TB Flashcards Preview

Infektion > TB > Flashcards

Flashcards in TB Deck (20):
1

beskriv bakterien. (3)

anaerob stav, är syrafasta - avfärgas inte av syra och alkohol.

2

Kan man gramfärga TB?

nej, syrafast färgning krävs

3

hur lång tid kan det ta innan man får odlingssvar?

2 veckor eller tom mer. fast man kan ju se dom tidigare också.

4

vad är det för speciellt med celläggen?

innehåller mycket fett (vax) - mykolsyra

5

tb virulensfaktor?

kan överleva i MØ

6

varför bildas granulom?

immunförsvaret kan inte bekämpa bakterien så den kappslas in istället - granulom. här växer inte bakterierna pga syrebrist. kan bli nekros i mitten => cavern så småningom. enstaka bakterier kan ta sig ut men de flesta stannar kvar. man granulom i många år utan att som gör något väsen av sig.

7

hur smittar tb?

aerosol

8

hur många av de exponerade blir infekterade och hur många av de infekterade blir sjuka?

exponering => [1] 50% ingen infektion, [2] 50% infektion pga riskfaktorer. infektionen => [1] 10% sjukdom pga riskfaktorer, [2] 90% ingen sjkd.

9

Hur kan man gradera smittsamheten? (4)

sputum. direktpositivt om man ser syrafasta stavar i μ-skop => då är man ganska smittsam.

- hosta, kaverner och ej insatt behandling => mer smittsam

10

riskfaktorer för att drabbas av tb? (6)

nedsatt försvar i lungan (immunnedsatt, rökning, diabetes, HIV, tidigare tb, hög ålder)

11

Primärinfektion: vilket organ, symptom, primärkomplex, blir man av med smittan?

sitter i lungan - kardinalsymptom på lungtb. kan efterlämna primärkomplex = granulom med tb bakterier - man är fortfarande smittad fast saknar symptom.

12

Lungtb - kardinalsymptom? (8)

feber, nattliga svettningar, viktnedgång, långvarig hosta (3v), hemoptys, körtlar på halsen, oklara fokalsymptom.

kan vara assymptomarisk

13

extrapullmonell TB (4)

vanligt vid immunodepression och då också aids. ofta diffusa symptom "great imitator".

Kan sätta sig på många olika ställen. ex: lymfkörteltb, urogenitaltb, GItb, meningit (smygande debut)

14

Hur kan man provta för tb? (3)

odling, direktmikroskop och PCR.

15

Hur behandlar man TB?

isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol

billig och bra behandling!

16

multiresistent tb?

kallas MDR-TB, resistens mot rifampicin och isoniazid

finns i ryssland, baltikum, kina, indien mfl. beror på dålig compliace.

17

Vad säger smittskyddslagen om TB?

anmälningspliktig och smittspårningspliktig

18

Tuberculintest

injicerar tb-ag i huden. om man efter 3 dagar har palperbart infiltrat = påvisad mykobakteriell infektion. men det kan vara:

> tb
> miljö tb
> vaccinerad

19

vaccin

försvagad bovis

20

Hur länge ska man behandla tb? (2)

> om sensitiva 1/2 år
> om resistenta 1 år