Tentafrågor ERL Tyreoidea Flashcards Preview

K6 Endokrin Tentafrågor > Tentafrågor ERL Tyreoidea > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor ERL Tyreoidea Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vilka fyra principiella orsaker finns det till thyreotoxikos?

Graves sjukdom

Multinodös knölstruma

Toxiskt adenom

Destruktionstyreotoxikos

2

Det Cordarone som pat. behandlats med innehåller stora mängder jod vilket är en förklaring till att det ibland framkallar thyreotoxikos hos vissa patienter.

Hur kan ett tillskott av stora mängder jod ge upphov till thyreotoxikos?

Jod behövs i produktionen av thyroidea hormon.

Det sitter 3 jod molekyler på T3 och fyra på T4.

Jod tillskott kan utlösa thyreotoxikos hos patienter som tidigare haft t.ex. Graves sjukdom eller toxiskt adenom, så kallad reaktivering.

3

Vilket specifikt laboratorieprov tar du för att undersöka förekomst av Graves sjukdom?

TRAK

TRAK = stimulerande thyroideareceptorantikroppar

TRAK ger inbindning till TSH-receptorn och ger överdriven aktivering av tyreoideahormonproduktion

4

Du beslutar dig om att göra ett radiojodupptagstest (thyroideascintigrafi) för att se funktionen i pat. thyroideakörtel.

Hur går ett radiojodupptagstest till i grova drag?

Radiojodupptagstest innebär att man injicerar en liten dos radioaktivt jod venöst och sedan detekterar fördelningen av upptaget i sköldkörteln med en gammakamera.

5

Vilka 3 huvudtyper av thyreotoxikos kan du påvisa med radiojodupptagstest och hur ser dessa tre typfynd ut?

1) Diffust upptag som är ökat
= Graves sjukdom)

2) Ökat upptag lokalt
= Toxiskt adenom, eller multifokalt, knölstruma

3) Inget upptag alls
= Destruktionsthyreotoxikos