Steg 23 Flashcards Preview

Matte > Steg 23 > Flashcards

Flashcards in Steg 23 Deck (15):
1

Sannolikhet:

Visar på hur troligt det är att något inträffar. Beroende på om det är något positivt eller negativt pratar man om sannolikhet med olika begrepp.

2

Probability:

Sannolikhet på engelska. Det är från det ordet som skrivsättet P(för...) = kommer

3

Slump:

Om sannolikheten inte går att påverka (tillfälligheterna avgör) kallar man det för slump. Ett neutralt ord.

4

Risk:

Säger man om det man inte vill ska hända.

5

Chans:

Säger man om det man vill ska hända.

6

Kombinatorik:

Handlar om att beräkna på hur många sätt en viss händelse kan inträffa.

7

Vinst (positivt) och nit (negativt):

När man talar om lotteri. Nit är då man inte vinner.

8

Omöjlig:

Händelse som aldrig kommer att inträffa.

9

Säker:

Händelse som inträffar varje gång.

10

Troligt:

Saker som det är stor sannolikhet att de inträffar. Fifty-fifty: 50 % chans att det inträffar, eller risk om du inte vill att det ska hända.

11

Möjliga utfall:

Totala antalet möjligheter som kan ske.

12

Gynnsamma utfall:

Antalet möjligheter till att en viss händelse skall ske.

13

Avprickning:

Där man drar ett streck för varje gång det man undersöker förekommer.

14

Frekvens:

Antal gånger en viss sak förekommer.

15

Decimalform, Procentform och Bråkform:

Tre olika sätt att skriva sannolikhet på, tex 0,25 = 25 % = 1/4