Vocab5 Flashcards Preview

Japanese > Vocab5 > Flashcards

Flashcards in Vocab5 Deck (89)
0

To clean

Souji o suru

2

To explain

Setsumei o suru

3

anniversary

kinenbi

4

back (body)

senaka

5

to carry on shoulders

katsugu

6

expressway

kosoku doro

7

degree

do

8

drawer

hikidashi

9

future

shourai

10

customer

o kyakusan

11

driver

untenshu

12

fever

netsu

13

to introduce

shoukai suru

14

Lower back

Koshi

15

just

bakari

16

player

senshu

17

port

minato

18

beside

soba

19

student

seito

20

high school student

kokosei

21

middle school student

chugakusei

22

elementary student

shogakusei

23

to carry

hakobu

24

to clear up (weather)

hareru

25

to stick on or post

haru

26

to be popular

hayaru

27

to decrease

herasu

28

portable shrine

o mikoshi

29

company president

shachou

30

receipt

ryoushuusho

31

rose

bara

32

secretary

hisho

33

swimming

suiei

34

wallet

saifu

35

string

himo

36

Thin

Hosoi

37

Fat

Futoi

38

Colorful, gaudy

Hade

39

Plain

Jimi

40

Sold out

Urikire

41

Payment

Shiharai

42

Cash

Genkin

43

Superior

Joushi

44

Jr staff

Buka

45

General area

Atari

46

To come and get

Torini iku

47

To sit

Suwaru

48

Tag

Nafuda

49

Just a moment ago

Sakki

50

To look for something lost

Sagasu

51

Arm

Ude

52

Chest

Mune

53

Elbow

Hiji

54

Knee

Hiza

55

Forehead

Hitai

56

Eyebrow

Mayu

57

Cheek

Hoo

58

Mild-mannered

Atonashii

59

Mean ( person)

Ijiwaru (na)

60

At last, finally

Yatto

61

Brown

Chairo

62

To lose something

Nakusu

63

Patient

Gamanzuyoi

64

Lazy

Namakemono

65

Smile

Egao

66

City ward office

Kuyakusho

67

Fire station

Shoubousho

68

Pharmacy

Yakkyoku

69

Gym

Taiikukan

70

Sidewalk

Hodou

71

Railroad tracks

Tetsudou

72

Nugu

To take clothes off

73

Terrible

Hidoi

74

To brush teeth

Ha o migaku

75

To change clothes

Kigaeru

76

To stop by

Yoru

77

Bath

O furo

78

Laundry

Sentaku

79

To tidy up

Katadzukeru

80

To relax

Nonbiri suru

81

Price

Nedan

82

To go around

Mawaru

83

castle

o shiro

84

pot

nabe

85

to participate

sanka suru

86

exactly

choudo

87

to pass by or exceed

sugiru

88

to consult

soudan suru

89

view

nagame