Unit 3 Vietnamese Flashcards Preview

AE1A Vocabulary > Unit 3 Vietnamese > Flashcards

Flashcards in Unit 3 Vietnamese Deck (41)
Loading flashcards...
1

tuyệt vời

awesome

1

đẹp

beautiful

2

cổ điển

classical

3

mát mẻ

cool

4

dễ thương

cute

5

sàn nhảy

disco

6

không nhớ

don't mind

7


lúng túng

embarrassing

8


yêu thích

favourite

9


thể loại

genre

10


hấp dẫn

groovy

11

lớn

heavy

12


bản địa

indigenous

13


nhạc jazz

jazz

14


thực hiện

perform

15


phổ biến

popular

16


thư giãn

relaxing

17


cởi truồng

sexy

18


bất thường

unusual

19


hoang dã

wild

20


cuốn tự truyện

autobiography

21


danh nhân

celebrity

22


nhạc kịch

opera

23


khủng khiếp

awful

24


nhàm chán

boring

25


rực rỡ

brilliant

26


lừa gạt

catchy

27


chán nản

depressed

28


thất vọng

disappointing

29


có ý nghĩa

meaningful