z 6 Flashcards Preview

Elektroinstalace budov > z 6 > Flashcards

Flashcards in z 6 Deck (20):
1

Síťové ovladače IPX-NETx se používají především u sítí Microsoft

Nepravda

2

Login scripty se spuští po restartu počítače

Nepravda

3

sekvenční a objektové programovací jazyky patří do skupiny programovacích jazyků:

a. vyšší

4

Síť LAN pokrývá větší území a připojuje větší množství stanic než síť MAN

Nepravda

5

pro tvorbu dynamických www stránek se používá ASP + HTML

Pravda

6

Sběrnicová topologie využívá jako základní přenosové medium koaxiální kabel

Pravda

7

Zásadní výhoda sítě typu peer-to-peer je v tom, že

nepotřebuje server a je levná

8

Rozvody kroucenou dvoulinkou se v současné době používají pro datové přenosy především v kategoriíchVyberte

f. Cat5e
g. Cat6
h. Cat7
i. Cat6e

9

Mezi síťové operační systémy založené na platformě Active Directory patří:

Microsoft Windows NT

10

Jaké je označené práva umožňující vytvářet nové soubory a adresáře ?

c

11

Login scripty se spouští v pořadí

a. kontajnerový - profilový - uživatelský

12

Jakým příkazem vypíšete seznam síťových disků existujících v aktuálním kontextu?

nlist volume

13

Síťové ovladače IPX-NETx se používají především u sítí Novell Netware verzi 5.x a 6.x

Nepravda

14

Pojmem "stanice sítě" se označují servery a pracovní stanice

PRAVDA

15

Max. praktická vzdálenost při použití optického vlákna bez opakovačů je

d. 1000 km

16

Sítě typu peer-to-peer se používají pro sítě, kde vyžadujeme lepší zabezpečení a možnost nastavení bezpečnostních pravidel

Nepravda

17

Pro licencované bezdrátové přenosy se běžně používá frekvence

a. 18 GHz
b. 23 GHz
c. 26 GHz
d. 38 GHz

18

9 pro tvorbu statických www stránek se používá HTML + java script / Visual basic script

Pravda

19

Síť MAN slouží především k:

. propojování lokálních sítí mezi sebou v rámci uzavřeného regionu (města)

20

V případě Bindery databáze se systémová databáze vytváří na

konkrétním serveru