נשימה Flashcards Preview

פתולוגיה > נשימה > Flashcards

Flashcards in נשימה Deck (48):
1

מחלות נשימה חסימתיות -
obstructive
הגדרה:

יש חסימה של כלי הנשימה ע"י אקסודט/טרנסודאט/דם וכו או התכווצות יתר של השרירים החלקים בדופן כלי הנשימה.
מתבטא בהוצאת האוויר כי בהכנסת אוויר אקטיבית יש מספיק כוח לעבור את החסימה, אך החסימה חזקה יותר מהכוחות של ההוצאה הפסיבית של האוויר
במחלות אלו הריאה נראית גדולה

2

מחלות נשימה מיצרות
restrictive
הגדרה:

לחץ שמופעל מבחוץ על כלי הנשימה. דרכי הנשימה פנויות.
הכושי מתבטא בהכנסת האוויר כי קשה להכניס אוויר כשיש לחץ מבחוץ אך הלחץ דווקא עוזר לדחוף את האוויר החוצה.
במחלות אלו הריאה נראית קטנה

3

emphysema =
נפחת הריאות

הרס של דפנות הנאדיות:
כמות הסיבים האלסטים יורדת
כמות המים סביב הנאדיות יורדת
כתוצאה נפגעת יכולת הוצאת האוויר הפאסיבית והריאות נשארות מנופחות
total lung capacity
גבוהה
והנפח השאירתי
residual volume
יותר גבוהה כי יותר אוויר נשאר בריאות שאי אפשר להוציא

4

bronchitis/bronchiolitis:

דלקת - נוזל דלקתי מצטבר בצינורות הנשיקמה ומקשה על הוצאת האוויר

5

asthma -

מחלה חסימתית
התכווצות השרירים החלקים סביב כלי הנשימה והצטברות מוקוזה בחלל כלי הנשימה
קושי בהוצאת האוויר

6

דוגמאות למחלות רסטרקטיביות:

דלקת בפרנכימה של הריאה
טראומה
השמנת יתר/הריון - מקשים על הסרעפת
מחלות בקרומי הפלאורה

בכל מקרה הקושי הוא בהכנסת האוויר.

7

האם יש הפחתה בכמות הסיבים האלסטים במחלות אובסטרקטיביות או רסטרקטיביות?

בשתיהן

באובסטרקטיבי יש הרס סיבים אלסטים אך אין במקומם סיבי קולגן

ברסטרקטיביות יש הרס סיבים אלסטים ובמקומם יש סיבי קולגן שגורמים להקחשת הרקמה.

8

מה בודקים עם ספירומטר?

lung volume
נפח ריאות

9

atelectasis =

תמת ריאה

10

בדיקת נפח ראיה במחלות רסטרקטביות:

residual volume
נמוך - סביב ליטר כי פחות אוויר נשאר בריאות
vt נמוך
כל הגראף יותר נמוך

11

איזה מחלה הכי קל לאתר באמצעות ספירומטר (בדיקת נפח ראיות)?

אמפיזמר בעיקר

12

compliance test
מבחן היענות =

בודק כמה לחץ מתפתח כשמכניסים אוויר
מודדים לחץ לעומת נפח
במצב תקין
בנפח מינימלי הלחץ הוא 0
בנפח מקסימלי הלחץ הוא 30
ניתן להכניס 6 ליטר ונשארים בריאות 2 ליטר
לכן
(6-2)/30 = 0.13

13

מבחן היענות במחלות רסטרקטיביות:

יש הענות נמוכה של הריאות
אם תקין זה 0.13
אז במחלות רסטרקטביות המספר ירד לסביב 0.05

14

מבחן היענות במחלות אובסטרקיביות:

ההיענות של הריאות הרבה יותר גבוהה מאדם בריא יכול להגיע ל0.2

15

expiratory dynamic test:
מבחן הוצאת אוויר דינאמי

בודקים נשיפה על ציר הזמן
בוקדים כמה אוויר מוציאים בשנייה הראשונה = FEV1
וכמה זמן לוקח להוציא את כל שאר האוויר = FVC

FEV1
ערך חשוב בקביעת מחלה חסימתית של דרכי הנשימה

16

אילו מחלות ניתן לזהות באמצעות
expiratory dynamic test?

אמפיזמה
אסתמה
ברונכיטיס

(שונה מבדיקת נפח ראיות בה מזהים רק אמפיזמה)

במחלות רסטרקטיביות - רב האוויר יצא בשניה הראשונה (יותר מבאדם בריא)

17

מי מבין 3 סוגי המבחנים מצליח לאבן את כל המחלות האובסטרקטיביות?

expiratory dynamic test

18

מי מבין המחלות הבאות סביר שה
TLC
יהיה גבוה ו
RV
גם יהיה גבוה
א. פיברוזיס ריאתי
ב. אסתמה
ג. נפחת ריאות
ד. כולם

ג

19

במי מהמחלות הבאות סביר שתוצאות ההיענות תהיה נמוכה מהתקין?
א. פיברוזיס ריאתי
ב. אסתמה
ג. נפחת ריאות
ד. כולם

א

20

מה ההגדרה של
FEV1?

כמות האוויר מכלל האוויר שיש שמצליחים להוציא בשניה הראשונה להוצאת האוויר.

21

באיזה מחלה יש
FEV1
גבוהה
FVC
קטן?
א. פיברוזיס ריאתי
ב. אסתמה
ג. נפחת ריאות
ד. כולם

א

22

באיזה מחלה יש
FEV1
נמוך
FVC
גבוה?
א. פיברוזיס ריאתי
ב. אסתמה
ג. נפחת ריאות
ד. כולם

ב + ג

23

תמת ריאה אובסטרקטיבי בילוד
atelectasis

מחלה חסימתית
נגרם מ:
נוזלים בריאות כמו מיקוניום
או חוסר התמיינות של מערכת הנשימה
מדובר בחסימה של הנאדיות עצמן

24

תמת ריאה אובסטרקטיבי במבוגר =

מחלה חסימתית
נגרם מגידולים, גופים זרים וכו - מדובר על חסימה של צינורות הנשימה הקטנים ביותר ולא של הנאדיות עצמן

25

תמת ריאה רסטרקטיבי -

מדובר באטלקטסיס דחיסתי =
compression atelectasis
נוזל בחלל הפלאורלי גורם ללחץ על הריאות - מונע את התנפחות הריאה

26

בצקת ריאות =

מחלה רסטרקטיבית
הצטברות נוזל ברקמה סביב הנאדיות - לא מדובר בנוזלים לנוזלים בתוך הצינורות או הנאדיות

27

גורמים לבצקת ריאות:

א. מחלות כלייתיות - גורמות להצטברות מים
ב. בעיות לב - מיטרל סטנוזיס/ כשל לב שמאל >> גורם לגודש דם
congestion
הצטברות דם בורידי הריאה >> נוזל מצטבר בפרנכימת הריאות.
ג. היפראמיה - שכמות הדם שמגיעה לריאות מהעורקים גבוהה מדי
יכול להיות שילובים

28

האם דלקת ריאות היא מחלה אובסטרקטיבית או רסטרקיבית?

יכולה להיות גם וגם
בעיקר מדובר במחלה אובסטרקטיבית כי יש תגובה דלקתית בתוך הנאדיות.

29

קשר בין דלקת ריאות לבין אפיזמה:

תהליך דקתי בפרנכיה >> גיוס תאים חיסוניים >> כמות גבוהה של אלסטאז בריאות >> פירוק של סיבים אלסטים בדפנות הריאה >> מוביל בסופו של דבר לכך שהנאדיות הופכות ל"נאדית אחת גדולה" >> אמפיזמה.
בתגובה הכבד מייצר אנטיטריפסין שמפרק אלסטאז >> מונע זמנים מצב של אמפיזמה

מגיעים לאמפיזמה מתת פעילות של אנטיטריפסין או עודף פעילות של אלסטאז או שילוב.

30

bronchiectasis =

דלקת בצינורות נשימה שגורמת לסתימה של הצינור וגם לנקרוזיס של שרירים חלקים והתרחבות של הצינורות - גורם למעין נפחת ריאות

31

cystic fibrosis =

מחלה כלל מערכתית
בריאות מדובר בבעיה אובסטרקטיבית
יש בעיה במאזן המחלחים (כלור) וכתוצאה במים.
תאים מערכת הנשימה מייצרים מוקוזה ביתר - מוקוזה נוקשה יותר - חוסמת את צינורות הנשימה

32

קשר בין דלקת ריאות ואסטמה =

כתוצאה מאסטמה יש הצטברות מוקוזה - יכול להוביל לדלקת ריאות חסימתית

33

דלקת ריאות רסטרקטיבית =

מצב דלקתי שגורם ללחץ חיסוני על כלי הנשימה.
תוצאה של
השמנת יתר, מחלות נוירומוסקולריות, פיברוזיס פולמונרי ועוד

34

פיברוזיס פולמונרי =

גורם למחלה רסטרקטיבית
קולגן גורם להקשחה של הרקמה. מדובר בהקחשה של הפרנכימה

35

מי מהמצבים הבאים מהווה סיכוי גבוה יותר להוביל לאטלקטזיס?
א. אמפיזמה עם חוסר סורפקטנט
ב. אמפיזמה עם עודף סורפקטנט
ג. פיברוזיס עם חוסר סורפקטנט
ד. פיברוזיס עם עודף סורפקטנט

ג?

36

אילו מהמחלות הבאות לא תגרום לשינויים בהיענות הריאה?
א. אמפיזמה
ב. pneumonia
ג. אסטמה
ד. פיברוזיס

ג?
דיבר על זה שבמחלות אובסטרקטיביות ההיענות גבוהה יותר???

37

מהי המחלה האובסטרקטיבית שכוללת תגובת רגישות יתר מסוג 1?

אסטמה

38

איך קורים למחלה שמתאפיינת ע"י תגובה דלקתית קשה בפרנכימה של הריאה ולאיזו משפחה היא שייכת?

restrictive pneumonia?

39

איזה מחלה אובסטרקטיבית מתאפיינת בעיקר בדלקת?

ברונכיטיס/ ברונכיוליטיס

40

באיזה מחלה יש הרס של סיבים אלסטים?

אמפיזמה

41

באיזה מחלה תהיה ההיענות הגובהה ביותר?

אמפיזמה
מחלה אובסטרקטיבית

42

באיזה מחלה הנפח השאירתי יהיה הנמוך ביות?
א. אמפיזמה
ב. pneumonia
ג. אסטמה
ד. פיברוזיס

ד

43

איזה מבחן מתאים ביותר לזיהוי אסטמה?

FEV1

44

באיזה מבחן המשתנה הבלתי תלוי הוא הזמן?

expiratory dynamic

45

באיזה מבחן המשתנה הבלתי תלוי הוא לחץ?

compliance

46

באיזה מבחן אין משמעות לציר האיקס?

lung volume

47

באיזה מבחן המשתנה התלוי הוא ליטרים של אוויר?

בכולם

48

מהו המצב המסוכן ביותר:
א. עלייה באלסטאז וירידה באלפא אלסטאז
ב. עליה באלסטאז ועליה באלפא אלסטאז
ג. ירידה באלסטאז ועליה באלפה אלסטאז
ד. ירידה באלסטאז וירידה באלפא אלסטאז

א

אלפא אלסטאז = אנטיטריפסין