Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 Flashcards

Decks in this Class (9):

 • Barnsjukdomar
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Hematologiska Sjukdomar
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Tumorsjukdomar
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Endokrina Sjukdomar
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Infektionssjukdomar
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Sjukdomar I Njurar Och Urinvagar
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Pre Och Postoperativ Omvardnad
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Chock Enteral Och Parenteral Nutrition Va
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Palliativ Vard Och Omvardnadsprocessen
  9 Cards
  Preview Flashcards