glasjonomery modyfikowane żywicą Flashcards Preview

Materiały > glasjonomery modyfikowane żywicą > Flashcards

Flashcards in glasjonomery modyfikowane żywicą Deck (24)
Loading flashcards...
1

Skład cementów glasjonomerowych modyfikowanych żywicą:
a) zdejonizowane szkło (pokryte silanowym czynnikiem łączącym) i kwas poliakrylowy + HEMA +
woda
b) zdejonizowane szkło (pokryte silanowym czynnikiem łączącym) i kwas poliakrylowy + HEMA +
woda + inne żywice
c) zdejonizowane szkło i kwas poliakrylowy + HEMA + woda
d) a i b
e) wszystkie

d) a i b

2

Cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicą składają się z:
a) jednej pasty
b) proszku i płynu
c) dwóch past
d) dwóch płynów
e) wszystkie

b) proszku i płynu

3

Które stwierdzenie jest poprawne dla cementów glasjonomerowych modyfikowanych żywicą
a) adhezja do szkliwa, zębiny i metalu jest niższa niż tradycyjnych cementów glasjonomerowych
b) lepsza estetyka niż tradycyjnych
c) dłuższy czas pracy
d) wszystkie

d) wszystkie

4

Jaki materiał może zostać użyty, jako uszczelniacz bruzd:
a) żywica bis-GMA
b) cement glasjonomerowy
c) kompomer
d) a i c
e) wszystkie

e) wszystkie

5

Co jest alergenem?

 

a) HEMA

6

Hema jest:

 

a) hydrofilowa

7

Z czego składają się CGMŻ?

 

a) proszek i płyn

8

Po założeniu wypełnienia glassjonomeru modyfikowanego żywicą:

 

a) pacjent może od razu jeść i pić

9

2. Tri-cure:

 

a) neutralizacja + polimeryzacja dual

10

Zastosowanie glassjonomerów modyfikowanych żywicą:

 

a) podkłady, korony, mosty, wypełnienia

11

Skład płynu:

 

b) woda, HEMA, inne żywice, polikwas akrylowy

12

Zaleta:

 

c) neutralizacja kwasów

13

Funkcja HEMA:

 

a) chłonie wodę z otoczenia

14

Wiązanie:

 

a) najpierw reakcja polimeryzacji później neutralizacji

15

Zastosowanie:

 

a) w zębach mlecznych, stałych klasa III, IV i jako podkłady

16

Co jest czynnikiem najbardziej alergennym?

 

a) HEMA

17

Co z tego, co zawierają kompomery, nie występuje w glasjonomerach?
a) HEMA,
b) kwas dikarboksylowy z podwójnymi wiązaniami w łańcuchu bocznym,

b) kwas dikarboksylowy z podwójnymi wiązaniami w łańcuchu bocznym,

18

Jaki materiał może być używany także do osadzania zamków ortodontycznych?

 

a) CGMŻ

19

Co spowoduje zahamowanie reakcji neutralizacji w CGMŻ?

 

a) za mała ilość wody

20

Gdy za mało wody to:
a) neutralizacja nie zajdzie
b) neutralizacja spowolniona
c) polimeryzacja spowolniona
d) nic nie zajdzie

a) neutralizacja nie zajdzie

21

Skład CGMZ:
a) zdefiniowane szkło (pokryte silanowym czynnikiem wiążącym) + kwas polikarylowy + hema +
woda + inne żywice metaksylowe
b) zdefiniowane szkło (pokryte silanowym czynnikiem wiążącym) + kwas polikarboksylowy + hema
+ woda + inne żywice metaksylowe
c) kwas polikarboksylowy + hema + woda + inne żywice metaksylowe

a) zdefiniowane szkło (pokryte silanowym czynnikiem wiążącym) + kwas polikarylowy + hema +
woda + inne żywice metaksylowe

22

Których CGMŻ nie użyjemy do osadzenia korony:
a) światoutwardzalnych
b) chemoutwardzalnych
c) tri-cure
d) a i b
e) wszystkich

23

Poprawne stwierdzenie o CGMŻ:
a) adhezja do szkliwa i zębiny gorsza niż w cementach glassjonomerowych
b) uwalnianie fluorków gorsze niż w glassjonomerowych
c) lepsza estetyka niż w cementach glassjonomerowych
d) dłuższy czas pracy niż w cementach glassjonomerowych
e) wszystkie

e) wszystkie

24

Jak nakładamy CGMŻ światłoutwardzalne:
a) jedna warstwa i naświetlanie 40 sekund
b) warstwa 3mm i naświetlanie 40 sekund
c) warstwa 2mm i naświetlanie 40 sekund

c) warstwa 2mm i naświetlanie 40 sekund