage og har effekt hos 60-70%, men patienterne bliver ikke smertefrie. IKKE godt til ældre!

43
Q

Hvordan kan antiepileptika (gabapentin, pregabalin, valproat, lamotrigin m.fl.) bruges i smertebehandling? Hvilken type smerte virker de på, og hvad er udfordringen med dem…?

A

En række antiepileptika har også effekt på neuropatiske smerter (ligesom TCA/Duloxetin). Gabapentin, pregabalin - samme virkningseffekt, men forskellige bivirkningsprofil. Afhænger derfor af komorbiditet mm (gabapentin eks.v spasticitet)
Neuropatiske smerter kan ofte ikke behandles effektivt med gængse analgetika.

Pregabalin har misbrugspotentiale!!

44
Q

Hvad hedder det værktøj, der kan hjælpe med at diagnosticere smerte hos den kognitivt svækkede patient?
Nævn eksempler på disse patienters udtryk for smerte.

A

“Smertevurdering i kognitive forstyrrelser (PAIC15)”

Skæren ansigt, grimasser, anspændthed, stivhed, holder vejret, uvillighed, rastløshed, jamrer, stønner, + mange flere

45
Q

Laksantia:
Nævn de 3 typer

A

Peristaltikfremmende
Osmotisk virkende
Lokal virkning i rectum

(+ andre mindre relevante)

46
Q

Nævn eksempler på peristaltikfremmende laksantia

A

Bisacodyl
(Dulcolax®, Toilax®)

Natriumpicosulfat
(Laxoberal®)

47
Q

Nævn eksempler på osmotisk virkende laksantia

A

Lactulose
Magnesiumoxid
Magnesia
Movicol

48
Q

Nævn et eksempel på laksantia med lokal virkning i rectum

A

Klyx

49
Q

Nævn 1. og 2. valg til behandling af forstoppelse, og det bedste valg til opioid-induceret forstoppelse

A
 1. valg Magnesia, kræver meget vand, obs. dårlig nyrefunktion, billigt
 2. valg Movicol-pulver, titreres ind, dyrt

Opioid: Indled altid behandling med laksantia samtidig med opioid. Der skal anvendes en kombi- nation af peristaltikfremmende (fx Laxoberal eller Perilax) og blødgørende (fx Movicol eller Lactulose) midler.

Non-pharmakologiskbehandling
– kost –fiber
– toilet vaner
– motion

50
Q

Hvad er lyrica?

A

Et handelsnavn for pregabalin

51
Q
A