Bindweefsel Flashcards Preview

Histologie > Bindweefsel > Flashcards

Flashcards in Bindweefsel Deck (42)
Loading flashcards...
1

Hoe wordt groei van kraakbeen vanuit het perichondrium genoemd?

appositionele groei

2

Welk type vetweefsel is gespecialiseerd in warmteproductie?

bruin vetweefsel

3

Bij de indeling van bindweefsel wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • bindweefsel in engere zin
 • gespecialiseerd bindweefsel
 • steunweefsel

Welke 5 soorten bindweefsel zijn gespecialiseerd bindweefsel?

 • vet
 • elastisch
 • reticulair
 • mucoïd
 • hematopoietische en lymfatisch

4

Welke twee vormen van botvorming bestaan er?

 • intramembraneuze botvorming (= desmale verbening)
 • enchondrale botvorming

5

Welke cel in het bindweefsel zorgt voor de aanmaak van de vezels?

fibroblast

6

* Je bekijkt een coupe van botweefsel onder de microscoop, en ziet meerkernige cellen tegen de botbalkjes aanliggen. Zie 'A' in de afbeelding.

 

Welke cellen zijn dit?

osteoclasten

7

Drie soorten macromoleculen in bindweefseltussenstof zijn glycosaminoglycanen, proteoglycanen en multi-adhesieve glycoproteinen.

 

Van welke van deze drie soorten is laminine een voorbeeld?

multi-adhesieve glycoproteinen

8

Glycosaminoglycanen, een van de soorten macromoleculen in bindweefseltussenstof, is sterk hydrofiel.

 

Wat betekent dit?

het heeft een sterke waterbindende capaciteit

9

* In dit weefsel zijn verschillende vezels aanwezig.

 

Welke zijn de dunne, paarse, vertakkende vezels?

elastische vezels

10

Welk type vetweefsel bestaat voor een groot deel uit uniloculaire vetcellen?

wit vetweefsel

11

Bij de indeling van bindweefsel wordt onder andere gesproken over bindweefsel 'in engere zin' (connective tissue proper).

 

Welke twee soorten bindweefsel in engere zin kunnen worden onderscheiden?

 • losmazig bindweefsel
 • vezelig bindweefsel

12

Wat zijn de drie hoofdtypen vezels die geproduceerd worden door de fibroblast?

 • collagene vezels
 • reticulaire vezels
 • elastische vezels

Let op: de collagene en reticulaire vezels worden gevormd door eiwitten uit de collageenfamilie; elastische vezels worden gevormd door de eiwitten elastine en fibrilline.

13

Uit welk type collageen zijn reticulaire vezels opgebouwd?

collageen type III

14

Welk weefsel is hier zichtbaar?

Wees zo volledig mogelijk in je antwoord.

wit vetweefsel

15

Welke twee krachten zijn van invloed op de hoeveelheid water die vanuit de capillairen in het omringende bindweefsel terechtkomt?

 • hydrostatische druk
 • osmotische druk

16

Welke cellen zorgen voor resorptie van gevormde botmatrix?

osteoclasten

17

Welke twee soorten vezelig bindweefsel worden onderscheiden?

 • regelmatig vezelig bindweefsel
 • onregelmatig vezelig bindweefsel

18

Welke twee soorten vetweefsel bestaan er?

 • wit vetweefsel
 • bruin vetweefsel

19

Heb je suggesties voor vragen die aan deze set kunnen worden toegevoegd?

 

Mail ze naar:

s.vanblokland@erasmusmc.nl

Alvast bedankt!

20

Welk bindweefsel bevat relatief meer cellen: losmazig of vezelig bindweefsel?

losmazig bindweefsel bevat relatief meer cellen dan vezelig bindweefsel

21

Wat zijn de vier hoofdcomponenten van alle typen bindweefsel?

 • cellen
 • vezels
 • tussenstof
 • weefselvloeistof

22

Welke twee typen vezels zijn aanwezig in elastisch kraakbeen?

 • elastische vezels
 • collageen type II

23

Welk type vezel, aanwezig in bindweefsel, kan bundels vormen die optimaal trekkracht kunnen weerstaan?

collagene vezels, en met name type I collagene vezels

24

Welk type vezel, aanwezig in bindweefsel, is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan organen met weinig interne structuur?

reticulaire vezels

25

Welk soort vezels is het meest aanwezig in vezelig bindweefsel?

type I collagene vezels

26

Welke twee soorten botweefsel kunnen macroscopisch worden onderscheiden?

 • compact botweefsel
 • spongieus botweefsel

27

Welke drie typen kraakbeen zijn er?

 • hyalien
 • elastisch
 • vezelig

28

Welke cellen zorgen voor de vorming van botmatrix?

osteoblasten

29

Welke cellen liggen in de verkalkte botmatrix, en zijn belangrijk bij onderhoud van het bot?

osteocyten

30

Hoe noemen we botvorming vanuit kraakbeen?

enchondrale verbening