Zulu- Amagama Amasha Flashcards Preview

Grade 9 November Exams > Zulu- Amagama Amasha > Flashcards

Flashcards in Zulu- Amagama Amasha Deck (12):
1

Born

Zalwa

2

Raised

Khulela

3

Three

Thathu

4

Teams

Amaqembu

5

Succeed

Phumelela

6

In life

Empilweni

7

Soccer

Ibhola likanobhutshuzwayo

8

Look after

Nakakela

9

Marry

Shada

10

Profit/gain

Zuza

11

Awards

Imiklomela

12

Country

Izwe

Decks in Grade 9 November Exams Class (186):