Steg 17 Flashcards Preview

Matte > Steg 17 > Flashcards

Flashcards in Steg 17 Deck (26):
1

Kvadrat:

En kvadrat är en fyrhörning där vinklarna är räta och sidorna är lika långa.

2

Rektangel:

En rektangel är en fyrhörning där alla vinklarna är räta (90°). Alla kvadrater är rektanglar.

3

Cirkel:

En cirkel är rund och om man mäter från mitten och ut till kanten är det lika långt åt alla håll. Den har inga hörn.

4

Radie:

Den linje som är från mitten och ut till kanten i en cirkel. I en cirkel finns det hur många radie som helst, åt alla håll från mitten. Radien = halva diametern.

5

Diameter:

Den linje som går från kant till kant, via mitten, i en cirkel. Diametern = dubbla radien.

6

Triangel:

En triangel är en figur som har tre sidor och tre hörn.

7

Rätvinklig triangel:

En triangel som har en rät vinkel, ena hörnet är 90°

8

Likbent triangel:

En triangel som har två av benen lika långa.

9

Liksidig triangel:

En triangel där alla tre sidorna är lika långa.

10

Kub:

En tredimensionell kropp med kvadratisk basyta. Alla sidor (bas, bredd och höjd) är lika långa. 90° vinklar.

11

Rätblock:

En tredimensionell kropp med kvadratisk eller rektangulär basyta och höjd 90° vinkel upp från basytan. Alla sidor är parvis lika långa.

12

Cylinder:

En tredimensionell kropp med cirkulär basyta och höjd 90° vinkel upp från basytan. Sidorna är parallella med höjden.

13

Prisma:

En tredimensionell kropp med triangulär basyta och höjd 90° vinkel upp från basytan. Sidorna är parallella med höjden.

14

Kon:

En tredimensionell kropp med cirkulär basyta och höjd 90° upp från mitten av basytan. Sidorna lutar in mot höjden.

15

Pyramid:

En tredimensionell kropp med kvadratisk eller triangulär basyta och höjd 90° upp från mitten av basytan. Sidorna lutar in mot höjden.

16

Omkrets:

Den sammanlagda längden på de linjer som innesluter ett område, tex längden på staketet runt en hage.

17

Area:

Storleken på den yta som innesluts av en figurs linjer, t ex storleken på hagens yta dvs det som finns innanför staketet.

18

Enheter:

Det som står bakom siffran och berättar vad siffran betyder och är värd. En 3:a kan betyda många olika saker beroende på enheten. En tumme är3 cmlång (kort) medan3 kmär ganska långt och kan vara jobbigt att springa - centimeter och kilometer är enheter

19

Längdenhet:

Den enhet som beskriver en sträckas längd, hur långt det är mellan två punkter eller omkretsen kring en figur.

20

Areaenhet:

Den enhet som beskriver en ytas storlek. Man föreställer sig att ytan delas upp i mindre kvadrater och ser hur många sådana som får plats, tex kvadratcentimeter eller kvadratmeter.

21

Rät vinkel:

En vinkel där vinkeln mellan vinkelbenen är exakt 90°, ett rät hörn. Markeras oftast med en kvadrat i vinkeln istället för en båge.

22

Spetsig vinkel:

En vinkel som är större än 0° och mindre än 90°

23

Trubbig vinkel:

En vinkel som är större än 90° och mindre än 180° (ett rakt streck)

24

Motsatt vinkel:

De vinklar som är mittemot varandra i en figur, tvärs över diagonalen i tex en rektangel.

25

Vinkelsumma:

Summan av alla vinklar i en figur, addition av hörnens vinklar.

26

Månghörning:

Alla figurer med fler än fyra hörn. Oftast pratar man om tex femhörning (pentagon) eller sexhörning (hexagon). Månghörningar kan vara regelbundna men behöver inte vara det.