Verb 09B Flashcards Preview

Norske Verb - B > Verb 09B > Flashcards

Flashcards in Verb 09B Deck (21):
1

to sledge - 2

å ake /aker / akte / akt

2

to visit - 2

å besøke / besøker / besøkte / har besøkt

3

to die - 4

å dø / dør / døddø / har dødd

4

to submit / to place - I

å forlegge / forlegger / forela / har forelaget

5

to photograph - 2

å fotografere / fotograferer / fotograferte / har fotgrafert

6

to catch / to seize / to grasp - I

å gripe / griper / greip / har grepet

7

to whisper - 1

å hviske / hvisker / hvisket / har hvisket

8

to climb - 1

å klatre / klatrer / klartet / har klartet

9

to crawl - I

å krype / kryper / krøp / har krøpet

10

to close - 1

å lukke / lukker / lukket / har lukket

11

to discover - 1

å oppdage / oppdager / oppdaget / har oppdaget

12

to point - 2

å peke / peker / pekte / har pekt

13

to affect / to influence - 1

å påvirke / påvirker / påvirket / har påvirket

14

to wrinkle - 1

å rynke / rynkler / rynket / har rynket

15

to hurry - 2

å skynde (seg) / skynder (seg) / skyndte (seg) / skyndt (seg)

16

to turn - 4

å snu / snur / snudde / har snudd

17

to joke - 2

å spøke / spøker / spøkte / har spøkt

18

to count - 2

å telle / teller / telte / har telt

19

to thicken / to fatten - 1

å tykke / tykker / tykket / har tykket

20

to teach - 2

å undervise / underviser / underviste / har undervist

21

to rape - I

å voldta / voldtar / voldtatt / har voldtatt