Unit 35 Flashcards Preview

Ecclesiastical Latin Vocab > Unit 35 > Flashcards

Flashcards in Unit 35 Deck (32):
1

accomodō / accomodāre / accomodāvī / accomodātus

apply / fit / grant

2

cōnfortō / cōnfortāre / - / -

strengthen / grow strong

3

exspoliō / exspoliāre / exspoliāvī / exspoliātus

despoil / rob

4

irradiō / irradiāre / irradiāvī / irradiātus

shine / illuminate

5

ōrnō / ōrnāre / ōrnāvī / ōrnātus

adorn / garnish / trim

6

adōrnō / adōrnāre / adōrnāvī / adōrnātus

adorn

7

pācificō / pācificāre / pācificāvī / pācificātus

make peace / grant peace

8

revēlō / revēlāre / revēlāvī / revēlātus

show / reveal

9

jaceō / jacēre / jacuī / -

lie / be situated / sleep

10

cernō / cernere / crēvī / crētus

see / discern

11

discō / discere / didicī / -

learn

12

tremō / tremere / tremuī / -

tremble (at) / quake (at)

13

jaciō / jacere / jēcī / jactus

throw

14

ējiciō / ējicere / ējēcī / ējectus

throw out

15

prōjiciō / prōjicere / prōjēcī / prōjectus

cast forth / throw down

16

ēsuriō / ēsurīre / ēsurīvī (ēsuriī) / ēsurītus

desire food / be hungry

17

- / - / coepī / coeptus

began / started

18

- / - / ōdī / -

hate

19

paenitentia / paenitentiae / f.

repentance

20

ruīna / ruīnae / f.

fall / destruction

21

baptismus / baptismī / m.

baptism

22

splendor / splendōris / m.

brilliance / splendor

23

dīgnātiō / dīgnātiōnis / f.

condescension / graciousness

24

hērēditās / hērēditātis / f.

generation / inheritance

25

immolātiō / immolātiōnis / f.

offering

26

multitūdō / multitūdinis / f.

great number / multitude

27

ops / opis / f.

help

28

mātūtīnus / -a / -um

(of) morning / early

29

propitius / -a / -um

kind / favorable / propitious

30

mīrābilis / mīrābile

wonderful

31

domus / domūs / f.

house / home

32

necnōn

and also / and indeed