Bloed en bloedcelvorming Flashcards Preview

Histologie > Bloed en bloedcelvorming > Flashcards

Flashcards in Bloed en bloedcelvorming Deck (37)
Loading flashcards...
1

Welk type leukocyt heeft als belangrijkste functie het reguleren van de bloedstroom in capillairen door het vrijmaken van histamine en andere vasoactieve stoffen?

mestcel

2

Welk celtype (zo algemeen mogelijk) zorgt voor de adaptieve afweer?

lymfocyt

3

Welke typen T-lymfocyten kunnen hulp geven bij antistofvorming, macrofagen stimuleren en afweerreacties remmen?

CD4+ T lymfocyten of T helper lymfocyten

4

Welk type leukocyt heeft als belangrijkste functie het doden van parasitaire wormen?

eosinofiele granulocyt

5

Welk type lymfocyt zorgt voor de productie van antistoffen?

B lymfocyt

6

Welke 5 klassen (isotypen) van antistoffen zijn er?

 • IgM
 • IgD
 • IgG
 • IgA
 • IgE

7

 1. Wat is de vroegste morfologisch herkenbare voorlopercel van de erytrocytaire reeks?
 2. En welke komt daarna?

 1. pro-erytroblast
 2. basofiele erytroblast

8

Bloed is een bijzonder bindweefsel, waarin de 4 componenten van bindweefsel ook aanwezig zijn.

 

Wat zijn de 4 componenten waaruit elk bindweefsel is opgebouwd?

 • cellen
 • vezels
 • tussenstof
 • weefselvloeistof

9

Hoe worden de receptoren genoemd die aanwezig zijn op cellen van de innate afweer, en die zorgen voor herkenning van pathogenen?

PRR: pattern recognition receptoren

10

Van welk celtype betekent de naam letterlijk ‘grote eter’?

macrofaag

11

Welke twee typen leukocyt zijn in een bloeduitstrijk van een gezond persoon het minst in frequentie aanwezig?

 • eosinofiele granulocyt
 • basofiele granulocyt

12

Wat is het belangrijkste effectormechanisme van de innate immuunrespons?

fagocytose

13

Van welke typen leukocyten is fagocytose de belangrijkste functie?

 • (neutrofiele) granulocyt
 • monocyt / macrofaag

14

 1. Wat is de vroegste morfologisch herkenbare voorlopercel van de granulocytaire reeks?
 2. En welke komt daarna?

 1. myeloblast
 2. promyelocyt

15

Wat is de bloedgroep van een universele (rode bloedcel-)ontvanger?

bloedgroep AB

16

Hoe wordt antigeen aan T-cellen gepresenteerd?

In de vorm van antigene peptiden gebonden aan MHC-moleculen (bij de mens heten deze HLA-moleculen)

17

Welk type T-lymfocyt is verantwoordelijk voor het doden van virusgeïnfecteerde cellen?

CD8+ T lymfocyt of cytotoxische T lymfocyt

18

Welk type leukocyt zal in de bloedbaan verhoogd aanwezig zijn, in geval van een bacteriële infectie?

neutrofiele granulocyt

19

Wat is een andere naam voor rode bloedcel?

erytrocyt (erythros (Gr.) = rood)

20

Vanaf welk stadium in de ontwikkeling van de granulocytaire reeks is zichtbaar of de cel zal differentiëren tot neutrofiele, basofiele of eosinofiele granylocyt?

het stadium van de myelocyt; gesproken wordt over de neutrofiele, basofiele of eosinofiele myelocyt

21

Zijn rijpe bloedcellen i.h.a. groter of kleiner dan onrijpe bloedcellen?

kleiner

onrijpe bloedcellen zijn relatief groot

22

Tot welke celtypen kan een monocyt differentiëren?

macrofaag en dendritische cel

23

Wat is de bloedgroep van een universele (rode bloedcel-)donor?

bloedgroep O

24

Uit welke voorlopercel ontstaan trombocyten?

megakaryocyt

25

Wat is een andere naam voor witte bloedcel?

leukocyt  (leukos (Gr.) = wit)

26

Hoe wordt de afweer genoemd die meteen vanaf de geboorte aanwezig is?

innate of aangeboren afweer

27

Welke celtypen zie je in deze bloeduitstrijk?

 • erytrocyten
 • lymfocyten

          (ook zie je trombocyten, maar dat zijn celfragmenten)

28

Welk type leukocyt is bij gezonde mensen het grootst in aantal?

neutrofiele granulocyt

29

Is de aanwezigheid van nucleoli een kenmerk van een rijpe of onrijpe bloedcel?

van een onrijpe bloedcel

30

Er zijn drie typen granulocyten.

 

Welk type granulocyt komt in het bloed het meest voor?

neutrofiele granulocyt