Úkoly Flashcards Preview

Němčina > Úkoly > Flashcards

Flashcards in Úkoly Deck (105):
0

vstoupit dok.

1. (vejít dovnitř) betreten* etw. Akk, (her)eintreten*, hereinkommen* in etw. Akk
vstoupit do pokoje das Zimmer betreten
Vstupte! Treten Sie ein!
2. (do organizace ap.) beitreten* etw. Dat, eintreten* in etw. Akk

1

napravo přísl.

(na pravé straně) rechts, auf der rechten Seite, (doprava) (nach) rechts
odbočit napravo nach rechts abbiegen

2

zeď ž

1. (stěna) die Wand
2. (hradba ap.) die Mauer

3

Obdelník
Čtverec
strana

s Viereck
s Quadrat
e. Seite

4

Pravoúhlý

rechtwinklig

5

schodiště s

die Treppe, die Stiege (SüD, ÖrD)

6

kreslit ned.

zeichnen, malen

7

nahoru přísl.

1. (směrem vzhůru) aufwärts, hinauf, herauf, (nach) oben
jít nahoru hinaufgehen
stoupat po schodech nahoru die Treppe hinaufsteigen
2. (hovor.) (k vyšší hodnotě) nach oben, aufwärts
zaokrouhlit číslo nahoru die Zahl nach oben abrunden

8

dolů přísl.

herunter, hinunter, nach unten
jít po schodech dolů die Treppe hinuntergehen
zaokrouhlit co dolů etw. nach unten runden

9

horní příd.

der/die/das obere, Ober-
horní část těla der Oberkörper
bydlet v horním poschodí im Obergeschoss wohnen

10

dolní příd.

der/die/das untere, Unter-

11

horizontální příd.

horizontal, Horizontal-

12

vertikal Adj

vertikální, svislý

13

čára ž

die Linie, der Strich
(sport.) startovní čára die Startlinie
udělat komu čáru přes rozpočet j-m einen Strich durch die Rechnung machen

14

poměr m

1. (příbuzenský, pracovní ap.) das Verhältnis
2. (číselný vztah) die Relation, das Verhältnis

15

r Athlet,en,en
e Athletik,-0, Leichtathletik

atlet
atletika

16

e Ausdauer,-,0

výdrž

17

r Ball, -(e)s, ä-e

míč

18

s Bergsteigen,-,s,0

Horolezectví

19

r Berufssportler
r Freizeitsportler
r Leistungssportler,-,-

profesionální sportovec
rekreační sportovec
vrcholový sportovec

20

s Bodybuilding-s,0

posilování

21

s Boxen-s,0

Box

22

s Doping-s,0

doping

23

s Drittel-s,-
e Halbzeit

třetina
poločas

24

r Eiskunstlauf-s,0
s Eislaufen-s,0
r Eisstadion,-s, stadien
s Schlittschuelaufen

krasobruslení
rychlobruslení
zimní stadion
bruslení

25

e Etappe,-,-n

etapa

26

e Meisterschaft
e Liga

mistrovství
liga

27

r Fan,-s,-s

fanoušek

28

s Finale,-,s-

finále

29

e Formel Eins

formule 1

30

r Freistil,-(e)s,-e

volný styl

31

r Gegner,-s,

protivník

32

gewinnen(gewann, gewonnen)

vyhrát

33

s Halbfinale-s.-

semifinále

34

e Gymnastik-.0
s Golf
r Handball,-s,0
r Hochsprung-s,0
r Hürdenlauf

gymnastika
golf
házená
skok do výšky
překážkový běh

35

joggen

běhat

36

s Judo-(s),0

Judo

37

kämpfen um (eine Medaille)

bojovat o medajli

38

Kanu fahren
r Kanute,-n-n

jezdit na kanoi
kanoistika

39

kicken

kopat

40

s Klettern,-s,0

lezení

41

r Langlauf-(e)s,0

běh na lyžích

42

laufen
(lief, i. gelaufen)

běhat

43

e Mannschaft,-,en

družstvo

44

s Mountainbike-s,-s

horské kolo

45

s Motocross
s Motorrad, -s,ä-er

motokros
motocykl

46

s Muskeltraining-s,0

posilování, svalový tréning

47

s Netz,-es,e

síť

48

null zu null, torlos
unentschieden

0:0, bez branek
nerozhodně

49

s olympische Feuer
e Olympiade-,-n
e Olympischen Spiele

olympijský oheň
olympiáda
olympijské hry

50

sich platzieren

umístit se

51

r Profi-s-s

profesionál

52

r Punkt,-es,e
einen Punk erzielen/machen
e Punktzahl-,-en

bod
udělat bod
počet bodů

53

r Radsport-s,0

cyklistika

54

reiten
r Reiter-s,-

jezdit na koni
žokej

55

rennen(rannte, i.gerannt)

běžet

56

rudern

veslovat

57

r Schiedsrichter-s,-

rozhodčí

58

schießen

střílet

59

schwimmen (schwamm, i.geschwommen)

plavat

60

e Sommersportart
e Wintersportart,-,en

letní sport
zimní sport

61

s Speerwerfen

hod oštěpem

62

s Spiel,-(e)s,-e
r Spieler,-s,-
r Spitzensportler-,s,-

hra
hráč
špičkový sportovec

63

e Sportartikel

sportovní náčiní

64

spielen(spielte,gespielt)

hrát

65

r Sportliebhaber-,s,-

sportovní nadšenec

66

Sport treiben(trieb, getrieben)

sportovat

67

springen(sprang,i.gesprungen)
r Sprung-s,ü-e

skákat
skok

68

e Stadion,s, Stadien
r Sportplatz
e Sporthalle,-,-n
e Turnhalle
s Schwimmbad

stadion
sportoviště
sportovní hala
tělocvična
koupaliště

69

r Strandvolleyball,-(e),0

plážový volejbal

70

stoppen

stopovat (čas)

71

r Stürmer,-s,-
r Torwart,s,-e
r Verteidiger,-s-e
r Trainer,-s,-

útočník
brankář
obránce
trenér

72

s Team-s,-s

tým

73

s Tennis,-,0
r Tennisschläger

tenisová raketa

74

s Tischtennis,-,0

stolní tenis

75

Tor schießen

střelit branku

76

trainieren

trénovat

77

r Trainingsanzug,-s,ä-e

tepláková souprava

78

r Wasserball-s, 0

vodní pólo

79

r Weitsprung-s,0

skok daleký

80

r Weltrekord-(e)s,e

světový rekord

81

werfen (warf, geworfen)

hodit

82

r Wettkampf-s,0

zápas, závod, soutěž

83

verlieren(verlor, verloren)

prohrát

84

Zeit messen/nehmnen (maß, gemessen)
(nahm, genommen)

měřit čas

85

e Zeitmessung,-,en

časomíra

86

s Ziel-(e)s,-e

cíl

87

r Zuschauer,-s,-

divák

88

r Weltpokal,-s,-e

světový pohár

89

Wildwasser fahren

sjíždět divokou vodu

90

e Turnschuhe

tenisky

91

užívat ned.
užívat (si)

genießen*

92

e Sitzbeuge
r Liegestütz

sed-leh
kliky

93

vorziehen* Vb (zog vor, h. vorgezogen)

1. potáhnout, posunout dopředu
2. zatáhnout (záclony ap.)
3. j-n/etw. j-m/etw. dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čím, upřednostňovat koho/co před kým/čím

94

ausdenken* Vb (dachte aus, h. ausgedacht)
sich Dat etw. Akk

vymyslet (si) co

95

unterschätzen Vb

podcenit, nedocenit

96

Fete e (~, ~n) (hovor.)

večírek, party

97

aufsuchen Vb

vyhledat, navštívit (lékaře ap.)

98

Paket s (~(e)s, ~e)

1. balík
2. balení

99

Forderung e (~, ~en)

1. požadavek
2. (úř.) an j-n pohledávka vůči komu

100

Dauer e (~, odb. ~n)

doba, období

101

Anspruch r (~(e)s, -ü-e)

1. an j-n/etw. požadavek na koho/co
2. auf j-n/etw. nárok, právo na koho/co

102

entsprechen* Vb (entspricht, a, o)

1. etw. Dat odpovídat čemu (výsledky očekávání ap.)
2. etw. Dat vyhovět čemu (prosbě ap.)

103

Beschwerde e (~, ~n)

1. potíže, těžkosti, bolesti
2. stížnost

104

aufmerksam Adj

pozorný, soustředěný