Verb 16B Flashcards Preview

Norske Verb - B > Verb 16B > Flashcards

Flashcards in Verb 16B Deck (21):
1

to begin - 2

å begynne / begynner / begynte / har begynt

2

to bluff - 1

å bløffe (om) / bløffer (om) / bløffet (om) / har bløffet (om)

3

to bend / to bow / to conjugate - 3

å bøye / bøyer / bøyde / har bøyd

4

to improve - 1

å forbedre / forbedrer / forbedret / har forbedret

5

to feel / to know - 2

å føle (seg) / føler (seg) / følte (seg) / har følt (seg)

6

to apply / to be valid - I

å gjelde / gjelder / gjalt (galdt) / har gjalt (gjeldt)

7

to work - 1

å jobbe / jobber / jobbet / har jobbet

8

to call / to (give) name - 2

å kalle / kaller / kalte / har kalt

9

to make / to create - 1

å lage / lager / laget / har laget

10

to paint - 2

å male / maler / malte / har malt

11

to build / to perform / to act - 2

å oppføre / oppfører / oppførte / oppført

12

to stamp / to mark - 1

å prege / preger / preget / har preget

13

to shout / to yell - 2

å rope / roper / ropte / har ropt

14

to shine - 2

å skinne / skinner / skinte / har skint

15

to be let off - I

å slippe / slipper / slapp / har sluppet

16

to play (sport/ game) - 2

å spille / spiller / spilte / har spilt

17

to dive - 2

å stupe / stuper / stupte / har stupt

18

to take - I

å ta / tar / tok / har tatt

19

to subtract / to deduct - I

å trekke (fra) / trekker (fra) / trakk (fra) / har trukket (fra)

20

to wait / to expect - 1

å vente / venter / ventet / har ventet

21

to give way / to yield - I

å vike / viker / vek (veik) / har veket