This class was created by Brainscape user William Johansson. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (29)

Kortfrågor molekylärbiologi
Vilken del av den dubbelstrangade...,
Var i en gen hittar man oftast ta...,
Ange ett strukturellt motiv som m...
113  cards
V.7 HT16 - Samling av alla föreläsningar
Hur ser kollageners uppbyggnad ut,
Kollagenbiosyntes hur gar den till,
Prolin hydroxylering
111  cards
V.10 HT16 - Finn Hallböök Anläggning av kärl, hjärta och tarm
Mesodermala derivat lateralt meso...,
Bildningen av karl och blod sker ...,
Hematopoteiska stamceller hsc fak...
31  cards
V.8 HT 16 Genitalia - Njure - Histologi
Njurens funktioner,
Njurkapselns tva lager,
Njurens hilius
44  cards
Tentafrågor - Signalering
Essafragorfraga 1 fragan galler g...,
Essafraga b gs i gi och q gq ar t...,
Essafraga c mutationer i ras ar f...
23  cards
V. 12 Medicinsk Genetik
Genetikens betydelse for fosterut...,
Kromosomavvikelser,
Polygena sjukdomar komplexa sjukd...
43  cards
V.11 HT16 Teratologi Faranak Azarbayjani
Teratologi betyder,
Definition av ett teratogen,
Neurosedynkatastrofen
53  cards
V.9 - HT16 Welsh. Meios och Fertilisation
Gameter,
Meios,
Befruktning fertilisation
36  cards
V.9 - HT16. Finn Hallböök "Från befruktat ägg till patient."
De tva tidskalorna inom embryologi,
Ontogenes,
Prenatal
37  cards
V10 HT16 -Tidig utveckling 2 vecka 4 Finn Hallböök
Vad hander 4 e veckan oversikltigt,
Hur bildas endodermroret det viscera,
Vart bildas hjartat
10  cards
ToD Genitalia Kvinnliga
Pudendum vulva,
Mons pubis,
Symfysen
54  cards
V8 HT 16 Histologi kompendiumet
Funiculus spermaticus,
Ductus deferens,
Corpus spongiosum i penispreparat
34  cards
Stamceller Finn Hallböök
Self renewal stamceller,
Toti omnipotent stamcell,
Pluripotenta stamceller
30  cards
Tentafrågor - Vävnadsbiologi
0  cards
Tentafrågor - Medicinsk Genetik
0  cards
Tentafrågor - Urogenetalia/meios/histologi
Essafragorfraga 4 fragan ror manl...,
Essafragor b redogor for blod tes...,
Essafragor c redogor for spermato...
7  cards
Tentafrågor - Teratologi
0  cards
Tentafrågor - Grundläggande Genetik / Molykelärbiologi
0  cards
Tentafrågor - Genuttryck
0  cards
Tentafrågor - Cellens Organeller
0  cards
Tentafrågor - Cellcykeln / Apoptos
0  cards
Tentafrågor - Embryologi
Fraga 5 10 p a beskriv hur hjarta...
1  cards
Kortfrågor vävnadsbiologi
Vilken celltyp har ett adhesionsb...,
Vad har desmosomer for funktion o...,
Vad har hemidesmosomer for funkti...
11  cards
Kortfrågor histologi
Beskriv henles slynga histologisk...,
Beskriv juxtaglomerulara apparate...,
Vad heter de gangsystem som konce...
20  cards
Kortfrågor teratologi
Vad beror gomspalt pa och ange en...,
Vilken typ av missbildningar ar f...,
Ange nagra teratogener som kan or...
12  cards
Kortfrågor medicinsk genetik
Vad ar det for skillnad pa kromos...,
Grovt raknat hur mycket av all sj...,
Ar cystisk fibros en autosomalt r...
11  cards
Kortfrågor HT11
Vilka nukleotider forekommer i rn...,
Vad menas med att dna replikation...,
Beskriv produkterna av tva olika ...
21  cards
Kortfrågor VT12
Vilka ar baserna i dna och rna oc...,
Vad gor ett restriktionsenzym 05p,
Vad sker i nukleoler 05p
20  cards
Signaler för proteinsortering och proteindomäner
Mitokondrier,
Peroxisomer,
Karnan
12  cards

More about
tod

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study William Johansson's ToD flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

ToD - Block 2
 • 10 decks
 • 170 flashcards
 • 1 learners
Decks: Vecka 8 Kvinnans Genitalia, Vecka 9 Manliga Genitalia, Vecka 9 Fran Aggcell Till Befruktat Agg, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1288 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
ToD vt2018
 • 1 decks
 • 416 flashcards
 • 9 learners
Decks: Alla Forelasningar, And more!
English Vocabulary in Use Advanced
 • 101 decks
 • 2211 flashcards
 • 701 learners
Decks: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, And more!
Make Flashcards