לב Flashcards Preview

פתולוגיה > לב > Flashcards

Flashcards in לב Deck (87)
Loading flashcards...
1

מהם התנאים המתאימים למעבר חמצן ונוטריינטים מהקפילרות לתאים:

א. מהירות זרימה נמוכה
ב. לחץ דם מתאים
35 mmHg >> 18 mmHg
ג. שטח פנים גדול

2

מי מחזיר את הפלסמה חזרה לדם לאחר שהתאים קיבלו ממנה נוטריינטים?

חלבוני הפלסמה

3

לחץ הידרוסטטי =

כוח הדם על דפנות תאי האנדותל בכלי הדם
תפקידו להוציא פלזמה מהדם לרקמות

4

לחץ אוסמוטי =

כוח שאיבת מים חזרה ע"י החלבונים בדם
= 25mmHg

5

מי אחראי לאסוף את הפלסמה שנותרה (כי היה חסר 3 ממ כספית לאסוף חזרה פלסמה)

צינורות לימפה
מים יכולים להכנס אליהם אך לא לצאת
הם מנקזים את כל הפלזמה הנותרת ל
superior vena cava

6

מי מהבאים אחראי על הלחץ האוסמוטי בדם?
א. כדוריות דם אדומות
ב. משאבות הלב
ג. ניקוז ורידי
ד. חלבוני הכבד

ד

7

מי אחראי על הלחץ ההידרוסטטי שבנימים בצד העורקי?
א. כדוריות דם אדומות
ב. משאבות הלב
ג. ניקוז ורידי
ד. חלבוני הכבד

ב

8

מי אחראי על הלחץ ההידרוסטטי שבנימים בצד הורידי?

שרירים משורטטים, גרביטציה...

9

מי גדול יותר בנימים שבצד העורקי?
א. הלחץ ההידרוסטטי
ב. לחץ אוסמוטי
ג. לחץ ברקמה
ד. לחץ בכלי הלימפה

א

10

שיתוק שרירים משורטטים יוביל לבעיה ב:
א. לחץ הידרוסטטי בצד העורקי
ב. לחץ הידרוסטטי בצד הורידי
ג. לחץ אוסמוטי
ד. כל התשובות נעונות

ב

11

על מה ישפיע רעב ממושך?
א. לחץ הידרוסטטי בצד העורקי
ב. לחץ הידרוסטטי בצד הורידי
ג. לחץ אוסמוטי
ד. כל התשובות נעונות

ג

12

איך ישפיע נזק כבדי או תת תזונה חמור על הפלסמה?

יהיה ייצור מופחת של חלבוני פלסמה
לחץ אוסמוטי ירד
מים ישארו ברקמות
בצקות

13

איך ישפיע ל"ד גבוהה על הפלסמה?

גורם ליציאת נוזלי פלסמה מוגברת
מוביל לנפיחות ובצקות

14

איך ישפיע גידול שחוסם את כלי הדם על הפלסמה?

כל הלחצים יעלו תהיה בצקת ומיימת

15

איזה מהמצבים הבאים יגרום לבצקת?
א. עליה ל"ד הידרוסטטי ויריד ל"ד אוסמוטי
ב. עליה הידרוסטטי עליה אוסמוטי
ג. ירידה הידרוסטטי ירידה אוסמוטי
ד. ירידה הידרוסטטי עליה אוסמוטי

א

16

יציאת נוזלים כתוצאה משינויים בלחצים הידרוסטטים ואוסמוטים נקראת:
a. transudate
b. exudate
ג. נוזל זיהומי מוגלתי עם ריח רע

A

17

הבדלי לחצים בין המחזור הפולמונרי למחזור הסיסטמי:

pulmonary = 20-30 mmHg
systemic = 80-120 mmHg

לכן דופן חדר שמאל צריכה להיות פי 5 יותר עבה מימין ולפעול בעוצמה חזקה פי 5 מחדר ימין

18

הבדלי לחצים ונפחים בין המחזור הפולמונרי למחזור הסיסטמי בעובר:

הלחצים הם הפוכים

כלי הדם של המחזור הפולמונרי סגורים לכן הדם שם זורם בלחץ הרבה יותר גבוהה

80%
מנפח הדם בעובר הולך למחזור הסיסטמי
20%
למחזור הפולמונרי

ברגע שנולדים זה כבר 50:50

19

מהו הדלף
shunt
של העובר כדי שדם יעבור מהמחזור הפולמונרי לסיסטמי (כי הריאות לא פעילות)

הדלף התקין בעובר הוא
מימין לשמאל
כלומר מסית את הדם שיוצא מצד ימין (ואמור להכנס לריאות)לתוך האאורטה

בעובר קיים
1. ductuc arteriosus -
צינור שמחבר בין האאורטא ל
pulmonary trunk
2. foramen ovale =
חור בין עליה ימין לעליה שמאל
נסגר 2-3 דקות אחרי הלידה

20

דלף ימין לשמאל כשהתינוק נולד:

הריאות כבר פעילות והתינוק צריך חמצן.
דם עני בחמצן שאמור להיכנס לריאות נכנס למחזור הסיסטמי

אז התינוק הופך היפוקסי

אלו מחלות ציאנוטיות

21

דלף משמאל לימין כשהתינוק נולד:

כאן מדובר על דם שעובר מהמחזור הסיסטמי למחזור הפולמונרי
גורם לעודף דם להגיע לריאות
מוביל לבצקת ריאות וקשיי נשימה.
בשלב מתקדם גם יהיה ציאנוטי.

22

מתי נסגר
ductus arteriosus

אם לא נסגר נקרא:

נסגר שבועיים אחרי הלידה
הופך ל
ductus ligamentum

אם לא נסגר נקרא
patent ductus arteriosus

23

מתי הלב מתפתח בעובר?

בין שבוע 3-8

24

שלושה מומים מולדים שגומרים לדלף
left-to-right

1. atrial septal defect
2.ventricular septal defect
3. patent ductus arteriosus

25

atrial septal defect:

left to right shunt
החור שתקין בעובר בין העליות לא נסגר כמו שצריך כשהתינוק נולד
או לא נוצר בצורה תקינה

מילד לאחר הלידה הלחץ במחזור הסיסטמי נהיה גבוהה יותר מהפולמונרי ואז הדם זורם מעליה שמאל לתוך עליה ימין.

חומרת המחלה תלויה בגודל החור - אם הוא גדול נראה סימנים מיד עם הלידה, אם קטן אפשר לחיות עם זה ולאט לאט יהיה עומס על הריאות. תלוי באורח חיים.

בגדול יש עומס דם על המחזור הפולמונרי - בצקת ריאות

26

ventricular septal defect

left to right shunt
המום המולד הנפוץ ביותר.

חור במחיצה בין החדרים
יכול להיות
muscular VSD
membranous VSD

אותה התפתחות כמו
ASD

27

patent ductus arteriosus

left to right shunt
דוקטוס ארטריוזוס נשאר פתוח אחרי הלידה/לא נסגר כראוי

דם עובר מאבי העורקים אל העורק הפולמונרי אז בסופו של דבר זה כמו
ASD/VSD

הגורם לחוסר הסגירה הוא
prostaglandin E1
אז נותנים תרופות שמדכאות את הפרשתו
אם לא הולך קושרים בניתוח

28

מומים שגורמים ל
right to left shunt:

1. persistant truncus arteriosus PTA
2. transposition of great arteries TGA
3. tetralogy of fallot

29

persistant truncus arteriosus PTA =

right to left shunt
בשבוע 5 להתפתחות עובר יש עדיין צינור משותף לאבי העורקים ולעורק הראה =
truncus arteriosus
במחלה זו לא מתפתחת מחיצה בין שני החדרים כי עובי דופן חדר ימין גדל ולא מאפשר את יצירת המחיצה ע"י הזרמת דם מערבולתית.
דם מעורבב בצינור המשותף אך חדר שמאל דוחף חזק יותר ודוחף את הדם של המחזור הפולמונרי לתוך המחזור הסיסטמי
אין בצקת ריאות כי כמות הדם שמגיעה לריאות קטן

30

transposition of great arteries TGA =

right to left shunt (cyanotic)
האאורטה ועורק הריאה מתחלפים במקום
בעצם מקבלים 2 מסלולים נפרדים כך שדם מהריאות חוזר לריאות ודם מהגוף חוזר לגוף וחוזר חלילה.
הסיבה היחידה שהתינוק חי היא שהדוקטוס ארטריוזוס עדיין פתוח
ואז יש בלאגן אבל לפחות הדם עושה סיבוב בכל הגוף

בכל מקרה מלא דם עני בחמצן מגיע למחזור הסיסטמי ולכן זה מום ציאנוטי