Hematologiska sjukdomar Flashcards Preview

Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 > Hematologiska sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Hematologiska sjukdomar Deck (10):
1

Vad är Anemi?

Blodbrist. Då man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobin - järnhaltigt ämne som ger blodet dess röda färg, fångar upp och transporterar syre ut till kroppens celler. Blodbristen gör att kroppen inte får tillräckligt med syre.

2

Vad kan orsaka Anemi?

Kraftiga menstruationer, magsår, sjukdomar i tarmen, vid olycka, vitaminbrist, sjukdom eller infektion.

3

Symtom vid Anemi?

Trötthet, orkeslöshet, yrsel, lätt andfådd, hjärtklappning, huvudvärk, öronsus.

4

Hur behandlar man Anemi?

Det beror på vad som har orsakat blodbristen. Ibland kan det räcka med järntabletter eller tillskott av vissa vitaminer. Vid vissa sjukdomstillstånd kan man behöva medicin som gör att kroppen bildar nya röda blodkroppar. De flesta blir av med blodbristen efter några veckor behandling.

5

Vad är Leukemi?

Blodcancer. Cancer i benmärgen. Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Leukemi delas in i olika grupper beroende på vilken sorts blodkropp som bli påverkad och hur snabbt sjukdomen utvecklas.
En del av stamcellerna som ska mogna till blodkroppar stannar av i utvecklingen - blir cancerceller, leukemiceller. Oftast är det blivande vita blodkroppar. De tar över utrymmet så att det inte kan bildas tillräckligt med friska blodkroppar, dessa outvecklade celler kan sedan ta sig ut i blodomloppet och ta sig till organ som t.ex. lymfkörtlarna, mjälten och levern.

6

Symtom vid Leukemi?

Blekhet, trötthet, lätt att få blåmärken, lättare att få infektioner än vanligt, oförklarlig viktnedgång, svullna, stora lymfkörtlar, feber i flera dagar utan förklaring, nattliga svettningar.

7

Hur behandlas Leukemi?

Beror på vilken sort man har, ofta kombineras fler behandlingar. Vid akut leukemi får man ofta cytostatika - cellgift. Man behöver även behandling väldigt snabbt då det är ett mycket allvarligt tillstånd. Även vid kronisk, + andra läkemedel. Stamcellstransplantation kan användas vid båda typerna.

8

Vad är Myelom?

En cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Kronisk sjukdom. Snabb tillväxt av plasmaceller i benmärgen som bildar en tumör. Den sätter sig sedan i skelettet där de växer och ger fläckvis nedbrytning av skelettet. Därför känner man oftast smärtor på olika ställen i benstommen.
Kronisk myelom - går inte att bota men går utmärkt att leva med, likt diabetes. Oklar orsak till varför man får det. Diagnos ställs genom blodprov, urinprov, röntgen och benmärgsprov.

9

Symtom vid Myelom?

Trötthet, hög sänka, infektionskänslighet, lätt att få frakturer och benbrott.

10

Behandling vid Myelom?

Cellgifter och kortison, ibland kombinerat med strålbehandling. Symtomen kan lindras och man kan bli fri från dem. Finns oftast en del tumörceller som överlever och kan ge återfall efter många år.