Infektionssjukdomar Flashcards Preview

Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 > Infektionssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Infektionssjukdomar Deck (30):
1

Vad är Clostridium difficiles?

En bakterie som naturligt finns i tarmfloran. Det kan bli en överväxt av bakterien som då orsakar svåra diarreér. Överväxten kan sättas igång av vissa antibiotikum.
(klindamycin = Dalacin, cefalosporiner = bredspektrumantibiotika)

2

Hur botar man Clostridium difficiles?

Kan räcka med att avsluta antibiotikakuren eller med ett annat antibiotikum, i första hand metronidazol. Vid allvarligare fall kan tjocktarmen behöva avlägsnas.

3

Symtom vid Clostridium difficiles?

Diarréer, feber, ovanligt illaluktande avföring.

4

Hur smittas Clostridium difficiles?

Via indirekt kontaktsmitta.

5

Vad är Erysipelas?

Rosfeber. En avgränsad hudinfektion som sprider sig i de mest ytliga hudlagren. Orsakas vanligen av streptokocker. Bakterierna tränger in genom skador i huden, t.ex. följd av eksem, bensår och fotsvamp.

6

Symtom på Erysipelas?

Först: svullnad, rodnad, värme, smärta i den infekterade huden.
Efter ett par dagar: hög feber, frossa, illamående, kräkning, huvudvärk, lokal smärta, svullna lymfkörtlar.

7

Hur behandlas Erysipelas?

Många behöver läggas in för behandling, som regel intravenöst eller peroralt penicillin.
Hålla sig i stillhet, öppna sår och varblåsor ska täckas och förbindas. observeras.

8

Vad är Tuberkulos (TBC)?

En infektionssjukdom som påverkar lungorna först och främst, kan även påverka alla organ i kroppen. Orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften genom hostningar.

9

Hur smittas Erysipelas?

Via direkt och indirekt kontakt.

10

Symtom vid Tuberkulos (TBC)?

Hosta med slem, blodblandat slem i upphostningar, ont i bröstkorg, viktminskning, dålig aptit, feber, nattliga svettningar, svaghet, trötthet.

11

Behandling vid Tuberkulos?

Behandlas under en lång tid, ofta ca 6 månader. Behandlas med olika läkemedel pga resistens.

12

Vad är Hepatit?

Hepatit är en leverinflammation som orsakas av virus. Om inflammationen är kortare än 6 månader är det en akut hepatit. Längre än 6 månader är det en kronisk hepatit.

13

Hur behandlas Hepatit?

Virus går ej att behandla. Vid B och C är det viktigt att inte belasta levern då det kan leda till kronisk hepatit. A går över av sig själv. Vid B blir de flesta friska om de inte drabbas av kronisk hepatit. C kan du inte bli frisk från. Det går att hämma virusets tillväxt med direktverkande antiviraler. Om du har Hepatit C, vaccinera dig mot A och B!!!!

14

Vad är typiskt för Hepatit A?

Är ett tarmvirus. Smittas via mat och dryck. Fekal-oral smittspridning. När du blivit frisk har du en livslång immunitet mot Hepatit A.

15

Vad är typiskt för Hepatit B?

Smittar via blod och andra kroppsvätskor. Vanligt att det smittas vid olyckor och sex. Kan leda till kronisk Hepatit.

16

Vad är typiskt för Hepatit C?

Sprids via blod. Vanligast smittspridning via orena sprutor vid droganvändning. Kan vid sällsynta fall även spridas via sex. Finns ej Vaccin och det går ej att bli frisk från. Du måste följa regler enligt smittskyddslagen.

17

Symtom för Hepatit?

Känns som influensa - huvudvärk, feber, trötthet, allmän värk i kroppen. Sedan tappar man aptiten, illamående, kräkningar. Till sist: huden och ögonvitorna blir gulaktiga och det är tecken på gulsot. Man kan även få ledvärk och klåda.

18

Vad är HIV/Aids?

En virussjukdom som gör att man får sänkt immunförsvar. HIV förstör T-hjälparcellerna som sätter igång en reaktion mot okända antigener som kommer in i kroppen. Om ingen behandling fås mot HIV utvecklas Aids.

19

Symtom vid HIV/Aids?

HIV: OM man får symtom så märks det som en vanlig infektionssjukdom med feber, ont i halsen, svullna och ömma lymfkörtlar, diarré, muskelvärk, huvudvärk, ljusröda oregelbundna utslag.
Efter en längre tid med Hiv kan man känna av trötthet, nattliga svettningar, bältros, mjälleksem i ansiktet, svamp i munnen.
Aids: Efter 7-10 år av obehandlad Hiv kan man få Aids som visar sig via ovanliga infektioner, tumörer, m.m.

20

Behandling för Hiv/Aids?

Vid Hiv ger man bromsmediciner. Det finns inget botemedel.
Vid Aids kan man också få bromsmediciner, behandlingen kan både stoppa sjukdomsförloppet och även vända det!

21

Hur smittas Hiv/Aids?

Via samlag, oralsex, sprutor, bröstmjölk vid amning, blod, mellan mamma till barn under de sista veckorna under graviditet eller under förlossning.

22

Vad är Meningit?

Det är hjärnhinneinflammation. Hinnorna mellan hjärnan och skallbenet är inflammerade. Orsakas nästan alltid av en infektion, kan bero på både virus och bakterier. Oftast virusinfektion dock. De flesta blir frisk efter några veckor. Orsakas oftast av enterovirus. Kan även orsakas av herpesvirus, TBE (Fästingar) samt påssjuka och mässlingen. kan även vara en följd av Borrelia.

23

Symtom vid Meningit?

Vanliga: huvudvärk, illamående, feber, stelhel i nacken, känslig för ljud och ljus.
Allvarligt sjuk: medvetslös och få krampanfall, blödningar i huden som kan ge röda utslag eller blåmärken, bli yr och orkeslös.

24

Behandling vid Meningit?

Finns ingen behandling mot virus. Endast smärtlindring och febernedsättande. Beror sjukdomen på bakterier sätts antibiotika in iv, omedelbart. Då behövs snabb sjukhusvård.

25

Vad är MRSA, ESBL, VRE?

Alla tre är multiresistenta bakterier.
MRSA: Motståndskraftiga gula stafylokocker, en hudbakterie.
ESBL: Är ett slags enzym som spjälkar baktalaktam och blir därför resistent mot de flesta antibiotikum och penicillin. Sätter sig ofta i E. koli och klebsiella pneumoniae (tarmbakterier som finns i tarmfloran.)
VRE: Vancomycinresistenta enterokocker, en tarmbakterie. Enterokockerna blir resistenta mot vancomycin som finns i de antibiotikum som man behandlar enterokocker.

26

Symtom på MRSA, VRE, ESBL?

Svarar inte på det vanliga antibiotikat som man brukar bota infektionen i fråga.
MRSA: Infektionen kan visa sig som sårinfektion, bölder, osteit, sepsis i värsta fall.
VRE: Urinvägsinfektion, sårinfektion, svår sepsis, endokardit.
ESBL: urinvägsinfektion och svår sepsis.

27

Hur behandlar man MRSA, VRE; ESBL?

Läker ofta av sig själv och om inte kan man behandla med ett antibiotika som inte bakterien är resistent mot.

28

Vad är Norovirus (Calicivirus)?

Det orsakar vinterkräksjukan. Det finns två typer av viruset: norovirus som är vanligast och sapovirus.

29

Vilka symtom ger Noroviruset?

Illamående, kräkningar, diarréer, ont i magen, feber, huvudvärk, muskelvärk, yrsel.

30

Hur smittas Noroviruset?

Via direkt- och indirekt kontakt, luftburen smitta, via mat och dryck.
Symtomen visar sig efter 12-48 timmar efter smitta. Väldigt smittsamt!!