Verb 08B Flashcards Preview

Norske Verb - B > Verb 08B > Flashcards

Flashcards in Verb 08B Deck (21):
1

to beat / to knock - 1

å banke / banker / banket / har banket

2

to mean - 4

å bety / betyr / betydde / har bedtydd

3

to kill - 2

å drepe / dreper / drepte / har drept

4

to submit / to place - I

å forelegge / forelegger / forela / har forelagt

5

to tempt - 1

å friste / frister / fristet / har fristet

6

to comb (hair) - 4

å gre / grer / grede / har gredd

7

to interest - 2

interessere / interesserer / interesserte / har interessert

8

to tie - 1

å knytte / knytter / knyttet / har knyttet

9

to contact - 1

å kontakte / kontaker / knotaktet / har kontaktet

10

to loosen / to solve a problem - 2

å løse / løser / løste / har løst

11

to deny- 1

å nekte / nekter / nektet / har nektet

12

to look after / to match / to suit - 1

å passe / passer / passet / har passet

13

to shake / to shiver - 1

å riste / rister / ristet / har ristet

14

to sell - I

å selge / sleger / solgte / hat solgt

15

to get a grip of yourself / to cut / to slice - 1

å skjerpe (seg) / skjerper (seg) / skjerpet (seg) / har skjerpet (seg)

16

to save - 2

å spare / sparer / sparte / har spart

17

to fry - 2

å steke / steker / stekte / har stekt

18

to make a mess / to soil - 2

å søle / søler / sølte / har sølt

19

to tease / to provoke - 1

å terge / terger / terget / har terget

20

to point out - 2

å utpeke / utpeker / utpekte / har utpekt

21

to humiliate - 2

ydmykte / ydmykter / ydmykte / har ydmykt