Vaccinlogi Flashcards Preview

Infektion > Vaccinlogi > Flashcards

Flashcards in Vaccinlogi Deck (13):
1

vad är passiv immunisering? (3)

tillförsel av antikroppar, immunceller eller deras produkter.

2

vad är aktiv immunisering?

tillförsel av mikroorganismer eller delar av mikroorganismer.

3

vad innehåller ett vaccin? (2)

antigen (från agens) + adjuvans (påskyndar, förlänger eller potentierar immunsvaret mot antigenet)

4

vad finns det för olika administrationssätt? (5)

parenteralt: intradermalt, subkutant, intramuskulärt. mukosalt: oralt, nasalt.

5

vad finns det för olika typer av vacciner? (5)

levande, icke levande: helcellspreparationer, supkomponent: toxoid, ytprotein, polysakarid, konjugat.

6

exempel på levande vacciner? bakteriella? (2) virala? (6)

tuberkulos, tyfoid. mässling, påssjukan, rotavirus, röda hund, Influenza, gula febern.

TT för GRIM PR för levande vacciner.

7

risker med levande vacciner? (2)

återgå till virulens, immunbrist (även det atternerade blir farligt)

8

exempel på avdödade helcellsvacciner?

kolera, pest, mjätbrand. influensa, polio, rabies, hepatit a, japansk ecefalit.

9

dukoral?

kolera, avdördat helcellsvaccin.

10

Havrix?

HAV avdödart helcellsvaccin

11

adjuvans exempel?

Alum, ASO3 och ASO4

12

barnvaccinationsprogrammet! 10

innan tre månader har man inte fått någon ting.

pnemo 3,5,12m
hib 3,5,12m
difteri 3,5,12m
tetani 3,5,12m
kik 3,5,12m
polio 3,5,12

MPR 18m, 8å

HPV - 10år

meningskock om ska till mecka!! saudi kräver!

13

Vad ska man tänka på när man åter utomlands

Jadansk encefalit - när man ska till asien. sprids mha myggor.

Gula febern - afrika.

Hepatit A och B - twinrix och ducoral