Verb 10B Flashcards Preview

Norske Verb - B > Verb 10B > Flashcards

Flashcards in Verb 10B Deck (21):
1

to cheat / to swindle - I

å bedra / bedrar / bedro / har bedratt

2

to bleach - 2

å bleke / bleker / blekte / har blekt

3

to drink - I

å drikke / drikker / drakk / har drukket

4

to lecture - 2

å forelese / foreleser / foreleste / har forelest

5

to feed / to nourish / to support - 4

å fø / før / fødde / har fødd

6

to slide - I

å gli / glir / glei (gled) / har glidd

7

to jump - 1

å hoppe / hopper / hoppet / har hoppet

8

to sound / to ring - I

å klinge / klinger / klang / har har klingt

9

to play - 2

å leke / leker / lekte / har lekt

10

to lock -2

å låse / låser / låste / har låst

11

to exaggerate - I

å overdrive / overdriver / overdrev / har overdrevet

12

to study hard / to swot - 1

å pugge / pugger / pugget / har pugget

13

to reach - I

å rekke opp / rekker opp / rakk opp / har rukket opp

14

to sign - 2

å signere / signerer / signerte / har signert

15

to struggle - I

å slite / sliter / slet / har slitt

16

to reflect -2

å speile / speiler / speilte / har speilt

17

to knit - 1

å strikke / strikker / strikket / har strikket

18

to make a speech - 2

å tale / taler / talte / har talt

19

to roll / to wheel - 1

å trille / triller / trillet / har trillet

20

to wake - 1

å vekke / vekker / vekket / har vekket

21

to wish for / to desire / to want - 1

å ønske / ønsker / ønsket / har ønsket