Verb 03B Flashcards Preview

Norske Verb - B > Verb 03B > Flashcards

Flashcards in Verb 03B Deck (21):
1

to arrest - 2

å arrestere / aresterer / arresterte / har arrestert

2

to gaze - 1

å beite / beiter / beitet / hat beitet

3

to dance - 1

å danse / danser / danset / har danset

4

to eat - I

å ete / ester / åt / har ett

5

to get / to receive - I

å få / får / fikk / har fåt

6

to grill / to barbecue - 1

å grille / griller / grillet / har grillet

7

to name - I

å hete / heter / het / har hett

8

to clear (weather) - I

å klare / klarer / klaret / har klart

9

to shrink - 1

å krympe / krymper / krympet / har krympet

10

to run - I

å løper / løper / løp / har løpt

11

to fulfill - 2

å oppfyllle / oppfyller / oppfylte / har oppfylt

12

to talk / to chat - 1

å prate / prater / pratet / har pratet

13

to report / to give an account - 2

å referere / refererer / refererte / har referert

14

to win - 1

å seire / seirer / seiret / har seiret

15

to shiver / to tremble - I

å skelve / skjelver / skalv / har sjelvet

16

to bound / to bounce / to jump - I

å sprette / spretter / spratt / har sprettet

17

to strive - 1

å streve / strever / strevet / har strevet

18

to thank - 1

å takke / takker / takket / har takket

19

to train - 2

å trene / trener / trente / har trent

20

to exchange / to change - 1

å veksle / veksler / vesklet / har vesklet

21

to open - 1

å åpne / åpner / åpnet / har åpnet