Unit 5 Vietnamese Flashcards Preview

AE1A Vocabulary > Unit 5 Vietnamese > Flashcards

Flashcards in Unit 5 Vietnamese Deck (28)
Loading flashcards...
1


phiêu lưu

adventure

1


thách thức

challenge

2


để vượt qua

cross

3

khu

destinations

4


kỹ thuật

engineering

5


sử thi

epic

6


cuộc hành trình

journey

7


bằng đường bộ

overland

8


ở nước ngoài

overseas

9


tuyến đường

route

10


đi du lịch

travelling

11


chuyến đi

trip

12


hành khách

vessel

13


hành khách

commuters

14


môi trường

environment

15


dầu

oil

16


hành khách

passenger

17


hỗ trợ

powered

18


năng lượng mặt trời

solar energy

19


ô nhiễm

pollution

20


xây dựng

construction

21


khách hàng

customers

22


phát triển

development

23


chính phủ

government

24


đường sắt cao tốc

High Speed Rail

25


gây ô nhiễm

pollute

26


ô nhiễm

polluted

27


dân số

population