materiały wiążące Flashcards Preview

Materiały > materiały wiążące > Flashcards

Flashcards in materiały wiążące Deck (24)
Loading flashcards...
1

Procedura łączenia materiału kompozytowego z tkankami zęba wymaga:
a) wytrawiania kwasem
b) zastosowania primera
c) zastosowania bondu
d) założenia materiału kompozytowego
e) wszystkie

e) wszystkie

2

Wytrawianie to:
a) selektywne odwapnienie pryzmatów szkliwa na głębokość 15-120um powodujące powstanie
nierówności dla mikromechanicznej retencji
b) zwiększa zwilżalność szkliwa i zębiny
c) zmniejsza zwilżalność szkliwa i zębiny
d) a i c
e) a i b

e) a i b

3

Primer:
a) penetruje kanaliki zębinowe
b) łączy się chemicznie przy pomocy końca hydrofobowego z Bondem
c) zwilża powierzchnię zębiny i łączy się z hydroksyapatytem i/luz kolagenem
d) b i c
e) wszystkie

e) wszystkie

4

Siła wiązania materiałów kompozytowych:
a) jest niższa dla zębiny i wyższa dla szkliwa
b) zmniejsza się z czasem, jest niższa po 1 miesiącu w porównaniu do 24 godzin
c) zwiększa się z czasem, jest niższa po 1 miesiącu w porównaniu do 24 godzin
d) a i c
e) a i b

e) a i b

5

Podstawowe właściwości systemów łączących to:
a) mały skurcz polimeryzacyjny, duża sorpcja wody, duża rozszerzalność termiczna
b) duży skurcz polimeryzacyjny, duża sorpcja wody, mała rozszerzalność termiczna
c) duży skurcz polimeryzacyjny, mała sorpcja wody, mała rozszerzalność termiczna
d) mały skurcz polimeryzacyjny, mała sorpcja wody, mała rozszerzalność termiczna
e) duży skurcz polimeryzacyjny, duża sorpcja wody, duża rozszerzalność termiczna

e) duży skurcz polimeryzacyjny, duża sorpcja wody, duża rozszerzalność termiczna

6

Ile wytrawia się zębinę

 

a) 10-15 sek.

7

Jakim końcem primerłączy się z zębina i z żywica?

 

a) z zębina(hydrofilowy) i z żywica( hydrofobowym -grupa metakrylowa)

8

4-krokowy system wiążący co zawiera

 

a) wytrawiacz, primer, bond

9

Sila wiazania systemow wiazacych samowytrawiajacych chyba do szkliwa:

 

a) 4-20 MPa,

10

Warstwa mazista
a) pokrywa ściany ubytku po opracowaniu ubytku wiertłem
b) składa się z hydroksyapatytu, zmiażdżonego kolagenu i bakterii
c) nie może zostać usunięta przy pomocy sprayu wodnego
d) może zostać usunięta przy pomocy słabego lub mocnego kwasu
e) wszystkie

e) wszystkie

11

Siła wiązania systemów wiążących do zębiny –
a) z wytrawiaczem 15-20MPa
b) samowytrawiające 6-10MPa

brak odp

do zębiny

z wytrawiaczem 15-20 MPa

samowytrawiające 6-10 MPa

 

do szkliwa 

z wytrawiaczem 30-50 MPa

samowytawiające 4-20 MPa

12

Primer koniec hydrofobowy

 

a) grupa metakrylanowa

13

Siła wiązania systemów wiążących do szkliwa
a) z wytrawiaczem 30-50MPa
b) samowytrawiające 14-20MPa

brak odp w spisanych:

do szkliwa 

z wytrawiaczem 30-50 MPa

samowytawiające 4-20 MPa

 

do zębiny

z wytrawiaczem 15-20 MPa

samowytrawiające 6-10 MPa

14

Primer koniec hydrofilowy

 

a) alkohol, amina, aldehyd

15

Wytrawianie dla szkliwa i zębiny trwa:

 

a) szkliwa 15-30s, zębiny 10-15s

16

Systemu wiążące chemoutwardzalne:

 

a) mają chemoutwardzalny bond

17

Wytrawiacz to:

 

a) 37% kw fosforowy

18

Najniższą hydrofobowość ma:

 

a) bond

19

Dwustopniowy system to:

 

a) samowytrawiający primer + bond

20

Charakter wiązania MK do szkliwa po zastosowaniu systemów wiążących:

 

a) mikromechaniczny

21

Zastosowania primera wymaga:
a) osuszenia strumieniem powietrza

płukanie?

 

22

Wytrawianie to:
a) selektywne odwapnienie pryzmatów szkliwa na głębokość 15-120um powodujące powstanie
nierówności dla mikromechanicznej retencji
b) zwiększa zwilżalność szkliwa i zębiny
c) zmniejsza zwilżalność szkliwa i zębiny
d) a i c
e) a i b

e) a i b

23

Co należy wykonać w przypadku opracowywania próchnicy średniej?
a) wytrawić,
b) kondycjonować,
?

24

Który z systemów wiążących, charakteryzuje się największą siłą wiązania?
a) wytrawiacz, primer, Bond,
b) wytrawiacz, primer/Bond,
c) primer samowytrawiajacy, Bond,
d) samowytrawiajacy primer/Bond *1krok,

a) wytrawiacz, primer, Bond,