Sprechen Sie Deutsch Flashcards Preview

Němčina > Sprechen Sie Deutsch > Flashcards

Flashcards in Sprechen Sie Deutsch Deck (341):
0

auf der Party

na večírku

1

übrigens

ostatně

2

überhaupt

vůbec

3

s Abitur(-s),0
das Abitur machen

maturita
maturovat

4

bald

brzy, brzo

5

faul

líný, líně

6

e Geschwister mn č

sourozenci

7

klug

chytrý, chytře

8

e Praxis(-s Praxen)

praxe, provozování praxe

9

Basketball/Tennis spielen

hrát basketbal, tenis

10

e Buchhalterin(-,nen)

účetní (žena)

11

sorgfältig

pečlivě, pečlivý

12

blöd

hloupý, hloupě

13

s Alter (-s,0)

věk

14

s Aussehen(-s,0)

vzhled

15

üben Vb

1. cvičit, trénovat
2. etw. Akk gegen j-n/etw. snažit se, usilovat o co vůči komu/čemu
3.
užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesa
an j-m/etw. Kritik üben kritizovat koho/co
an seinem Feind Rache üben mstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

16

beachten Vb

1. etw. Akk dbát čeho, na co, respektovat co
2. j-n/etw. vzít na vědomí koho/co, všímat si koho/čeho

17

die Aussprache

výslovnost

18

Ausdruck r (~(e)s, -ü-e)

1. výraz, slovní obrat
2. (způsob) vyjadřování
3. (umělecký) přednes

19

bestimmen Vb

1. určit, stanovit (cíl, termín ap.)
2. über j-n/etw. rozhodnout/rozhodovat o kom/čem

20

abhängen* Vb (i, a)

1. von etw. záviset na čem
2. von j-m být závislý na kom, být odkázaný na koho

21

e Sportjacke (-,n)

sportovní bunda

22

s T-Schirt (-s,-s)

tričko

23

r Uhrmacher(-s,-)

hodinář

24

r Wecker(-s, -)
Der Wecker geht genau.

budík
Budík jde přesně.

25

r Zettel(-s,-)

lístek, cedulka

26

Aber Schatz,...

Ale miláčku(poklade)...

27

Das ist mir einfach zu teuer.

To je pro mě prostě moc drahé.

28

Das macht ihm Freude.

To mu udělá radost.

29

dran kommen

přijít na řadu

30

Ich habe nicht genug Geld bei mir.

Nemám u sebe dost peněz.

31

Předložky s 3.pádem
AUS, GEGENÜBER, NACH, BEI, MIT
SEIT - od, již, už
ZU - k
VON- od, z, k
AUS - ve smyslu zevnitř (z budovy, tašky, kapsy...)
VON - signalizuje směr pohybu (ze školy,z nádraží..)

Thomas kommt von der Arbeit. ...jde z práce
Thomas geht zur Arbeit ...jde do práce

Daniel geht aus der Schule. ..vychází ze školy(budovy)

Daniel kommt von der Schule. ...přichází ze školy(směr)

32

Předložky se 4.pádem
BIS -do, FÜR- pro, za(o ceně)
OHNE- bez
DURCH - skrz( nebo 7.pád)
GEGEN- proti
UM - za(místně), okolo

Pořadí předmětů v německé větě
Obsahuje-li věta dva předměty ve 3a4pádě (bez předložek) je pořadí 3p 4p
Sie kauft dem Kind ein T-Schirt.
Sie kauft ihm ein...
Je-li předmět ve4p vyjádřen zájmenem je pořadí 4p3p
Sie kauft es dem Kind.
Sie kauft es ihm.

33

vybavení s

die Ausstattung, die Ausrüstung

34

kotel m

der Kessel

35

lednice

der Kühlschrank, der Eisschrank (zast.)

36

myčka

(nádobí) die (Geschirr)Spülmaschine, (aut) die Waschanlage

37

trouba ž

1. (na pečení) der (Back)Ofen, die Backröhre
2. (expr.) (hlupák) der Dummkopf, der Trottel

38

mikrovlnný příd.

Mikrowellen
(elektr.) mikrovlnná trouba der Mikrowellenherd

39

konvice ž

die Kanne
rychlovarná konvice der Wasserkocher

40

pánev ž

1. (nádobí) die Pfanne, die Bratpfanne
2. (kotlina) das Becken
3. (část těla) das Becken

41

skříňka ž (zdrob.)

das Schränkchen, der Schrank, das Kästchen

42

police ž

das Regal, das Gestell

43

dřez m

das Spülbecken

44

umyvadlo, umývadlo s

das Waschbecken

45

utěrka ž

das Geschirrtuch

46

Geschirrtuch s (~(e)s, -ü-er)

utěrka

47

čtvereční, čtverečný příd.

quadratisch, Quadrat-
metr čtvereční der Quadratmeter

48

Saft r (~(e)s, -ä-e)

1. míza
2. šťáva (z ovoce ap.)
3. džus

49

Zucker r (~s, Sorten ~)

cukr

50

Hähnchen s (~s, ~)

(pečené) kuře

51

backen* Vb (bäckt/backt, backte/zast. buk, h. gebacken)

péct

52

s Lieblingsrestaurant(-s-s)

oblíbená restaurace

53

e Suppe

polévka

54

Badezimmer s (~s, ~)

koupelna

55

e Couch

gauč, pohovka

56

am Fenster

u okna

57

auf dem Teppich

na koberci

58

s Einfamilienhaus

rodinný dům

59

e Einrichtung (-,en)

zařízení

60

hässlich

ošklivý, ošklivě

61

sHochhaus(-es,er)

věžák

62

e Möbel mn.č.

nábytek

63

r Nachteil(-[e]s,-e)
r Vorteil

nevýhoda
výhoda

64

e Sache(-, n)

věc

65

e Schultasche(-,n)

školní taška

66

selsam

podivný, zvláštní

67

r Stock(-[e]s-)

poschodí

68

r Umzug(-[e]s, ü-e

(pře)stěhování

69

im zehnten Stock

v desátém patře

70

Im Zentrum von Hamburg

v centru Hamburgu

71

unter dem Sessel

pod křeslem

72

e Blume(-,n)

květina

73

s Wohnzimmer
e Küche
s Kinderzimmer
s Bad. e Wanne, e Dusche
s Schlafzimmer
r Flur
e Toilette(-,-n)

Obývák
Kuchyně
Dětský pokoj
Koupelna, vana, sprcha
Ložnice
Chodba
Záchod

74

Předložky se 3.a 4. pádem
An- na(svislé ploše),u,k
Auf- na
Hinter- za(místně)
in - v,do
neben- vedle
über- nad,přes
unter-pod, mezi
vor-pod,mezi
zwischen-mezi

Unter den Studenten sind drei Mädchen und zwei Jungen. Mezi studenty..
Ich gehe in den Supermarkt. Jdu do supermarketu(dovnitř).
Ich fahre zum Supermarkt. Jedu do supermarketu.
In/aus. zu/von

75

miska ž (zdrob.)

die Schüssel

76

holen Vb

1. j-n/etw. dojít pro koho/co
2. j-n zavolat koho, poslat pro koho
3. (obl.) přinést, donést (koupit)
das Brot vom Bäcker holen přinést chléb od pekaře

77

přečíst (si) dok.

(durch)lesen*

78

vornehmen* Vb (nimmt vor, a, o)

1. (hovor.) dá(va)t/vzít dopředu
2. sich vornehmen předsevzít si, plánovat, mít v úmyslu
3. sich vornehmen (hovor.) j-n vzít si do parády koho, pustit se do koho

79

Sie essen um sechs Uhr abends zu Hause.

V německé větě předchází příslovečné určení času příslovečnému určení místa.

80

Ich früchstücke gegen 7 Uhr.

Snídám okolo sedmé.

81

Tinte e (~, ~n)

inkoust

82

bunt Adj
Buntstift r (~(e)s, ~e)

pestrý, barevný
barevná tužka

83

Sprudel r (~s, ~)

minerální voda

84

Feder e (~, ~n)

1. pero (ptačí)
2. pero (psací potřeba)
3. (tech.) pružina, pero

85

Schnabel r (~s, -ä-)

1. zobák (ptačí)
2. (hovor.) zobák, papula, huba
Halt (endlich) den Schnabel! Zavři (konečně) zobák!

86

Untertasse e (~, ~n)

podšálek

87

beschwerlich Adj

obtížný, namáhavý

88

kräftig Adj

1. silný, zdatný
2. výživný, vydatný (oběd ap.)

89

kräftigen Vb

posil(ň)ovat (tělo ap.)

90

füllen Vb
Fülle e (~)

1. (na)plnit
2. nadívat

množství, hojnost

91

Kunde r (~n, ~n)
Kundin e (~, ~nen)

zákazník, klient
zákaznice, klientka
Das ist Dienst am Kunden. To je pozornost podniku.

92

Geduld e (~)

trpělivost

93

Hausaufgabe e (~, ~n)

domácí úkol

94

Zeitschrift e (~, ~en)

časopis

95

Mechaniker r (~s, ~)

mechanik

96

Ökonomie e (~, ~n)

hospodářství, ekonomika

97

Spielzeug s (~(e)s)

hračka

98

Ansicht e (~, ~en)

1. názor, mínění
nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach podle mého názoru
2. pohled, vyobrazení

99

dennoch Adv

přesto, přece (však), i tak

100

nos m

die Nase

101

ústa s pomn.

der Mund

102

ucho s

1. (orgán sluchu) das Ohr
2. (u hrnce ap.) der Henkel, der Griff

103

Ohr s (~(e)s, ~en)

ucho
phr
ganz Ohr sein být jedno (velké) ucho
lange Ohren machen/bekommen (hovor.) natahovat/špicovat uši
seinen Ohren nicht/kaum trauen (hovor.) nevěřit svým (vlastním) uším

104

Bauch r (~(e)s, -ä-e)

břicho

105

Anwalt r (~(e)s, -ä-e)

advokát, právní zástupce

105

Hirsch r (~(e)s, ~e)

jelen

106

kurz, kurs m

1. (vzdělávací) der Kurs(us), der Lehrgang
2. (směnný) der Kurs
devizový kurz der Devisenkurs

107

Grammatik e (~, ~en)

gramatika, mluvnice

108

hoffentlich Adv

doufejme, snad

109

Schwierigkeit e (~, ~en)

1. obtíž, problém, nesnáz
2. obtížnost, nesnadnost

110

streng

přísný

111

übersetzen

překládat

112

e Vokabel

slovíčko
Vokabeln lernen učit se slovíčka

113

wiederholen

opakovat

114

wöchentlich

týdně

115

Wie kommt das?

Jak to?

116

Alles brauche seine Zeit.

Vše potřebuje svůj čas.

117

Übung macht den Meister.

Cvičení dělá přednost.

118

s Abendbrot,(e)s,s
s Mittagessen,s,-

večeře
oběd

119

s Brot,(e)s,e
s Brötchen,s,-
e Brühe,-,n
e Butter,-,0

chleba
žemle
vývar
máslo

120

e Gaststätte,-,n

hostinec

121

r Kellner,s,-

číšník

122

e Makkaroni

makaróny

123

e Rechnung,-,en

účet

124

s Salz,(e)s,e

sůl

125

s Telefongespräch,(e)s,e

telefonický rozhovor

126

Also bis bald.

Tak brzy nashledanou.

127

Auskunft e (~, -ü-e)

über j-n/etw. informace, zpráva o kom/čem
j-m (eine) falsche Auskunft geben dát komu špatnou informaci

128

Kreuzung e (~, ~en)

křižovatka, rozcestí

129

Tor s (~(e)s, ~e)

1. brána, vrata
2. (sport.) branka, brána (fotbalová ap.)

130

Gehen Sie diese Straße entlang.

Jděte touto ulicí!

131

Seien Sie so freundlich.

Buďte tak laskav.

132

Gehen Sie hier lang.

Jděte tady tudy.

133

r Balkon,s,s [balkó]

balkon

134

r Bücherschrank,(e)s, ä-e

knihovna

135

eingerichtet

zařízený

136

e Neubauwohnung,-,en
e Vierzimmerwohnung

byt v novostavbě
čtyřpokojový byt

137

s Schlafzimmer,s,-

ložnice

138

e Tafel,-,n

tabule

139

e Zentralheizung,-,en

ústřední topení

140

zuerst

nejprve

141

Da bin ich aber neugierig.

To jsem ale zvědavý.

142

Dort geht's in die Küche.

Tudy se jde do kuchyně.

143

Das lasse ich mir gefallen.

To si dám líbit.

144

Weit und breit ist kein Betrieb.

Široko daleko není žádný podnik.

145

e Schrankwand, -, ä-e

skříňová stěna

146

abwaschen* Vb (wäscht ab, u, a)

1. omýt, smýt (zbytky z talíře ap.)
2. umýt (nádobí ap.)

147

aufräumen Vb

1. uklidit, (u)dělat pořádek
2. mit etw. skoncovat s čím, učinit konec čemu

148

rasieren Vb

(o)holit
sich den Bart rasieren (o)holit si vousy

149

Bei mir ist es auch so.

Se mnou je to stejné.

150

Ich habe es eilig.

Mám nespěch.

151

gar nichts

vůbec nic

152

täglich

denní

153

Abendbrot essen
(zu) Mittag essen
frühstücken

večeřet
obědvat
snídat

154

e Auswahl,-,0

výběr

155

e Eintrittskarte,-,n

vstupenka

156

r Kriminalfilm,e(s),e

detektivní film, detektivka

157

recht viel

hodně

158

selten

zřídka, málokdy

159

vorhaben

mít v úmyslu, zamýšlet

160

Dort läuft ein Kriminalfilm.

Tam dávají detektivku.

161

das schon, aber...

to ano, ale...

162

Es gibt noch Karten.
Man bekommt noch welche.

Lístky jsou ještě k dostání.
Nějaké se ještě dostanou.

163

Ich rufe nach Karten an.
Eintrittskarte fürs Konzert.

Zavolám ohledně vstupenek.
Vstupenka na koncert.

164

basteln

kutit, dělat drobné práce

165

sich ansehen etwas (4p)
Ich sehe es mir an

podívat se na něco
prohlédnout si něco

166

e Erholung,-,0

zoravení, oddych, rekreace

167

e Figur,-,(en)

postava

168

mitspielen

hrát s někým

169

zugleich

zároveň

170

e Swimmhalle,-,n

krytý bazén

171

r Spielplatz, es, ä-e
r Sportplatz

dětské hřiště
sportoviště

172

e Kulturveranstaltung,-,en
e Sportveranstaltung

kulturní podnik
sportovní podnik

173

s Eishockey,s,0
s Fußball,s,0
s Gymnastik,-,0
r Volleyball[volibal]

Hokej
Fotbal
Gymnastika
Volejbal

174

Wohin so eilig?

Kam tak naspěch?

175

Was sagt sie dazu?

Co tomu říká?

176

Wir fahren ins Grüne.

Jezdíme do přírody.

177

Das macht mir Spaß.

To mě baví.

178

auftretten

vystupovat

179

sich erholen

zotavit se, zrekreovat se

180

mitkommen

jít s někým

181

e Nachricht,-,en

zpráva

182

r Reisebericht,(e)s,e
s Sandmännchen,s,
e Sportsendung,-,en

cestopis ( v televizi)
večerníček
sportovní přenos

183

übertragen

přenášet ( v televizi, v rozhlase)

184

Tschechien,s

Česko

185

Was gefällt dir an den Sportsendungen?

Co se ti líbí na sportovních pořadech?

186

e Abreise,-0

odjezd

187

e Angestelle,n,n

zaměstnankyně, úřednice

188

r Aufzug,(e)s, ü-e

výtah

189

ausfüllen

vyplnit

190

dienstlich

služebně

191

r Ausweis,es,e

průkaz, legitimaci

192

s Einbettzimmer,s,-

jednolůžkový pokoj

193

gewöhnlich

obvyklý, obyčejný

194

ein Zimmer für drei Nächte

pokoj na tři noci

195

nachsehen

podívat se

196

r Meldezettel,s,-

přihlašovací lístek

197

Er hat dort dienstlich zu tun.
Sie wünschen, mein Herr?

Je tam služebně.
Přejete si (pane)?

199

Im Gebirge,s,-
Ins Gebirge

na horách
na hory, do hor

200

Grüße bestellen

vyřídit pozdravy

201

mithaben

mít s sebou

202

e Piste,-,n

sjezdovka

203

s Riesengebirge,s
s Erzgebirge

Krkonoše
Krušné hory

204

s Kroatien
s Bulgarien
s Deutschland
s Österreich
s Polen
e Schweiz

Chorvatsko
Bulharsko
Německo
Rakousko
Polsko
Švýcarsko

205

r Skilift (e)s
am Skilift

lyžařský vlek
u vleku

206

Na, wie war es?
Tak jaké to bylo?

Das hat noch viel Zeit.
Na to je ještě dost času.

Dort war viel Betrieb.
Byl tam velký provoz.

An einem Tag... jednoho dne.

Er ist zur Zeit in Polen.
Je nyní (toho času) v Polsku.

207

Schnupfen r (~s, ~)
r Husten,s,0

rýma
kašel

208

e Grippe,-,n

chřipka

209

schwitzen

potit se

210

sich hinlegen

lehnout si

211

Ach wo!
Ale kdepak!

Viele von ihnen sind krank.
Mnozí z nich jsou nemocní.

Ich habe dazu keine Zeit.
Nemám na to čas.

Ich gehe zum Sport.
Jdu cvičit.

Wo denkst du hin!
Co si myslíš? Co tě napadá?

Ich fühle mich wohl.
Cítím se dobře.

212

elegant

elegantní

213

e Garderobe,-,n

šatstvo, šatna

214

r Geschmack(e)s,ä-e

vkus

215

das letzte Mal

naposled

216

nötig
etwas nötig haben

nutný
mít něco zapotřebí

217

r Pulli,s,s

svetřík

218

r Schlips,es,e

kravata, vázanka

219

Ich brauche etwas Neues.
Potřebuji něco nového.

seit Jahren
už léta

220

sehnen
sich sehnen

toužit, dychtit

221

ablegen Vb

1. odložit (si), svléci (si)
2. odložit (přestat nosit)
3. založit (dokument ap.) , položit (sluchátko ap.)
4. složit, vykonat (zkoušku ap.)

222

sich bedienen

obsloužit se, posloužit si

223

belegt
belegt Brote

obložený
obložený chléb

224

e Einkaufstasche

nákupní taška

225

r Emmentaler Käse,s,0

ementál

226

e Feinkost,-,0

lahůdky

227

s Gebäck,(e)s,e

pečivo

228

e Gemäldegalerie,-,n

obrazárna

229

e Hausschuhe

pantofle,bačkory

230

r Monat,(e)s,e

měsíc

231

e Ölsardinen

sardinky v oleji

232

ganz schön schwer

pořádně těžký

233

verzeihen

prominout, odpustit

234

Nehmen Sie bitte Platz.

Posaďte se prosím.

235

Sie kommt von der Arbeit nach Hause.

Přijde z práce domů.

236

Machen Sie bitte keine Umstände.

Neobtěžujte se prosím.

237

achten auf etwas 4p

dbát na něco

238

(sich)ärgern

zlobit (se)

239

s Dach(e)s,ä-e

střecha

240

Sie machen einen ungepflegten Eindruck.

Působí neupraveně. Působí neupraveným dojmem.

241

erneuern
e Erneurung

rekonstruovat, renovovat
rekonstrukce, renovace

242

e Fassade,-,n

fasáda

243

e Gasleitung,-,n

plynové potrubí

244

sich gewöhnen an etwas 4p

zvyknout si nač

245

e Grünanlage,-,n

zeleň, trávníková plocha

246

e Hausfrau,-,en

žena v domácnosti

247

e Kriminalität,-,0

kriminalita

248

kulturell
Das kulturell Leben kommt nicht zu kurz,

kulturní
Kulturní život nepřijde zkrátka.

249

e Miete,-,n

nájemné

250

s neubaugebiet,(e)s,e
r Plattenbau,(e)s,ten

sídliště
panelák

251

e Programmiererin,-,nen
e Reporterin,-,nen

programátorka
reportérka

252

e Sauberkeit,-0

čistota

253

e Wasserleitung,-,en

vodovod

254

r Zustand(e)s,ä-e

stav

255

Ich kann hören, was bei ihm los ist.

Mohu slyšet, co se u něj děje.

256

Sie haben es dringend nötig.

Mají to naléhavě zapotřebí.

257

Kein Wunder bei diesem Menschenkonzentrazion.

Není se co divit při takové koncentraci lidí.

258

kurz und gut

zkrátka a dobře

259

r Aufenhalt,(e)s,e

pobyt

260

begeistert von etwas

nadšený něčím

261

berühmt durch etwas

být slavný něčím

262

r Dampfer,s,-

parník

263

erzählen von(über) etwas 4p

vyprávět o něčem

264

r Federball,(e)s,0

badminton

265

herstellen

vyrábět

266

lebhaft

živý

267

s Porzellan,e,s

porcelán

268

sich sonnen
braun werden

opalovat se
opálit se, zhnědnout

269

r Strand,(e)s,ä-e
am Strand
der Strandkorb,(e)s, ö-e

pláž
na pláži
plážový koš

270

(un)sicher

(ne)jistý

271

zestört

zničený

272

Dort haben wir zu Abend gegessen.

Tam jsme večeřeli.

273

Man merkt nichts davon.

Z toho člověk nic nepozoruje.

274

Wir haben viel Neues gesehen.

Viděli jsme mnoho nového.

275

alt werden
groß werden

stárnout
vyrůst

276

r Autoschlosser,s,-
Autoschlosser lernen

automechanik
vyučit se automechanikem

277

e Berufswahl,-0

výběr povolání

278

e Fachschule, -,n
e Fachschule für Maschinenbau
e Hochschule,-,n
an der Hochschule

odborná škola
průmyslová škola strojnická, průmyslovka
vysoká škola
na vysoké škole

279

geschickt

obratný, šikovný, zručný

280

r Ingenieur,s,e
[inženjör]

inženýr

281

e Kindergärtnerin,-,n

učitelka ve školce

282

r Kranfahrer,s,-
e Laborantin,-,nen

jeřábník
laborantka

283

lesen von (über) etwas 4p

číst o něčem

284

Lust zu etwas
Lust auf etwas

chuť do něčeho
chuť na něco

285

manuell

manuální

286

r Maurer,s,-
r Monteur,s,e [montör]
r Schlosser,s,-
e Schneiderin,-,nen

zedník
montér
zámečník
švadlena

287

Es wird fünfzehn.

Bude mu patnáct.

288

Er hat sich von klein auf für Maschinen interessiert.

Odmalička se zajímal o stroje.

289

Es wurde nichts draus.

Nic z toho nebylo.

290

anders

jinak

291

handwerklich

řemeslnický

292

heraufkommen
herkommen

přijít nahoru
přijít sem

293

herausnehmen(nahm raus), herausgenommen

vyjmout, vyndat

294

hineinlegen
hinfahren

hinuntergehen

vložit
jet někam

jít dolů

295

inzwischen

mezitím (časově)

296

e Mappe

aktovka

297

Rad fahren

jezdit na kole

298

e Socke,-,n

ponožka

299

r Staub,(e)s,0
Staub saugen

prach
vysávat prach, luxovat

300

r Waschetrockner,s,-
e Waschmaschine,-,n

sušička
pračka

301

im Freien

venku, pod širým nebem

302

aufmerksam machen

upozornit

303

weißgedeckt

bíle prostřený

304

e Fliege

motýlek

305

e Aufschrift

nápis

306

Ich verstehe nicht viel davon.

Moc tomu nerozumím.

307

Ist das dein Ernst?

Myslíš to vážně?

308

ähnlich

podobný

309

ändern

změnit

310

derselbe, dieselbe, dasselbe
an dieselbe Stelle

tentýž, tatáž, totéž
na stejné místo

311

ringsum

kolem, dokola

312

woanders
woandres hinfahren

někde jinde
jet někam jinam

313

überlegen

rozmýšlet se, uvažovat, přemýšlet

314

Schon zurück aus Tschechien?

Už jste se vrátili z Čech?

315

Bis dahin muss alles in Ordnung sein.

Do té doby musí být vše v pořádku.

316

Das Haus steht am Wald.
Ringsum ist es still und ruhig.

Domek stojí u lesa.
Kolem je ticho a klid.

317

r Acker,s,Äcker

pole

318

dauernd

stále, neustále

319

reduzieren

snížit, redukovat

320

verarbeiten

zpracovávat

321

e Ware,-n

zboží

322

Was gibt es Neues?
Alles beim Alten.

Co je nového?
Vše při starém.

323

am Wald

U lesa

324

Ich finde, sie produzieren zu teuer.

Myslím, že vyrábějí příliš draze.

325

gewiss

jistý

326

abbiegen

odbočit

327

sich befinden

být, nalézat se

328

e Panne,-,n

porucha

329

r Reifen,s,-

pneumatika

330

e Richtung
Fahren Sie Richtung Halle.

směr
Jeďte směrem na Halle.

331

schließlich

konečně, nakonec

332

tanken
Einige Tankstelle haben zu.

tankovat
Některé pumpy jsou zavřené.

333

e Umleitung,-,en

objížďka

334

Von Anfang an hat er Pech.

Od začátku má smůlu.

335

Ich hatte Reifenpanne.

Píchl jsem.

336

Es ist recht spät geworden.

Hodně se připozdilo.

337

Verzeihung!

Promiňte! Odpusťte!

338

Ich weiß hier nicht Bescheid.

Nevyznám se tu.

339

Ich habe dort vor kurzem übernachtet.

Nedávno jsem tam přespal.

340

Vorlesung e (~, ~en)

přednáška