Epitheel Flashcards Preview

Histologie > Epitheel > Flashcards

Flashcards in Epitheel Deck (36)
Loading flashcards...
1

* Welke klierepitheelcellen (sereus of muceus) kleuren het sterkst aan wanneer een kleuring voor RNA wordt uitgevoerd, en waarom?

 • sereus
 • daar wordt veel eiwit gemaakt, dus er vindt veel veel transcriptie en translatie plaats

2

* In welke laag van de epidermis bevinden zich keratohyaline korrels?

in het stratum granulosum

3

Hoe wordt exocrien klierweefsel genoemd waar sterk geglycosyleerde, hydrofiele eiwitten worden gemaakt?

muceus

4

Op sommige epitheelcellen zijn microvilli aanwezig.

 

Wat is de algemene functie van microvilli?

oppervlaktevergroting

5

Uit welk type epitheel bestaat de epidermis?

 

Wees zo volledig mogelijk.

meerlagig verhoornend plaveiselepitheel

6

Welke cellen in de epidermis produceren melanine?

melanocyten

7

Wat wordt bedoeld met de term 'gemengd epitheel'?

Epitheel waarin zowel sereuze als muceuze klierepitheelcellen aanwezig zijn.

8

Heb je suggesties voor vragen die aan deze set kunnen worden toegevoegd?

 

Mail ze naar:

s.vanblokland@erasmusmc.nl

Alvast bedankt!

9

Wat zijn gap junctions?

Intercellulaire kanalen: kanalen in celmembranen via welke uitwisseling van moleculen en voedingsstoffen tussen de cellen plaatsvindt.

10

Welke structuur zorgt ervoor dat epitheelcellen vastziten aan de basale lamina?

hemidesmosomen

11

Welk type epitheel is dit?

eenlagig cylindrisch epitheel

12

* Welke cellagen zijn wel aanwezig in meerlagig verhoornend plaveiselepitheel, maar niet in meerlaging niet-verhoornend plaveiselepitheel?

 • str. granulosum
 • str. lucidum
 • str. corneum

13

In exocrien klierweefsel kunnen sereuze en muceuze klierepitheelcellen worden onderscheiden.

 

Bij welk van deze twee wordt de kern naar de basale kant van de cel weggedrukt?

muceuze klierepitheelcellen

14

Epitheelcellen vertonen vaak polariteit.

 

Hoe wordt de kant van de epitheelcel genoemd die vaak in contact staat met een ruimte, zoals het lumen van de darm?

apicale kant

15

Naar welk type epitheel wijzen de pijlen?

eenlagig plaveiselepitheel

16

Epitheelcellen zijn d.m.v. de basaalmembraan verbonden met het onderliggend bindweefsel.

 

Uit welke lagen bestaat deze basaalmembraan?

uit de basale lamina en de fibroreticulaire laag

17

In exocriene klieren kunnen epitheelcellen als een druiventrosje geformeerd liggen.

Hun product scheiden ze in het centrum van het trosje uit, vanwaar het kan worden afgevoerd.

 

Hoe wordt zo'n 'druiventrosje' genoemd?

acinus (meervoud = acini)

18

Met welk type epitheel is de slokdarm bekleed?

Wees zo volledig mogelijk.

meerlagig niet-verhoornend plaveiselepitheel

19

Waar in het lichaam is dit type epitheel aanwezig?

slokdarm

20

Hoe wordt het epitheel genoemd dat in de trachea aanwezig is?

pseudomeerlagig trilhaarepitheel

21

Geef zo volledig mogelijk de naam van het type epitheel dat je hier ziet.

meerlagig niet-verhoornend plaveiselepitheel

22

Welke structuur maakt intercellulaire communicatie tussen epitheelcellen mogelijk?

gap junctions

23

In welke cellen in de epidermis is melanine aanwezig?

in melanocyten en in keratinocyten

24

Epitheelcellen vertonen vaak polariteit.

 

Hoe wordt de kant van de epitheelcel genoemd, die in contact staat met de extracellulaire matrix en bindweefsel?

basale kant

25

Naar welk type epitheel wijst de pijl? (de pijl is klein, dus even zoeken)

eenlagig kubisch epitheel

26

Noem drie verbindingen die ervoor zorgen dat epitheelcellen aan elkaar vast zitten.

 • tight junctions (zonula occludens)
 • adherent junctions (zonula adherens)
 • desmosomen

27

Bij bedekkend epitheel kan, op basis van de vorm van de cellen, onderscheid worden gemaakt tussen drie vormen.

 

Welke drie vormen worden bedoeld?

 • plaveisel
 • kubisch
 • cilindrisch

28

Welk type epitheel is aanwezig in de slokdarm?

Wees zo volledig mogelijk.

meerlagig niet-verhoornend plaveiselepitheel

29

Noem de 5 cellagen van de epidermis in de juiste volgorde.

Begin met de laag met delende cellen.

 • str. basale (of germinativum)
 • str. spinosum
 • str. granulosum
 • str. lucidum
 • str. corneum

30

Welke cellen, die in de epitheellaag van de huid aanwezig zijn, zijn betrokken bij de totstandkoming van een immuunrespons tegen micro-organismen die via de huid zijn binnengekomen?

Langerhans cellen