Week 6 - Role of neighborhoods in promoting PCC Flashcards Preview

PCCD Hertentamen > Week 6 - Role of neighborhoods in promoting PCC > Flashcards

Flashcards in Week 6 - Role of neighborhoods in promoting PCC Deck (35)
Loading flashcards...
1
Q

Noem belangrijke trends in de populatie

A

Vergrijzing is enorm. Sinds 1980 is het aantal 65 jaar of ouder verdubbeld. Hierdoor stijgt ook het aantal mensen met chronische ziektes / multimorbiditeit. Dit zorgt voor hogere zorgkosten.

2
Q

Wat houdt aging in place in?

A

We proberen mensen zolang mogelijk in de community te houden. Zo lang mogelijk thuisblijven.

3
Q

Wat zijn de kosten om een dag in een nursing home te blijven?

A

Ongeveer 250 euro per dag

4
Q

Wat is belangrijk om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven

A

Om een omgeving te creëren waarin dit mogelijk is.

5
Q

Welke modellen houden rekening met de community / neighborhood setting?

A

Expanded Chronic Care Model ICCC framework Age-friendly cities guide

6
Q

Welke tekortkomingen heeft het Chronic Care model?

A
 • Focus bij het CCM ligt op klinische / functionele outcomes.
 • Model is te smal (community part is te smal), om health promotion activiteiten te implementeren.
 • Houdt geen rekening met sociale / culturele en environmental factoren die de gezondheid beïnvloeden: bijv als er meer groene plekken in de buurt zijn is het makkelijker om een stukje te gaan lopen. Of supermarkt die gezonde spullen meer in het zicht zet.
7
Q

Wat kan je in het algemeen zeggen over het Expanded CCM?
Welke onderdelen heeft het expanded ccm?

A

Lijn tussen health system en community is onderbroken:
Alles zit meer tussen de community en health system in.

Meer nadruk op het belang van communities in het tegengaan van problemen.

 • *Onderdelen**:
 • Self Management Support / Develop Personal Skills
 • Delivery System Design / Re-orient Health Services
 • Decision Support
 • Information Systems (niet clinical)
 • Build Public Policy
 • Create Supportive Environments
 • Strengthen Community Action
8
Q

Wat kan je zeggen over het Self-management support / develop personal skills area (Expanded CCM)?

A

Naast ondersteunen van zelfmanagement in het copen met ziekte
Ook ontwikkelen van vaardigheden om gezond te blijven en welzijn te verhogen.

Bijv. Gezonde school => preventie van drugs en alcohol en roken (zit niet in HC system, maar in community)

9
Q

Wat kan je zeggen over het Delivery System Design / Re-orient Health Services (expanded CCM)?

A

Orgineel CCM: Gericht op klinische services.
Expanded: Community meer betrokken bij Delivery System Design

Meer focussen op health in plaats van ziekte.

Bijv. door community health worker in een multidisciplinair team.

10
Q

Wat kan je zeggen over het Decision support in het expanded CCM?

A
 • Niet alleen gerelateerd aan ziekte en behandeling
 • Ook strategieën voor welzijn en gezond leven

-Bijv: Guidelines die niet klinisch zijn, zoals schijf van vijf

11
Q

Wat kan je zeggen over het Information System area in het expanded CCM?

A

Niet alleen focus op clinical information system.
Ook communitybased informatie is belangrijk.

Bijvoorbeeld criminaliteitscijfers, werkloosheidcijfers etc.

12
Q

Het community gedeelte is een belangrijk onderdeel van het Expanded CCM, welke drie onderdelen bevinden zich in dit deel?

A
 • Build Healthy public policy
 • Create supportive enivornments
 • Strengthen community action
13
Q

Wat kan je zeggen over Build Healthy Public Policy in het expanded CCM?

A

Gaat om het creëren van equity in de populatie, wat moet leiden tot een gezondere en veiligere diensten en omgevingen.
Beleid en wetgeving gericht op verbeteren van gezondheid in de populatie.

Voorbeelden: nationaal beleid van reductie van zout in producten, of het plaatsen van tabak buiten het zicht.

14
Q

Wat kan je zeggen over create supportive environments in het expanded CCM?

A

Leef- en werkomstandigheden creëren die veilig zijn, stimulerend, bevredigend en leuk.

Bijv: Aging in place => aanpassingen van huizen, goede ov, veilige fietspaden.

15
Q

Wat kan je zeggen over strengthen community action in het expanded CCM?

A

Meer vertrouwen op de community.
Empoweren van de community.

Welke problemen komen we binnen de community tegen en hoe kunnen we hier het best mee omgaan?

Bijvoorbeeld fondsenwerving voor een speeltuintje vanuit de community.

16
Q

Wat kan je zeggen over de productive interactions in het expanded CCM?

A

Zijn niet alleen tussen de patiënten en de HC professionals, maar deze interacties worden ook gepromoot door de community. Als je ondersteuning hebt van je community wordt dit versterkt. Verder gaat het hier ook om population health outcomes, niet alleen maar meer voor de specifieke patiënt: bijv poverty rates, beschikbaarheid van openbaar vervoer etc.

17
Q

Wat kan je zeggen over het Innovative Care for Chronic Conditions Framework?

A

Low- en middle income landen hebben niet alleen een stijging in het aantal chronische aandoeningen, maar ook te maken met veel infecties etc.
Speciaal ontwikkeld voor gebieden waar er beperkte zorgstructuur is.
Dus waar de resources laag zijn.

18
Q

Welke huidige problemen zijn er en op welk niveau mbt het ICCC?

A

Micro level:
Lukt niet om patiënten te empoweren.
Geen focus op producteive interacties.
Weinig samenwerking tussen professional en patiënt
Professionals zijn niet goed getraind voor interactie met patiënt.

Meso level:
-Gebrek aan tools.
-Soms geen informatiesystemen.
Zijn wel community services, maar ze integreren niet goed.

Macro level:
Beleid context:
-Strategieën
-Waar gaan de bronnen heen?
-Wetgeving
-Financiëring

Beleidsplannen die gedateerd zijn.

19
Q

Hoe ziet het ICCC eruit?

A

Gebaseerd op een context waar een lage level aan bronnen is.
WHO ontwikkelde dit model.
Ze focussen op de community part en de policy part.
Dit is een flexibel framework, kan op verschillende manieren geimplementeerd worden (in verschillende contexten)
Soms meer op policy gericht, soms meer op hc organization.

20
Q

Wat is het micro level gedeelte van het ICCC?

A

Micro level (ofwel patient interaction level) Hierin niet alleen de patient en hc professionals, maar ook community partners. Ze noemen het geen informed activated patient. Niet genoeg om alleen informed and activated te zijn. In deze context moet je ook prepared zijn, relevante equipment hebben etc. Ze moeten de medicatie hebben, ze moeten de diabetes measurement tools hebben etc. Interaction zijn supported bij community partners

21
Q

Wat is het meso level gedeelte van het ICCC?

A

Gaat om continuity en coordination (Dit promoot het) Er is bijv weinig coördinatie in de zorg van diabetes in ontwikkelingslanden. ICCC heft een sterke focus op de community, want community is vaak ook eerste accespoint. Community gaat ook om raising awareness. In ontwikkelingslanden hebben ze vaak geen kennis over chronische aandoeningen en om deze te voorkomen.

22
Q

Wat is het macro level gedeelte van het ICCC?

A

Macro level: more about policy, financing. Creating the right conditions in order to support it.

23
Q

Welke uitkomsten zijn er van het ICCC?

A

Als we kijken naar effectiviteit van dit model.
Er zijn veel voorbeelden van healthcare improvement projects gebaseerd op ICC. Veel positieve uitkomsten.
- Improve disease outcomes
- Save money and healthcare resources
- Change patients’ lifestyles and self-management abilities
- Improve functioning, productivity and quality of life
- Improve the processes of care

24
Q

Wat kan je zeggen over het WHO framework?

A

Is niet gedreven om chronische problemen aan te pakken. De helft van alle ouderen woont in de stad. In 2030 zal dit 3 op de 5 zijn wereldwijd. Dus is het cruciaal om hen te ondersteunen in hun omgeving. Steden moeten meer leeftijdsvriendelijk worden.

25
Q

Active ageing heeft verschillende determinants die belangrijk zijn om actief ouder te worden:

A

We moeten focussen op wat ouderen nog kunnen.
We moeten de needs van ouderen als dynamisch zien (kan veranderen)
We moeten de autonomie van ouderen respecteren.
We moeten kwetsbare ouderen beschermen (bv degene die geen sociaal netwerk hebben)
Alle mensen moeten welkom zijn om deel te nemen aan de community.

26
Q

Welke aspecten zijn belangrijk voor ouderen die bijdragen aan een leeftijdsvriendelijke omgeving?

A

8 domeinen.
Sommige zijn meer in de fysieke omgeving: zoals
outdoor spaces & buildings, transportation, housing

Andere meer sociale aspecten:
social activities, vrijwilligerswerk, health en support services.

27
Q

Wat kan je zeggen over outdoor spaces en buildings als onderdeel van het WMO framework?

A

Gaat meer om de externe omgeving, die impact heeft op de mobiliteit van patiënten, afhankelijkheid, kwaliteit van leven. Denk aan leeftijdsvriendelijke gebouwen, stoepen => leidt tot betere onafhankelijkheid.

bv schone en groene buurt, veilige kruispunten, brede stoepen etc.

28
Q

Wat kan je zeggen over transportation als onderdeel van het WMO framework?

A

Moet toegankelijk zijn, te betalen, zodat ouderen actief ouder kunnen worden in hun eigen omgeving.

goed openbaar vervoer, voldoende parkeermogelijkheden

29
Q

Wat kan je zeggen over housing als onderdeel van het WMO framework?

A

Huizen moeten aangepast worden zodat ze langer thuis kunnen blijven.
Betaalbare huizen en huizen die geschikt zijn voor ouderen

30
Q

Wat kan je zeggen over social participation als onderdeel van het WMO framework?

A

Deelnemen aan activiteiten in de community.
Wat zorgt voor integratie binnen hun eigen buurt en helpt hen om betrokken te blijven in de community.

Buurt waar veel sociale activiteiten georganiseerd worden.
Bijvoorbeeld intergenerational activity: kinderen van het kinderdagverblijf die ouderen bezoeken en bijvoorbeeld een toneelstuk opvoeren.

31
Q

Wat kan je zeggen over respect and social inclusion als onderdeel van het WMO framework?

A

Belangrijk om een inclusive society te creëren met respect voor senioren.
Er moet een positief vooruitzicht zijn om ouder te worden.

Een buurt waar mensen elkaar willen helpen wanneer nodig

32
Q

Wat kan je zeggen over civic participation and employment als onderdeel van het WMO framework?

A

Ouderen moeten kunnen bijdragen aan de community nadat ze gestopt zijn met werken. Bijvoorbeeld mogelijkheid tot vrijwilligerswerk.

33
Q

Wat kan je zeggen over communication and information als onderdeel van het WMO framework?

A

Er moet goede communicatie zijn, ze moeten connected blijven. Evenementen, nieuws, activiteiten binnen hun community. Kan versterkt worden door informatiekanalen hebben die nuttig zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld internetcursussen etc.

Toegang tot internet en internetcursussen in de buurt. Lokale krant met informatie over wat in de buurt gebeurt.

34
Q

Wat kan je zeggen over community support and health services als onderdeel van het WMO framework?

A

Betaalbare en toegankelijke zorg voor ouderen.

Een buurt waar thuiszorg goed beschikbaar is. En winkels en andere faciliteiten op loopafstand

35
Q

Wat is een andere manier om age friendly environments te implementeren?

A

Implementeren van dementia friendly neighborhoods