Chris List Flashcards Preview

Japanese > Chris List > Flashcards

Flashcards in Chris List Deck (44)
0

Go

Iku

1

Come

Kuru (Kimasu). Irregular

2

Write

Kaku

3

Read

Yomu

4

Hear, listen

Kiku

5

Eat

Taberu

6

Drink

Nomu

7

See, look

Miru (mimasu)

8

Send

Okuru

9

Talk, tell

Hanasu (hanashimasu)

10

Yesterday

Kino

11

Today

Kyo

12

Tomorrow

Ashita

13

Last week

Senshu

14

This week

Konshu

15

Next week

Raishu

16

Last month

Sengetsu

17

This month

Kongetsu

18

Next month

Raigetsu

19

When

Itsu

20

Where

Doko

21

Who

Dare

22

What

Nani

23

How

Do yatte

24

Why

Doshite, naze

25

Whose

Dare no

26

I like

Sukidesu

27

To think

Kangaeru

28

pass

watasu

29

forget

wasureru

30

return

kaeru

31

finish

owaru

32

recieve

uketoru

33

do

yaru, shimasu (suru)

34

hurry

isogu

35

meet

au

36

help (to do)

tetsudau

37

dislike

Kiraidesu

38

always

Itsumo

39

often

yoku

40

sometimes

toki doki

41

seldom

amari (negative)

42

Not at all

zen zen

43

which

dore