Tumörsjukdomar Flashcards Preview

Vård vid specifika sjukdomstillstånd 2 > Tumörsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Tumörsjukdomar Deck (19):
1

Vad är bröstcancer?

Det är celler som delar sig okontrollerat och dör inte när deras tid är ute. Cellerna klumpar ofta ihop sig och bildar en tumör.

2

Symtom vid bröstcancer?

Det brukar kännas som en knöl i bröstet eller i armhålan. Det är ofta hård och kan vara öm. Bröstvårtan eller huden på bröstet dras in. Oförklarlig rodnad eller svullnad av bröstet. Mindre vanliga symtom som kan uppstå är sår som inte läker och har uppstått utan skada, det kan även komma ut blodig, brunaktig, genomskinlig eller vattnig vätska ur bröstvårtan.

3

Hur behandlar man bröstcancer?

Med operation som ofta kompletteras med strålning, cytbehandling, hormonbehandling eller andra läkemedel.

4

Vad är Cervixcancer (livmoderhalscancer)?

Det är en malign tumör som utgår från livmoderhalsen (den nedre delen). Utvecklas ofta långsamt under många år. den vanligaste anlenningen till att få livmoderhalscancer är att bli smittad av HPV - human papillomvirus. Ett virus som smittas via sex. Inte alla får cancer utav det.
Hur man skyddar sig från det - Använd kondom, gå på regelbundna cellprovtagningar, vaccinering.

5

Symtom vid Cervixcancer (livmoderhalscancer)?

Blödningar från underlivet (kan komma vid t.ex. samlag), i tidigt skede har man oftast inga symtom alls.

6

Hur behandlas Cervixcancer (livmoderhalscancer)?

Med operation, strålbehandling eller cytostatika. Ibland i kombination med varandra. Man måste oftast ta bort hela livmodern eller strålas.

7

Vilka komplikationer kan man få efter behandling av cervixcancer (livmoderhalscancer)?

Svårigheter att få barn, att barnet utvecklas på livmodertappen. 7 av tio blir helt friska.

8

Vad är Corpuscancer (livmodercancer)?

Cancertumör inuti livmodern. Bildas av okänd orsak. Risken ökar ju äldre man blir, övervikt, medicinering med östrogen under lång tid, aldrig varit gravid, tidig mens och klimakteriet sent.

9

Symtom vid Corpuscancer (livmodercancer)?

Blödningar och missfärgade flytningar efter avslutad mens och mellanblödningar.

10

Hur behandlar man Corpuscancer (livmodercancer)?

Ofta måste man operera bort hela livmodern, äggstockarna och äggledarna. Efteråt kan man behöva få strålbehandling eller cytostatika. Ibland får man strålbehandling eller hormonbehandling istället för operation.

11

Vad är Ovarialcancer (äggstockscancer)?

En cancertumör som bildats på en äggstock. De flesta som får det är mellan 60-70 år gammal. Risken är större om en släkting har haft det.

12

Symtom vid Ovarialcancer (äggstockscancer)?

Oftast otydliga.
Diffus magvärk, känsla av svullnad i magen (kan vara första tecknet), kissa ofta, tryck mot ändtarmen, förändrade flytningar från underlivet, knöl eller ojämnhet i magen, trötthet, viktnedgång. Kan även tyda på cystor eller muskelknutar.

13

Hur behandlar man Ovarialcancer (äggstockscancer)?

Ofta får du operera bort båda äggstockarna, äggledarna och livmodern. Kanske även en del av bukhinnan och närliggande lymfkörtlar. Ofta i kombination av cytbehandling.
Man kan även få en behandling med antikroppar - gör att cancertumören inte kan bilda nya blodkärl.

14

Vad är Kolorektal cancer (tjocktarmscancer)?

En av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Oftast är du äldre än 40 år. Cancern utvecklas i tarmens slemhinna, oftast som en utväxt - polyp. Kan bilda sår och orsaka förträngningar när den blir större.
Risken är större att drabbas om man har det i släkten. Om man har ulcerös kolit eller chrons sjukdom ökar även risken där - regelbundna undersökningar.

15

Symtom vid Kolorektal cancer (tjocktarmscancer)?

Blödningar från ändtarmen, kan vara oblandat blod eller blandat med avföringen, ibland svart. Förändrade avföringsvanor - oftare eller mer sällan - ändrar färg och form, trötthet, hjärtklappning, ont i magen, slem i avföringen, svårt att bajsa - känns som att det inte går att tömma tarmen helt, tarmvred.

16

Behandling vid kolorektal cancer (tjocktarmscancer)?

Operation via snitt i magen. kan också behövas behandling med cytostatika.

17

Vad är Prostatacancer?

Vanligaste cancerformen hos män. En tumör i prostatan. Går att leva utan besvär. Risken att få prostatacancer ökar om någon i släkten har haft det.

18

Symtom vid Prostatacancer?

Svagare urinstråle, svårt att komma igång att kissa, kissar ofta, kissar på natten, blod i urinen, smärtor från skelettet - om cancern har spridit sig till dessa delar (bäcken, skelett), trötthet, minskad aptit - viktnedgång.

19

Behandling vid prostatacancer?

Beror helt på hur stor tumören är, om den har spridit sig, hur gammal man är och hur frisk man är i övrigt. Om lämpligt tas tumören bort genom operation eller strålbehandling. Alla tumörer behöver inte opereras. Ibland går det inte att ta bort tumören, då behandlar man cancern med bromsmedicin som t.ex. hormonbehandling, strålbehandling eller cytostatika.