Steg 21 Flashcards Preview

Matte > Steg 21 > Flashcards

Flashcards in Steg 21 Deck (19):
1

Kvadrat:

En kvadrat är en fyrhörning där vinklarna är räta och sidorna är lika långa.

2

Rektangel:

En rektangel är en fyrhörning där alla vinklarna är räta (90°). Alla kvadrater är rektanglar.

3

Cirkel:

En cirkel är rund och om man mäter från mitten och ut till kanten är det lika långt åt alla håll. Den har inga hörn.

4

Triangel:

En triangel är en figur som har tre sidor och tre hörn.

5

Rätvinklig triangel:

En triangel som har en rät vinkel, ena hörnet är 90°

6

Likbent triangel:

En triangel som har två av benen lika långa.

7

Liksidig triangel:

En triangel där alla tre sidorna är lika långa.

8

Rät vinkel:

En vinkel där vinkeln mellan vinkelbenen är exakt 90°, ett rät hörn. Markeras oftast med en kvadrat i vinkeln istället för en båge.

9

Spetsig vinkel:

En vinkel som är större än 0° och mindre än 90°

10

Trubbig vinkel:

En vinkel som är större än 90° och mindre än 180° (ett rakt streck)

11

Motsatt vinkel:

De vinklar som är mittemot varandra i en figur, tvärs över diagonalen i tex en rektangel.

12

Vinkelsumma:

Summan av alla vinklar i en figur, addition av hörnens vinklar.

13

Månghörning:

Alla figurer med fler än fyra hörn. Oftast pratar man om tex femhörning (pentagon) eller sexhörning (hexagon). Månghörningar kan vara regelbundna men behöver inte vara det.

14

Skala:

När något ritas av eller byggs precis som det ser ut men inte i samma storlek använder man sig av skala för att göra det större eller mindre. En myra som är 1 cm lång ritas som 10 cm för att man ska kunna se den bättre. Den är ritad i skala 10:1. Skalan står för att man jämför Bild:Verklighet

15

Förminskning: .

När bilden är mindre än verkligheten, tex kartor och husritningar. Man jämför Bild:Verklighet och om 1 cm på bilden är 1 m (100 cm) i verkligheten har man skala 1:100

16

Förstoring:

När bilden är större än verkligheten, tex celler i kroppen och små insekter. Man jämför Bild:Verklighet och om 1 mm i verkligheten är 2 cm (20 cm) på bilden har man skala 20:1.

17

Förhållande:

Två sträckor eller figurer jämförs med varandra storleksmässigt och den ena är tex tre gånger så lång - då har man förhållande 1 till 3

18

Likformig:

Två figurer som har exakt samma form men är olika stora, är likformiga. De är alltså ritade i skala där förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Man kan också säga att de har samma form och samma proportioner.

19

Kongruens:

Kopia. Två figurer som ser exakt lika ut, både till form och storlek, är kongruenta. Deras mått är identiska.