TEST 3 - leki płyny Flashcards Preview

Endo > TEST 3 - leki płyny > Flashcards

Flashcards in TEST 3 - leki płyny Deck (28)
Loading flashcards...
1

Poniżej wymieniono efekty działania kwasu cytrynowego zastosowanego do płukania kanału korzeniowego. Jednak z nich jest nieprawdziwy, wskaż który:

a)       Chelatuje jony metali 

b)      Uczestniczy w usuwaniu warstwy mazistej

c)       Powoduje zmniejszenie przecieku w wypełnionym kanale

d)      Zwiększa przyleganie uszczelniacza do zębiny i jego penetrację do kanalików

e)      Osusza powierzchnię zębiny kanałowej

 

e)      Osusza powierzchnię zębiny kanałowej

 

2

Który z wymienionych preparatów nie wykazuje zdolności usuwania, ani organicznej ani nieorganicznej części warstwy mazistej, ze ścian kanału?

a)       NaOCl 2%

b)      NaOCl 5%

c)       EDTA

d)      Kwas cytrynowy

e)      Chlorheksydyna

e)      Chlorheksydyna

3

 Wybierając klamrę do koferdamu bierzemy pod uwagę różne czynniki. Który z wymienionych poniżej jest bez znaczenia?

a)       Kształt zęba

b)      Stabilność klamry na zębie

c)       4 punktowy kontakt klamry z zębem

d)      Rodzaj kleszczy do zakładania koferdamu

e)      Metoda aplikacji koferdamu

d)      Rodzaj kleszczy do zakładania koferdamu

4

4.       W jakim celu po założeniu na ząb klamry i gumy koferdamu, przez okoliczne przestrzenie miedzyzębowe przeprowadzamy nić dentystyczną?

 

Dodziąsłowego odwrócenia brzegu gumy w celu jej uszczelnienia

 

5

Wskaż, który z wymienionych poniżej jest preparatem stosowanym dokanałowo osłabiającym reakcje zapalną, wykorzystywanym w celu zmniejszania dolegliwości bólowych w trakcie leczenia endo:

a)       Chlorheksydyna

b)      Formokrezol

c)       Kortykoidy

d)      Jod

e)      Aldehyd glutarowy

c)       Kortykoidy

 

6

Które stwierdzenie dotyczące działania wodorotlenku wapnia zastosowanego do kanału korzeniowego jest fałszywe?

a)       Wykazuje działanie antybakteryjne

b)      Ma zasadowe pH

c)       Rozpuszcza pozostałości martwej miazgi

d)      Zalecany w leczeniu zębów z martwą miazgą

e)      Umożliwia szczelniejsze przyleganie materiałów wypełniających kanał do jego ścian

e)      Umożliwia szczelniejsze przyleganie materiałów wypełniających kanał do jego ścian

7

Wśród wymienionych zalet chlorheksydyny stosowanej jako środek płuczący do kanału korzeniowego jedna jest nieprawdziwa:

a)       Działanie bakteriobójcze

b)      Przedłużone działanie antybakteryjne

c)       Skuteczne działanie przeciwko Enterococcus faecalis

d)      Niewielka toksyczność

e)      Zdolność do rozpuszczania tkanek organicznych

e)      Zdolność do rozpuszczania tkanek organicznych

8

8.       Jakie jest najlepsze stężenie chlorheksdyny używanej do leczenia kanałowego? 

 

2%

9

Jak można zwiększyć efektywność działania NaOCl stosowanego do płukania kanałów korzeniowych?

a)       Zwiększając ciśnienie z jakim podajemy płyn płuczący

b)      Podgrzewając płyn

c)       Zmniejszając stężenie płynu

d)      Stosując na przemian z wodą utlenioną

e)      Stosując do płukania grubą igłę

b)      Podgrzewając płyn

10

Podanie którego płynu płuczącego poza otwór anatomiczny korzenia może powodować objawy podobne do odmy powietrznej?

 

Woda utleniona

11

środek chcemiczny, który nie ma znaczenia podczas opracowania kanałów korzeniowych to:

a) kwas cytrynowy

b) chlorek sodu

c) alkohol izopropylowy

d) perhydrol

e) chlorheksydyna

d) perhydrol

12

Zadaniem uszczelniacza kanałowego nie jest:

a) wypełnienie wraz z gutaperką przestrzeni kanałowej

b) dopełnienie bocznych odgałęzień kanału korzeniowego

c) ułatwienie poslizgu dla gutaperki

d) wypełnienie 100% przestrzeni kanałowej

e) zapewnienie homogenności wypełnienia

d) wypełnienie 100% przestrzeni kanałowej

13

Które z wymienionych właściwości nie charakteryzuje podchlrynu sodu:

a) bakteriobójcze

b) chelatujące

c) wybielające

d) toksyczne

e) lityczne

b) chelatujące

14

Które stwierdzenie dotyczące działania wodorotlenku wapnia zastosowanego do kanału korzeniowego jest fałszywe:

a) zalecany w leczeniu zmian okołowierzchołkowych

b) rozpuszcza resztki nieorganicznew kanale korzeniowym

c) wykazuje działanie antybakteryjne

d) ma zasadowe pH

e) może pozostawać w kanale dłużej niż inne środki

e) może pozostawać w kanale dłużej niż inne środki

15

Który z preparatów wykazuje zdolność do usuwania organicznej i nieorganicznej części warstwy mazistej:

a) NaOCl 5%

b) NaOCl 2%

c) EDTA 

d) chlorheksydyna

e) żaden z wymienionych

e) żaden z wymienionych

16

Ile ZnO w składzie gutaperki

59-75%

17

Lek którego mechanizm działania bakteriobójczego to denaturacja białka bakteryjnego i unieczynnianie enzymów niezbędnych do rozwoju bakterii

a. metronidazol

b. fenol

c. jod 

d. antybiotyki

e. wodorotlenek wapnia

b. fenol

18

Do czego używamy nietwardniejące preparaty wodorotlenkowo-wapniowe 

apeksyfikacja – zamykanie się otworu wierzchołkowego w zębach z nieukończonym rozwojem

19

Po użyciu którego preparatu jako powikłanie może wystąpić odma? 

woda utleniona

20

Jaki środek użyjemy do usunięcia warstwy mazistej? 
a. podchloryn
b. woda utleniona 
c. żaden z wymienionych

 

c. żaden z wymienionych

 

21

Który z wymienionych nie wykazuje zdolność usuwania, ani organicznej ani nieorganicznej części warstwy mazistej ze ścian kanału?

a)NaOCl 2%

b)NaOCl 5%

c)EDTA

d)Chlorheksydyna

d)Chlorheksydyna

22

Wśród wymienionych zalet chlorheksydyny stosowanej jako środek płuczący jedna jest nieprawdziwa:

a) Działanie bakteriobójcze

b)Przedłużone działanie antybakteryjne

c) Skuteczne działanie przeciwko Enterococcus Faecalis

d) Niewielka toksyczność

e) Zdolność rozpuszczania tk org

e) Zdolność rozpuszczania tk org

23

Który z wymienionych nie wykazuje zdolność usuwania, ani organicznej ani nieorganicznej części warstwy mazistej ze ścian kanału?

a)NaOCl 2%

b)NaOCl 5%

c)EDTA

d)Chlorheksydyna

d)Chlorheksydyna

24

Usunięcie warstwy mazistej z kanału korzeniowego skutkuje lepszą adhezją uszczelniacza do zębiny kanałowej oraz wnikaniem uszczelniacza do wnętrza kanalików. Która z metod postępowania wyeliminuje warstwę mazistą najskuteczniej:

a) Użycie pilnika H na zakończenie pracy w kanale

b) Płukanie roztworem CaOH w celu uzyskania zasadowego pH

c) Wystarczy płukanie NaOCl, które usuwa część org i nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

e) Płukanie EDTA usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

d) Płukanie NaOCl, usuwa część org oraz kw. Cytrynowym usuwa część nieorg

25

Ostatnia procedura po zakończeniu opracowania chemiczno-mechanicznego kanału przed rozpoczęciem wypełniania obejmuje:

a)Użycie rozt podchlorynu sodu i osuszenie kanału

b)Użycie rozt 3% H2O2 i osuszenie kanału

c)Użycie rozt alkoholu izopropylowego i osuszenie kanału

d)Użycie rozt chlorheksydyny i osuszenie

e)Użycie 40% kw c% kw cytrynowego i osuszenie

c)Użycie rozt alkoholu izopropylowego i osuszenie kanału

??

26

Całkowite usunięcie części organicznej i nieorganicznej warstwy mazistej pokrywającej zębinę kanałową jest możliwe po zastosowaniu:

a) Podchloryn sodu

b) EDTA

c) NaOCl i EDTA

d) NaOCl i kw cytrynowy

e) C i D

e) C i D 

??

27

Antyseptyk stosowany w endo o wielokierunkowym, szerokim spektrum działania bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobjczym:

a) Chlorheksydyna

b) Kw cytrynowy

c) Alkohol etylowy

d) EDTA

e) Woda utleniona

a) Chlorheksydyna

28

Podczas biomechanicznego opracowania kanału korzeniowego powstaje na ścianach warstwa mazista, najskuteczniej usuniemy ją:

a) 40% kw cytrynowego

b) 20% kw poliakrylowego

c) 5,25% podchloryn sodu

d) 15% wersenian sodu i 1,5% podchlorynu sodu

e) 3% wody utlenionej i 2,5% podchlorynu sodu

d) 15% wersenian sodu i 1,5% podchlorynu sodu