Pre- och postoperativ omvårdnad Flashcards Preview

Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 > Pre- och postoperativ omvårdnad > Flashcards

Flashcards in Pre- och postoperativ omvårdnad Deck (12):
1

Vad är preoperativ omvårdnad?

Den omvårdnad man ger innan en operation.

2

Vad är postoperativ omvårdnad?

Den omvårdnad man ger efter operation.

3

Preoperativt, vad måste man tänka på när det gäller Omvårdnadsanamnesen?

Att man följer upp tidigare lämnade uppgifter. Att man kartlägger sådant som kan påverka vårdförloppet, som t.ex. kommunikation, andning, nutrition, smärta m.m.

4

Preoperativt, hur gör man med information till patienten?

Att man ger den både muntligt och skriftligt. Att man tänker på hur man informerar. Att man sätter sig ner och pratar med patienten i samma våglängd, att man låter patienten ställa frågor, att man är tydlig med vad som gäller.

5

Preoperativt, vad ska man informera patienten om?

Om alla förberedelser som kommer att göras innan operationen. Som t.ex. fasta och varför man fastar, eventuell tarmrengöring, duschning och hygienåtgärder, eventuell borttagning av hår, piercingar, smycken, nagellack och läppstift, vad som kommer att hända efter operationen, vilken medicin pat kommer att få innan.

6

Preoperativt, vilka prover och kontroller ska man göra?

Puls, blodtryck, saturation, temp, längd, vikt, blodgruppering, blodstatus, vätskestatus. Vilket skick patienten är i. Kontrollera hur huden ser ut: trycksår, bensår, m.m.

7

Preoperativt, vilka förberedelser görs samma dag?

Kontrollera att ID-band finns, premedicinering, journalhandling, giltigt blodgruppstest/bastest, aktuella provsvar, röntgensvar, hjälp med preoperativ dusch x2 - med bakteriedödande tvål. Patienten får på sig operationskläder, renbädda sängen, byte av ev. urinsamlingspåse. Se till att pat har med sig allt den behöver, som t.ex. hörapparat eller glasögon.

8

Postoperativt, vad går man efter för modell?

L-ABCDEmodellen.

9

Vad innebär A:et i L-ABCDEmodellen?

Observation av ANDNING, fria luftvägar, andningsljud m.m.

10

Vad innebär C.et i L-ABCDEmodellen?

Cirkulationen, är pulsen, andningsfrekvensen, blodtrycket, vätskestatusen normal? Hel hudkostym? Kroppstemperatur? Är huden kladdig? Behöver man uppvärmning eller nedkylning?

11

Vad innebär D.et i L-ABCDEmodellen?

Medvetandegrad, reaktion på stimuli, går det att väcka pat?Orienterad i tid och rum?
postoperativ förvirring tyder på att någonting är fel. Delirium.

12

Vilka instrument använder man för att upptäcka förvirring?

Nu-DESC, CAM-ICU m.fl.