Steg 22 Flashcards Preview

Matte > Steg 22 > Flashcards

Flashcards in Steg 22 Deck (17):
1

Bråk:

Betyder del av. Ett matematiskt uttryck för delar av heltal där antalet delar anges över det s.k. bråkstrecket och delarnas storlek anges under.

2

Täljare:

Siffran som står överst i bråktalet. I talet 1/4 är 1 täljare.

3

Nämnare:

Siffran som står nederst i bråktalet. I talet 1/4 är 4 nämnare.

4

Kvot:

Svaret då du räknar division kallas för kvot.

5

Bråkform:

Bråkform betyder en viss del av. En tredjedel, 1/3, betyder till exempel 1 person av 3. En hel är 1, alltihop, och kan skrivas i bråkform som tex 3/3 eller 12/12.

6

Blandad form:

När ett bråktal är större än 1 kan det skrivas i hela och delar tex en hel och två fjärdedelar 1 2/4.

7

Decimalform:

När man räknar ut divisionen av bråktalet 1/4 får man svaret i decimalform 0,25. Vid svåra bråk t ex 11/29 kan du använda miniräknare och du räknar då som division.

8

Förlänga:

Bråktal kan förlängas och det innebär att täljare och nämnare multipliceras med samma tal. Om vi tex förlänger med 2 blir 2/4 = 4/8 efter en förlängningen. Storleken på talet ändras inte.

9

Förkorta:

Bråktal kan också förkortas och det innebär att täljare och nämnare divideras med samma tal. Bråktalet 2/4 är ej skrivet i enklaste form och kan därför förkortas. I detta fall med 2 och 2/4 blir 1/2 efter en förkortning. Storleken på talet ändras inte.

10

Förändringsfaktor: ​

Den är ett tal som visar en ökning eller minskning. Om en ökning sker med 25 % blir förändringsfaktorn 1,25. Det beror på att 100%+25%=125% som i decimalform skrivs 1,25. Sedan multiplicerar man det gamla priset med förändringsfaktorn och får direkt det nya priset. Förändringsfaktorn 0,75 visar att ett pris sänks med 25 % för 100% -25% är 75% som skrivs 0,75 i decimalform.

11

Enklaste form:

När man förkortar så man får en så liten nämnare som möjligt. Bråktalet 3/6 är ej skrivet i enklaste form eftersom 3:an och 6:an kan divideras, förkortas, med 3. När du gjort detta blir den enklaste formen en halv, 1/2. Man får aldrig förkorta så långt att det blir decimaltal i täljaren.

12

Minsta gemensamma nämnare:

När man vill jämföra storleken av två bråktal är det lämpligt att hitta mgn, den minsta gemensamma nämnaren som är samma.
Vi tittar på 1/2 och 1/3. Fundera på vilket tal som är det minsta som är delbart med 2 och 3. 6 är den minsta gemensamma nämnaren.

13

Heltal:

Vanligen talen ..., -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... (i motsats till bråk som t.ex. 1/2 eller 1/4). Heltalen har egenskapen att summan, skillnaden och produkten av två heltal alltid är ett heltal.

14

Decimaltal:

Används när heltalen inte räcker till. Du är ju inte 1 m lång och inte 2 m lång utan något där emellan. Då används decimaltalen. Du kanske är 1,64 m lång och siffrorna till vänster om decimaltecknet heltal (alltså 1:an) och till höger står decimalerna (alltså 6:an och 4:an). 1,64 m är ett decimaltal.

15

Positiva tal:

Alla tal som är större än noll, ex 0,13 5 48,3 56943

16

Negativa tal:

Alla tal som är mindre än noll och skrivs med ett minustecken framför siffran, ex -0,5 -7 -76,3 -6846

17

Tallinje:

En rät linje med en pil utsatt i positiv riktning. Streck sitter utsatta med jämna mellanrum för att markera talen. Nollan markeras med ett lite längre och tjockare streck.
Tallinjen kan utsträckas så långt som önskas i både negativ och positiv riktning.