Zenuwweefsel Flashcards Preview

Histologie > Zenuwweefsel > Flashcards

Flashcards in Zenuwweefsel Deck (35)
Loading flashcards...
1

Om individuele zenuwvezels in een zenuwbundel is bindweefsel aanwezig.

 

Hoe wordt dit bindweefsel genoemd?

endoneurium

2

Bekijk de afbeelding van het centraal zenuwstelsel.

 

Wat is de functie van het celtype, aangegeven met een 3?

 • myeliniseren en isoleren van axonen in het CZS
 • zorgen voor een snellere geleiding van de actiepotentiaal over axonen in het CZS

3

Waardoor kleurt de witte stof van het ruggenmerg niet goed aan met een HE-kleuring?

Het bevat veel gemyeliniseerde vezels (lipiden), die niet worden aangekleurd met HE.

4

Welk type gliacel is betrokken bij immuunprocessen in het centraal zenuwstelsel?

microglia

5

Aan welke kant van het ruggenmerg verlaat een signaal het ruggenmerg?

Ventraal

6

Aan welke kant van het ruggenmerg (dorsaal of ventraal) loopt de witte stof het verst door naar de periferie?

Dorsaal

7

Welk type gliacel is het meest aanwezig in het centraal zenuwstelsel?

astrocyt

8

In de grijze stof van het cerebellum zijn drie lagen te onderscheiden.

 

Benoem deze drie lagen van buiten naar binnen.

 • moleculaire laag
 • Purkinje laag
 • granulaire laag

9

Welk type gliacel is aanwezig rond de perikarya van neuronen in perifere ganglia?

satellietcel

10

Wat is de inhoud en functie van de kanalen van Schmidt-Lanterman?

cytoplasma van de Schwanncel wat nodig is voor onderhoud van de myelineschede

11

Tot welk deel van het zenuwstelsel behoort een spinaal ganglion, centraal of perifeer?

perifeer

12

In welke van de drie lagen van de grijze stof van het cerebellum maken axonen van korrelcellen contact met dendrieten van Purkinjecellen?

moleculaire laag

13

Om het ruggenmerg bevinden zich drie vliezen.

 

Benoem deze vliezen van binnen naar buiten.

 • pia mater
 • arachnoidea
 • dura mater

14

Tussen welke twee bindweefselvliezen bevindt zich de subarachnoidale ruimte?

arachnoidea en pia mater

15

Hoe heten intermediaire filamenten van neuronen? Wat is hun functie?

Neurofilamenten; deze zorgen voor interne structuur.

16

Aan welke kant van het ruggenmerg bevinden zich afferente zenuwen?

Dorsaal

17

Door welk celtype wordt het centrale kanaal in het ruggenmerg bekleed?

ependymcel

18

In een dwarsdoorsnede van een perifere zenuw zijn verschillende celkernen aanwezig.

 

Van welke drie celtypen zijn deze kernen?

 • Schwanncellen
 • fibroblasten
 • endotheelcellen

19

Bekijk de afbeelding van de cerebellaire cortex.

De witte pijlpunt wijst naar een bepaalde cellaag, waarin cellichamen aanwezig zijn van grote neuronen.

 

Waarbij zijn deze grote neuronen betrokken?

bij beweginscoördinatie

20

Waar in het ruggenmerg zijn cellichamen van motorneuronen aanwezig?

Wees zo specifiek mogelijk.

In de motorische voorhoorn, aan de ventrale kant in de grijze stof van het ruggenmerg

21

Welk celtype zorgt voor de myelinisatie van axonen in het perifeer zenuwstelsel?

Schwanncel

22

Bekijk de afbeelding van de cerebellaire cortex.

 

Welk celtype is aanwezig in de cellaag waar de witte pijl naar wijst?

Purkinjecel

23

Langs welke structuur vindt transport van organellen en vesicles in een axon plaats?

neurotubuli

24

Wat is de functie van satellietcellen, die perikarya van neuronen in perifere ganglia omgeven?

het geven van ondersteuning aan de neuronen/ reguleren van de micro-omgeving, en (mogelijk) betrokkenheid bij herstelprocessen na beschadiging

25

Heb je suggesties voor vragen die aan deze set kunnen worden toegevoegd?

 

Mail ze naar:

s.vanblokland@erasmusmc.nl

Alvast bedankt!

26

Ependymcellen worden, gezien hun oorsprong, gerekend bij het zenuwweefsel.

 

Tot welk type weefsel zouden ependymcellen, gezien hun structuur en functie, ook wel gerekend kunnen worden?

 

epitheelweefsel, vanwege hoe ze met elkaar verbonden zijn met junctional complexes en hun secreterende functie

27

Tijdens het proces van myelinisatie van perifere zenuwen wordt wat cytoplasma van de Schwanncel ingesloten.

 

Hoe zijn deze restjes cytoplasma zichtbaar in de myelineschede?

als kanalen van Schmidt-Lanterman

28

Wat is de functie van de knopen van Ranvier?

Mogelijk maken van ionenuitwisseling tussen axon en extracellulaire vloeistof.

Door de sprongsgewijze depolarisatie verhoogt de snelheid waarmee een signaal zich over het neuron verplaatst.

 

29

Bekijk de afbeelding, waarin verschillende celtypen in het centrale zenuwstelsel zijn weergegeven.

 

Welk celtype vervult de functie van het celtype, hier aangegeven met een 3, maar dan in het perifere zenuwstelsel?

In het perifere zenuwstelsel vervult de Schwanncel de functie die de oligodendrocyt in het centrale zenuwstelsel uitvoert.

30

Uit welk weefseltype bestaat de dura mater voornamelijk?

Geef je antwoord zo volledig mogelijk.

onregelmatig vezelig bindweefsel