חומצה בסיס Flashcards Preview

פתולוגיה > חומצה בסיס > Flashcards

Flashcards in חומצה בסיס Deck (20):
1

pH
תקין בגוף

7.4

2

מי משפיע יותר על רמת החומציות - הכליות או מערכת הנשימה?

הכליות משפיעות פי 20 יותר

3

בהיפוונטילציה
האם תהיה בססת או חמצת?

אין פינוי מספיק של פד"ח
לכן תהיה חמצת נשימתית

4

בהיפרוונטילציה
האם תהיה בססת או חמצת?

יש פינוי עודף של פד"ח
לכן תהיה בססת נשימתית

5

בהקאות
האם תהיה בססת או חמצת?

בהקאות יש אובדן של
חומצה = HCL
לכן יש סכנה ל
בססת מטבולית

6

בשלשולים
האם תהיה בססת או חמצת?

יש אובדן של ביקרבונאט בשלשול
לכן יש סכנה
לחמצת מטבולית

7

מהו הפיצוי הראשוני במצב של בססת/חמצת?

חלבוני בופר
פועלים באופן מיידי

8

מהו הפיצוי לבססת/חמצת מטבולית?

אחרי חלבוני הבופר
הפיצוי השניה יהיה נשימתי

לוקח דקות עד שעות

9

מהו הפיצוי לבססת/חמצת נשימתית?

אחרי חלבוני הבופר
הפיצוי יהיה כלייתי
(נחשב קו פיצוי שלישי)

לוקח שעות עד ימים

10

איזה נתונים מקבלים מבדיקת
ABG?

pH
CO2
HCO3

11

פיצוי לבססת מטבולי

היפוונטילציה

12

פיצוי לחמצת מטבולית

היפרוונטילציה

13

פיצוי לבססת נשימתית

הפרשה של ביקרבונאט

14

פיצוי לחמצת נשימתית

הגברת ספיגה מחדש של ביקרבונאט

15

איך הכליות סופגות ביקרבונאט?

בסימפורטר יחד עם נתרן
וכדי לשמור על איזון חשמלי סופגים גם פוספאטים שהם שלילים

16

איך הפראתירואיד משפיע על ספיגה של ביקרבונאט בכליות?

הורמון פראתירואיד אחרי על מאזן הפוספט בנוסף לסידן.
כשיש בו בעיה תיהיה בעיה באיזון הביקרבונאט כי הפוספאט נחוץ לספיגה/הפרשה של ביקרבונאט

17

איך הכליות מטפלות במימן?

כשמחזירים מימן לדם נכנסים על חשבונו לנפרון אשלגן ונתרן

18

איך התייבשות משפיעה על מצב המימן בגוף?

התייבשות מפעילה מערכת רנין אנגיוטנסין אלדוסטרון
יש ספיגה מחדש של נתרן ומים לדם
כתוצאה מצטבר מימן בשתן (כי הם אחד על חשבון השני) ואז תהיה בססת מטבולית - המימן יוצא בשתן

19

מה גורם לבססת מטבולית?

בעיות שהן לא במערכת הנשימה עצמה אך הן גרמו לאיוורר יתר של הריאות ואיבוד מוגבר של פד"ח
דוגמא - ספסיס, שוק, חרדה, רעלנים...

20

מה גורם לחמצת נשימתית?

בעיון שהן כן במערכת הנשימה עצמה - כל המחלות האובסטרקטיביות והרסטרקטיביות יביאו להחלפת נפחי אוויר לא תקין ולכן להצטברות פד"ח