Test z cementów i kompozytów Flashcards Preview

Materiały > Test z cementów i kompozytów > Flashcards

Flashcards in Test z cementów i kompozytów Deck (55)
Loading flashcards...
1

Skład cementu polikarboksylowego
a) tlenek cynku, tlenek magnezu

b) tlenek magnezu, siarczan cynku

c) tlenek cynku, eugenol

a) tlenek cynku, tlenek magnezu

2

Warstwa mazista
a) pokrywa ściany ubytku po opracowaniu ubytku wiertłem
b) składa się z hydroksyapatytu, zmiażdżonego kolagenu i bakterii
c) nie może zostać usunięta przy pomocy sprayu wodnego
d) może zostać usunięta przy pomocy słabego lub mocnego kwasu
e) wszystkie

e) wszystkie

3

Kondycjonowanie
a) wymaga użycia słabego organicznego kwasu
b) usuwa warstwę mazistą
c) działa nieznacznie na fazę mineralną zęba
d) a i c
e) wszystkie

e) wszystkie

4

Wady glassionomerów:
a) kruche
b) słaba polerowalność
c) duża rozszerzalność cieplna
d) a i b
e) wszystkie

d) a i b

 

5

Który materiał wymaga tylko usunięcia próchnicy z tkanek
a) kompomer
b) amalgamat
c) RMGIC
d) glassionomer
e) dwa ostatnie

e) dwa ostatnie

6

Cementy glassionomerowe :

 

* chłoną fluorki o wyższym stężeniu i oddają do niższego

7

Po założeniu cementu glassjonomerowego zalecane jest aby:
a) pacjent nie pił i nie jadł przez 2h
b) pacjent nie płukał jamy ustnej przez 2h
c) nie nagryzał zębami przez 24h
d) prawidłowa jest odpowiedź a i b
e) wszystkie odpowiedzi są poprawne

e) wszystkie odpowiedzi są poprawne

8

Wady cementu cynkowo-fosforanowego
a) skurcz liniowy, brak adhezji do szkliwa i zębiny,
b) porowate,
c) drażnią miazgę,
d) pH początkowo 1,3
e) wszystkie

e) wszystkie

9

Mieszanie glassjonomerów:

 

a) 30s. ręcznie lub 10s. mechanicznie

10

Woda w cementach jest obecna jako?
a) silnie związana
b) luźno związana
c) nie jest związana
d) luźno i silnie związana

d) luźno i silnie związana

11

Kondycjoner:
a) EDTA
b) 40% kwas poliakrylowy
c) 10% kwas cytrynowy

12

Zastosowanie cementu cynkowo-fosforanowego (?)

 

a) ostateczne osadzanie mostów

13

Cementy cermetowe stosuje się:
a) jako laki szczelinowe
b) do odbudowy kikutów zębów pod korony
c) do wypełnień zębów bocznych
d) do osadzania koron i mostów
e) prawidłowa jest odpowiedź b i c
f) prawidłowa jest odpowiedź c i d

e) prawidłowa jest odpowiedź b i c

 

14

Cementy cermetowe co zawierają
a) szkło dejonizowane stopione z proszkiem srebrowym
b) szkło dejonizowane stopione z proszkiem miedziowym

a) szkło dejonizowane stopione z proszkiem srebrowym

15

Glasjonomer:
a) zawsze pokrywamy lakierem
b) nie pokrywamy lakierem
c) zęby przednie
d) zęby boczne
e) a i d

a) zawsze pokrywamy lakierem

 

16

Która substancja ma kwaśne pH po zamieszaniu?
a) polikarboksylowy
b) fosforowy
c) wodorotlenkowo-wapniowy
d) a i b
e) wszystkie

b) fosforowy

 

17

Podkład z glassjonomeru:
a) opracowanie i podcięcie retencyjne
b) opracowanie i ścięcie szkliwa
c) opracowanie i coś ze szkliwem xd

18

Wady glassionomeru:
a) szorstki
b) wrażliwy na wodę
c) ...
d) wszystkie

19

Główną zaletą cementów glasjonomerowy jest:
a) uwalnianie fluoru
b) adhezja do twardych tkanek zęba
c) biokompatybilność
d) odpowiedzi a i c są poprawne
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

20

Proszek cementu glasjonomerowego zawiera:
a) szkło wapniowo-glinowo-krzemowe zawierające fluor
b) tlenek cynku
c) miedź
d) prawidłowa jest odpowiedź a i b
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

a) szkło wapniowo-glinowo-krzemowe zawierające fluor

21

Płyn cementu glasjonomerowego zawiera:
a) 40% wodny roztwór kwasu poliakrylowego
b) 5% wodny roztwór kwasu poliakrylowego
c) wodę lub wodny roztwór kwasu tartarowego
d) prawidłowa jest odpowiedź a i c
e) prawidłowa jest odpowiedź b i c

d) prawidłowa jest odpowiedź a i c

 

22

Reakcja wiązania cementów glasjonomerowych to reakcja:
a) neutralizacji
b) polimeryzacji
c) na początku polimeryzacji a następnie neutralizacji
d) na początku neutralizacji a następnie polimeryzacji
e) amalgamacji

a) neutralizacji

 

23

Główną zaletą cementów glasjonomerowy jest:
a) uwalnianie fluoru i adhezja do twardych tkanek zęba
b) bardzo dobra wytrzymałość na zgniatanie do 400 MPa
c) biokompatybilność
d) odpowiedzi a i c są poprawne
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

d) odpowiedzi a i c są poprawne

 

24

Cementami cynkowo-fosforanowymi są:
a) Agatos
b) Adhesor Carboxy
c) Selfast
d) Harvard
e) prawidłowa jest odpowiedź a i b
f) prawidłowa jest odpowiedź b i d
g) prawidłowa jest odpowiedź a i b

e) prawidłowa jest odpowiedź a i b

 

25

Wady cementów cynkowo-fosforanowych:
a) słaba rozpuszczalność w wodzie
b) porowate
c) skurcz liniowy
d) kwaśne pH początkowo
e) wszystkie
f) b, c i d

f) b, c i d

26

Do glasjonomerów zaliczamy:
a) Riva, Fuji IX extra, Fuji IX fast
b) Freedom, Ketac molar, Riva SC
c) Freedom, Fuji VII

27

Od czego zależy głębokość polimeryzacji:
a) odległość światła od materiału
b) koloru materiału
c) mocy światła
d) a i b
e) Wszystko

e) Wszystko

28

Co powoduje wypełniacz w kompozytach:
a) Zmniejsza skurcz polimeryzacyjny
b) Zwiększa sorpcję
c) Zwiększa odporność na zgniatanie
d) A i C
e) wszystkie

d) A i C

 

29

Warstwa inhibicji tlenowej

 

a) monomery na powierzchni

30

Największa sorpcja wody

 

a) materiały z mikrowypełniaczem