Unit 5 Vietnamese Flashcards Preview

AE1A Vocabulary > Unit 5 Vietnamese > Flashcards

Flashcards in Unit 5 Vietnamese Deck (28)
Loading flashcards...
1
Translate into English


phiêu lưu

adventure

1
Translate into English


thách thức

challenge

2
Translate into English


để vượt qua

cross

3
Translate into English

khu

destinations

4
Translate into English


kỹ thuật

engineering

5
Translate into English


sử thi

epic

6
Translate into English


cuộc hành trình

journey

7
Translate into English


bằng đường bộ

overland

8
Translate into English


ở nước ngoài

overseas

9
Translate into English


tuyến đường

route

10
Translate into English


đi du lịch

travelling

11
Translate into English


chuyến đi

trip

12
Translate into English


hành khách

vessel

13
Translate into English


hành khách

commuters

14
Translate into English


môi trường

environment

15
Translate into English


dầu

oil

16
Translate into English


hành khách

passenger

17
Translate into English


hỗ trợ

powered

18
Translate into English


năng lượng mặt trời

solar energy

19
Translate into English


ô nhiễm

pollution

20
Translate into English


xây dựng

construction

21
Translate into English


khách hàng

customers

22
Translate into English


phát triển

development

23
Translate into English


chính phủ

government

24
Translate into English


đường sắt cao tốc

High Speed Rail

25
Translate into English


gây ô nhiễm

pollute

26
Translate into English


ô nhiễm

polluted

27
Translate into English


dân số

population