Week 1 - Dimensies Flashcards Preview

PCCD Hertentamen > Week 1 - Dimensies > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Dimensies Deck (37)
Loading flashcards...
1
Q

Welke dimensies van Patient Centered Care onderscheidt het Picker Institute

A

PEPI & CCAF

 1. Patient Preferences
 2. Emotional support
 3. Physical Comfort
 4. Information & Education
 5. Continuity & Transition
 6. Coordination of Care
 7. Access to care
 8. Family & Friends
2
Q

Omschrijf Patient Centered Care in je eigen woorden

A

Zorg voor patiënten door professionals in samenspraak met patiënten (en evt familie), waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en voorkeuren van de patiënt.

3
Q

Welke uitkomsten heeft Patient Centered Care volgens Rathert?

A

Er is een positieve relatie tussen PCC processen en patiënttevredenheid en welzijn.

4
Q

Welke bekende moderators zijn er volgens Rathert?

A
 • Patient conditions
 • Verwachtingen van de patiënt
5
Q

Welke bekende mediators zijn er volgens Rathert?

A
 • Patient activering
 • Therapietrouw
6
Q

Wat kan je zeggen over Patient Preferences als dimensie van Patient Centered Care?

A

Interactie tussen zorgprofessional en patiënt:
Moet rekening gehouden worden met de voorkeuren van de patient en hij moet betrokken worden bij het beslissingsproces. De zorgverlener moet de context van de patient weten.

7
Q

Noem een voorbeeld van ‘Patient Preferences’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld een Jehova getuige die geen bloedtransfusie wil vanwege haar geloofsovertuiging.

*zoek extra voorbeeld*

8
Q

Wat kan je zeggen over ‘Access to Care’ als dimensie van Patient Centered Care?

A

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Wachttijd moet niet te lang zijn. Ook de gebouwen moeten voor blinden, mensen in een rolstoel, buitenlandse mensen toegankelijk zijn.

9
Q

Noem een voorbeeld van ‘Access to Care’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor blinden, mensen in rolstoel en buitenlandse mensen moet het gebouw toegankelijk zijn. Daarnaast is het verkorten van de wachttijd op een chirurgische ingreep ook een voorbeeld van het verbeteren van Patient Centered Care als het gaat om de dimensie Access to Care.

10
Q

Wat kan je zeggen over ‘Emotional Support’ als dimensie van Patient Centered Care? En wanneer is dit vooral belangrijk?

A

Vooral belangrijk bij ernstige ziektes of verschillende ziektes.
Naast het fysiek om kunnen gaan met je ziekte, heeft een ziekte ook een mentale impact op je leven. Het is belangrijk dat zorgverleners hier ook rekening mee houden. Mentale kwaliteit van leven. Als je consult hebt met je GP, is het belangrijk dat ze vragen naar mental state as well en dat ze support bieden. Hoeven dat niet altijd zelf te doen, kunnen ook verwijzen.

11
Q

Noem een voorbeeld van ‘Emotional Support’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die te horen heeft gekregen dat hij ALS heeft. Naast de ziekte die op zich al erg genoeg is, is de impact ook mentaal heel erg. ALS is een progressieve ziekte, dit kan voor grote stress zorgen omdat men weet dat het alleen maar erger wordt. Ook kan het een hoop stress opleveren dat de patiënt steeds minder voor zijn eigen kind kan zorgen. En daarnaast komen er een hoop kosten bij kijken. Zeker in landen waar mensen hier niet verzekerd voor zijn kan dit erg stressvol zijn wat allemaal bovenop de ziekte komt.

12
Q

Wat kan je zeggen over ‘Physical Comfort’ als dimensie van Patient Centered Care?

A
 • Ondersteunen patiënt in dagelijks leven.
 • Zorgverleners moeten fysiek comfort patiënt zoveel mogelijk vergroten => beïnvloedt beleving patiënt.

__

Het ondersteunen van de patiënt in het dagelijks leven. Helpen van mensen met hun pain management: Zorgverleners moeten het fysieke comfort van de patiënt zoveel mogelijk vergroten omdat het niveau van fysiek comfort de beleving van de patiënt kan beïnvloeden.

13
Q

Noem een voorbeeld van ‘Physical Comfort’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld patiënten privacy geven gedurende hun verblijf, pain management of een hygiënische omgeving. Een ander voorbeeld is een oncomfortabele stoel in een wachtruimte welke ervoor zorgt dat een patiënt meer pijn heeft.

14
Q

Wat kan je zeggen over ‘Family & Friends’ als dimensie van Patient Centered Care?

A

Mantelzorgers worden steeds belangrijker, dus is het belangrijk om hen erbij te betrekken. Hiernaast hebben zij ook een rol in de belevenis van een patiënt zijn ziekte. Dus als een patiënt zijn familie en vrienden wil betrekken moet dat kunnen. Hoe kan de omgeving de patiënt het best supporten?

15
Q

Noem een voorbeeld van ‘Family & Friends’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld het Ronald McDonalds huis, die ervoor zorgen dat ouders dichtbij de kinderen kunnen zijn.

16
Q

Wat kan je zeggen over ‘Information & Education’ als dimensie van Patient Centered Care?

A

De patiënt moet alle informatie over zijn medische status, progressie, prognose, en zorgproces terug kunnen vinden.
Belangrijk dat patient informatie heeft en begrijpt!

=> autonomie vd patiënt wordt hierdoor veiliggesteld en kan zelfmanagement toepassen.

_____________________
Hierdoor wordt de autonomie van de patiënt veiliggesteld en de mogelijkheid om zelfmanagement toe te passen. De laatste informatie moet met de patiënt gedeeld worden. Mensen moeten informatie hebben en het begrijpen. Helft van de mensen snapt het niet.

17
Q

Noem een voorbeeld van ‘Information & Education’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier wat voor de patiënt zelf ook toegankelijk is om al deze informatie op te vragen. Maar ook informatie over de verschillende mogelijkheden om met de ziekte om te gaan en wat deze precies inhouden.

18
Q

Wat kan je zeggen over ‘Transition & Continuity’ als dimensie van Patient Centered Care?

A

Zorgverleners moeten rekening houden met de zorg die patiënten krijgen nadat zij ontslagen zijn. Deze transitie moet goed zijn. Informatie van de patient goed getransfereerd tussen verschillende zorgorganisaties.

19
Q

Noem een voorbeeld van ‘Transition & Continuity’ als dimensie van Patient Centered Care

A

Bijvoorbeeld de transitie van ziekenhuis naar verpleeghuis. Alle informatie moet goed worden overgedragen. De patiënten moeten weten waarom ze overgedragen worden, waar ze heen gaan en welke zorg ze krijgen.

20
Q

Wat kan je zeggen over ‘Coordination of Care’ als dimensie van Patient Centered Care?

A

Dit gaat om de coördinatie tussen zorgprofessionals binnen een organisatie. Ze moeten werken als een multidisciplinair team.

21
Q

Noem een voorbeeld van ‘Coordination of Care’ als dimensie van Patient Centered Care

A

De wensen en voorkeuren van de patiënt moeten bekend zijn bij alle zorgverleners. Als de patiënt iets aangeeft bij de dokter dan moet de verpleegster of fysiotherapeut van datzelfde ziekenhuis dat ook weten.

22
Q

Teken het model van Rathert et al en leg het uit

A

Het conceptueel model van Rathert et al laat zien dat 8 verschillende dimensies invloed hebben op 3 verschillende uitkomsten, te weten:

 • Patient Satisfaction
 • Patient Clinical Outcomes
 • Organizational Outcomes.
23
Q

Wat kan je zeggen over moderators in het model van Rathert?

A

Een moderator is een variabele die de relatie tussen twee andere variabelen verandert.

______

Moderators verklaren de voorwaarden waaronder onafhankelijke variabelen de uitkomst beïnvloeden. Mediators leggen uit waarom (door welke mechanismes) dergelijke relaties bestaan. Moderators: veranderen de relatie. Bijvoorbeeld: Het type patiënt is een moderator omdat een ouder patiënt een ander soort plan of support nodig heeft dan een jongere patiënt. Of een patiënt met de ene ziekte heeft meer emotional support nodig dan een ander met een andere ziekte. In het kort: Moderator: We kunnen met alles rekening houden; maar als de conditie van de patient bijv terminaal is, dan is het niet aannemelijk dat er toch een goede clinical uitkomst komt

24
Q

Wat kan je zeggen over mediators in het model van Rathert?

A

Een mediator is een variabele die de relatie tussen twee andere variabelen verklaart.

Dus voor mediators: PCC elementen motiveren patiënten om actie te ondernemen, welke hun uitkomsten verbetert. Mediator: Als we met alle patient preferences rekening houden dan zal de patient adherence (therapietrouw) waarschijnlijk beter zijn. Een patiënt die therapietrouw is heeft weer meer kans op betere outcomes.

25
Q

Hoe ziet het model van Jayadevappa eruit en leg dit model uit.

A

Volgens het model van Jayadevappa zijn er drie verschillende dingen waar rekening mee moet worden gehouden om patient centered care te leveren. Je moet karakteristieken leveren: karakeristieken van het ziekenhuis en de staff (arts, verpleegster). Je moet met de patiënt zelf dealen. Leeftijd, etniciteit, opleiding. Maar ook verzekering zijn aspecten die de specifieke zorg van de patiënt beïnvloeden. Tot slot wordt de Patient Centerness beïnvloedt door de kosten. Deze drie onderdelen leiden allemaal tot uitkomsten zoals patienttevredenheid, survival rate enz.

26
Q

Wanneer gebruik je het model van Rathert en wanneer het model van Jayadevappa?

A

Het model van Jayadevappa is beter te gebruiken voor beleidsmedewerkers. Kan helpen om de patientgerichtheid te evalueren. Je kan zien wat de uitkomsten zijn. Kan ook gebruikt worden voor patiënten en kosten. Bij Rathert et al ligt de focus meer op het proces. Dit is meer toepasbaar voor dokters. Het gaat hierbij echt om de patienttevredenheid en de patient outcomes.

27
Q

Wat kan je zeggen over de 8 domeinen van Patient Centered Care met betrekking op het verbeteren van de PCC en QoC?

A

Je moet alle domeinen erbij betrekken om de PCC en QoC te verbeteren

28
Q

Waar kan men tegenaan lopen als men Patient Centered Care wil leveren? (barrières)

A
 • Tijd: Als patient meerdere problemen heeft, dan heb je geen tijd om emotionele problemen etc te behandelen. Je hebt een consult van 10 minuten, als iemand een medisch probleem heeft heb je niet de tijd om over het priveleven etc. te praten. Tijd is dus een barrière om al die domeinen te verbeteren.
 • Geld: Tijd kost geld en geld is altijd een probleem Als je pcc wil leveren dan moet je ook investeren. Trainings/workshops/ informatiesysteem tussen hc providers (continuity) etc. kost veel geld. Dat is een barriere om de pcc te verbeteren.
 • Patiëntkarakteristieken: Sommige patienten hebben niet de vaardigheden om hun behoeftes en wensen goed uit te drukken of in staat zijn hun eigen zorg te managen. Als je niet weet wat de wensen en voorkeuren van de patient zijn. Hoe actief ze zijn, wat hun achtergrond is etc. is het moeilijk om de zorg toe te passen op die patient.
29
Q

Welke vier modellen van Evidence-based Patient-centered Care onderscheid Lacy (2008)?

A

Either or Model
Integrated Model
Continuum Model
Cyclical Model

30
Q

Wat kan je zeggen over het either or model en het integrated model?

A

Het either or model gaat uit van dat er of sprake is van evidence based medicine, of er is sprake van patient centered care. Bij het Integrated model worden concepten vanuit zowel EBM als PCC toegepast. Integrated model: evidence based medicine is not without taking into account patient centered care

31
Q

Wat kan je zeggen over het continuum model?

A

Wanneer er wordt gekeken naar EBPCC, wordt dit gezien als een continuum. Met links helemaal EBM en rechts helemaal PCC. Er is een punt waar dit in balans is en daar wordt goede zorg geleverd. In beide uiteinden is er sprake van onbalans. Ene uiterste: Dokter die patient vraagt wat moet ik je voorschrijven. Andere uiterste: Dokter schrijft op wat de patient moet hebben en geeft het aan hem zonder verder ook maar iets te weten.

32
Q

Wat kan je zeggen over het cyclisch model?

A

In dit model wordt EBPCC gezien als een proces dat van PCC door EBM gaat en weer terug naar PCC. Het gaat hierbij niet zozeer om integratie van de twee, maar meer om een afwisseling tussen EBM en PCC en is meer dyamisch.

33
Q

Waarom willen we steeds meer patient centered werken?

A

Het algemene welzijn bestaat uit fysiek welzijn en sociaal welzijn Voor PCCD werd er vooral gefocust op het fysieke welzijn in de zorg (absence of pain). Nu meer ook de focus op het sociale welzijn.

34
Q

Leg uit wat Patient Centered Care is?

A

Het bieden van zorg waarbij er een relatie is tussen de professionals, patiënten en hun familie en de wensen en voorkeuren van de patiënt worden gerespecteerd. Patiënten worden geïnformeerd en ondersteund om die beslissing te kunnen maken en te participeren in hun eigen zorg.

35
Q

Hoe organiseren we Patient Centered Care?

A

Er is een structuur om het makkelijker te maken om PCC te organiseren. Het Picker Institute onderscheid 8 domeinen (8 dimensies van patiëntgerichte zorg. Je moet in alle domeinen investeren om meer patient centered te zijn.

36
Q

Welke barrières (Lacy) zijn er voor het beoefenen van Evidence Based Patient Centered Care?

A

-Systeem gerelateerde factoren
* Tijd
* Geld

-Complexiteit:
* Taal en culturele verschillen
* Meerdere agenda’s (patiënt/dokter)
* Ethische principes

-Relationele uitdagingen:
* Nieuwe, onbekende patiënten
* Mismatch van perspectief en uitleg
* Relaties met uitdagende patiënten die lastig tot stand komen

-Ineffectieve communicatie

-Het vinden van een gemeenschappelijke basis

-Gebrek aan rolveronderstelling

-Meerdere ziekten

-Risico van de populatie versus het individuele risico

37
Q

Met welke strategieën kan men de barrières voor het beoefenen van EBPCC aanpakken (Lacy)?

A

Belangrijk om:
-Sterke en vertrouwelijke relatie met patiënten te ontwikkelen is belangrijk

-Open en eerlijke communicatie (luisteren/consulten bij patiënt, alternatieven geven, luisteren naar belang van de patiënt).
Het samenvoegen van de patiënt en de evidence. Een longitudinale relatie met de focus op continuïteit van zorg.