Technology Flashcards Preview

Standard English - B2 > Technology > Flashcards

Flashcards in Technology Deck (29)
Loading flashcards...
1

igényeknek megfelelően alakít

to customize

/ ˈkʌstəmʌɪz /

2

összeomlik, lefagy (számítógép)

to crash

/ kraʃ /

3

elérhető

contactable

/ /

4

technológia okozta stressz

technostress

/ ˈtɛknəʊstrɛs /

5

technológiától félő ember

technophobe

/ ˈtɛknə(ʊ)fəʊb /

6

terheli a szemét

to strain one's eyes

/ streɪn ɔːl ʌɪ /

7

táblázatkezelő program

spreadsheet

/ ˈsprɛdʃiːt /

8

térerő

signal

/ ˈsɪgn(ə)l /

9

internetezés illemszabályai

netiquette

/ ˈnɛtɪkɛt /

10

szerkezet, elrendezés

layout

/ ˈleɪaʊt /

11

vezetékes telefon

landline

/ ˈlan(d)lʌɪn /

12

internet hozzáféréssel rendelkezik

to have internet access

/ hav ˈɪntənɛt ˈaksɛs /

13

kettős kereszt

hash

/ haʃ /

14

e-könyv-olvasó

e-reader / e-book reader

/ iː ˈriːdə ˈiːbʊk ˈriːdə /

15

segélyhívó szám

emergency number

/ ɪˈməːdʒ(ə)nsi ˈnʌmbə /

16

kijelző

display

/ dɪˈspleɪ /

17

élvonalbeli

cutting-edge/state of the art

/ ˈkʌtɪŋ ɛdʒ steɪt ɒv, (ə)v ðɪ ɑːt /

18

csatolmány

attachment

/ əˈtatʃm(ə)nt /

19

betűszó

acronym

/ ˈakrənɪm /

20

eszköztár

toolbar

/ ˈtuːlbɑː(r) /

21

érintőképernyő

touch screen

/ tʌtʃ skriːn /

22

festékpatron

toner

/ ˈtəʊnə /

23

jó/rossz vétel

good/bad reception

/ gʊd bad rɪˈsɛpʃ(ə)n /

24

betűtípus/betűméret

font / font size

/ fɒnt fɒnt sʌɪz /

25

lapos képernyős tévé

flat screen TV

/ flat skriːn tiːˈviː /

26

szövegszerkesztő

word processor

/ wəːd ˈprəʊsɛsə /

27

vezeték nélküli billentyűzet

wireless keyboard

/ ˈwʌɪəlɪs ˈkiːbɔːd /

28

hangposta

voicemail

/ ˈvɔɪsmeɪl /

29

bővít, korszerűsít

to upgrade

/ ʌpˈgreɪd /