Steg 16 Flashcards Preview

Matte > Steg 16 > Flashcards

Flashcards in Steg 16 Deck (14):
1

Bråk:

Betyder del av. Ett matematiskt uttryck för delar av heltal där antalet delar anges över det s.k. bråkstrecket och delarnas storlek anges under.

2

Täljare:

Siffran som står överst i bråktalet. I talet 1/4 är 1 täljare.

3

Nämnare:

Siffran som står nederst i bråktalet. I talet 1/4 är 4 nämnare.

4

Kvot:

Svaret då du räknar division kallas för kvot.

5

Bråkform:

Bråkform betyder en viss del av. En tredjedel, 1/3, betyder till exempel 1 person av 3. En hel är 1, alltihop, och kan skrivas i bråkform som tex 3/3 eller 12/12.

6

Decimalform:

När man räknar ut divisionen av bråktalet 1/4 får man svaret i decimalform 0,25. Vid svåra bråk t ex 11/29 kan du använda miniräknare och du räknar då som division.

7

Förlänga:

Bråktal kan förlängas och det innebär att täljare och nämnare multipliceras med samma tal. Om vi tex förlänger med 2 blir 2/4 = 4/8 efter en förlängningen. Storleken på talet ändras inte.

8

Förkorta:

Bråktal kan också förkortas och det innebär att täljare och nämnare divideras med samma tal. Bråktalet 2/4 är ej skrivet i enklaste form och kan därför förkortas. I detta fall med 2 och 2/4 blir 1/2 efter en förkortning. Storleken på talet ändras inte.

9

Minsta gemensamma nämnare:

När man vill jämföra storleken av två bråktal är det lämpligt att hitta mgn, den minsta gemensamma nämnaren som är samma.Vi tittar på 1/2 och 1/3. Fundera på vilket tal som är det minsta som är delbart med 2 och 3. 6 är den minsta gemensamma nämnaren.

10

Procent:

Procent: Betyder del av hundra. En procent, 1 %, är en hundradel, alltså 1 av 100 eller 1/100 eller 0,01.
% : Tecknet för procent.

11

Det hela:

Allt som finns av något. Ex. om du har 400 kr, varken mer eller mindre, så är 400kr = 100%.

12

Delen:

En del av det hela. Ex. du har 400 kr och köper godis för en del av pengarna, t.ex. 100 kr. Den delen är då 100/400 eller ¼ (en fjärdedel) eller 0,25 eller 25 %.

13

Omvandla:

Om du har ett tal i bråkform kan du omvandla det till decimalform och procentform. Talet är då lika mycket värt men står i en annan form.

14

Storleksordna:

Ordna olika tal i storleksordning så att det minsta står först och det största sist.