Spierweefsel Flashcards Preview

Histologie > Spierweefsel > Flashcards

Flashcards in Spierweefsel Deck (37)
Loading flashcards...
1

Welke lijn is in het midden van de A-band aanwezig?

M-lijn

2

Bekijk deze schematische afbeelding van hartspierweefsel.

 

Hoe worden de structuren, die als dikkere verticale lijnen zijn afgebeeld, genoemd?

intercalairlijnen (intercalated disks)

3

Welke structuur zorgt ervoor dat hartspiercellen als een eenheid contraheren?

gap junctions

4

Welk type spierweefsel heeft de grootste cellen?

skeletspierweefsel

5

Vul in: een sarcomeer loopt van ... - lijn tot ... - lijn.

van Z-lijn tot Z-lijn

6

Hoe wordt het bindweefsel genoemd dat om individuele spiervezels aanwezig is?

endomysium

7

Hoe wordt het bindweefsel genoemd dat om een spier aanwezig is?

epimysium

8

Hoe wordt het cytoplasma van een spiercel ook genoemd?

sarcoplasma

9

Welk type spierweefsel is dit?

Hartspierweefsel

10

In welk type spierweefsel zijn altijd meer kernen per spiervezel aanwezig?

skeletspierweefsel

11

Hoe wordt de plek genoemd waar een axon contact maakt met een spiervezel?

motorische eindplaat, of myoneurale junctie

12

In welk type spierweefsel is / zijn T-tubuli aanwezig?

 • skeletspierweefsel
 • hartspierweefsel

13

Welke filamenten bepalen de breedte van de A-band?

myosinefilamenten

14

Welke drie typen celverbindingen komen voor in intercalairlijnen?

 • fascia adhaerentes (= focal contacts); hechting van actinefilamenten
 • desmosomen; hechting van intermediaire filamenten (desmine)
 • gap junctions

15

Waar in het sarcomeer van de skeletspiervezel zijn de T-tubuli aanwezig?

op de grens van de A-band en de I-band

16

Heb je suggesties voor vragen die aan deze set kunnen worden toegevoegd?

 

Mail ze naar:

s.vanblokland@erasmusmc.nl

Alvast bedankt!

17

Wat is de functie van T-tubuli?

Zorgen voor synchrone verspreiding van het depolarisatiesignaal naar het binnenste van de spiervezel

18

In welk type spierweefsel zijn intercallairlijnen aanwezig?

hartspierweefsel

19

Welk type spierweefsel heeft - in adulte vorm - geen proliferatieve capaciteit?

hartspierweefsel

20

In welk type spierweefsel is nooit meer dan 1 kern per cel aanwezig?

glad spierweefsel

21

Bij welk type spierweefsel is de doorsnede van de spiercel nauwelijks groter dan de doorsnede van de kern?

glad spierweefsel

22

Welke twee typen filamenten zijn in de A-band aanwezig?

 • myosinefilamenten
 • actinefilamenten

23

Welk type spierweefsel geeft na kleuring met HE, een wat 'vlammend' beeld?

glad spierweefsel

24

Van welk spierweefsel bevatten de spiervezels de meeste mitochondria?

hartspierweefsel

25

In welke typen spierweefsel ligt de celkern centraal in de cel?

 • hartspierweefsel
 • glad spierweefsel

26

Welk type of welke typen spierweefsel bevatten myofibrillen?

 • skeletspierweefsel
 • hartspierweefsel

27

Welk deel, of welke delen, van het sarcomeer wordt/worden smaller bij contractie van de spiervezel?

de I-band en de H-zone

28

In het midden van de A-band is de H-zone aanwezig.

 

Welk filament is niet aanwezig in de H-zone, maar wel in de andere stukken van de A-band?

actinefilementen

29

Welke drie typen spierweefsel worden onderscheiden?

 • skeletspierweefsel
 • hartspierweefsel
 • glad spierweefsel

30

Wat gebeurt er nadat het depolarisatiesignaal het binnenste van de spiercel heeft bereikt?

triggering van calciumrelease uit het sarcoplasmatisch reticulum, daardoor initiatie van contractie van de spiercel