Velferdspolitikk Flashcards

Decks in this Class (9):

 • Forholdet Mellom Statsmaktene Innforing
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Makt
  26 Cards
  Preview Flashcards
 • Stats Og Kommunalkunnskap
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • Sosialpolitikk
  53 Cards
  Preview Flashcards
 • Organisasjonsteori
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Organisering Av Barnevernet
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Organisering Av Nav
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Eksamensoppgaver
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Siste Oppgavene
  6 Cards
  Preview Flashcards