כליות Flashcards Preview

פתולוגיה > כליות > Flashcards

Flashcards in כליות Deck (11):
0

מה קורה בתגובות אוטואימוניות (היפרסנסטיביות 2) או השפעה של קופלקס אנטיגן-נוגדן (היפרסנסטיביות 3)?

קומפלקסים אימונים יכולים או להגדיל את המרווחים או לחסום אותם

1

מה קורה במחלות דלקתיות של הפקעית?

הגברה מקומית של אספקת הדם שגורמת לעליה בל"ד
הגדלת המרווחים בין תאי האנדותל - בריחת תאים
הרס תאים

2

4 סוגים של תסמונות בגלומרולוס:

א. פגיעה קלה בגלומרולוס
ב. פגיעה חמורה יותר
ג. תסמונת נפרוטית
ד. תסמונת נפריטית

3

בעיות שיכולות להתרחש בגלומרולוס:

מחלות דלקתיות
ל"ד גבוה
תגובה אוטואימונית + השפעה של קומפלקס אנטיגן נוגדן
מחלות גנטיות

5

מה קורה בתסמונת קלה בגלומרולוס:

selective proteinuria

אלבומינאוריה = אלבומין הוא החלבון הראשון לברוח כי הוא נמצא בכמות הגדולה ביותר והוא קטן
נקרא גם

6

מה קורה בתסמונת קלינית חמורה יותר של הגלומרולוס?

nonselective proteinuria =

מעבר של כל מני חלבונים ולא רק אלבומין

גורם למחלות סיסטמיות נוספות

7

מה קורה תסמונת נפרוטית:

פרוטאינאוריה מעל 3.5 גר ליום
היפופרוטאינמיה - כבד לא מצליח לפצות כמו בתסמונות הקודמות
פוליאוריה - מעל 1.8 ליטר שתן ליום
לחץ אוסמוטי נמוך >> ל"ד נמוך >> בצקות

8

acute renal failure =

oliguria/anuria
uremia = תוצרים מטבולים שמצטברים בדם

8

ממה נגרמות בצקות בתסמונת נפרוטית לעומת נפריטיס?

בנפרוטית זה נגרם מלחץ אוסמוטי נמוך - יוצאים בעיקר מים
Pitting edema
בנפריטיס זה נגרם מל"ד גבוהה - יוצאים בעיקר מים + חלבונים
נראה בצקות סביב העיניים

9

מה קורה בנפריטיס:

המרווחים בין תאי האנדותל כבר כל כך גדולים שכדוריות דם אדומות וטסיות קומפלקסים וכו נתקעים שם וגורמים לחסימה

אין יותר אובדן אלבומין
יש חסימה שמובילה לאוליגאוריה או אנאוריה (פחות מ 0.5 ליטר ליום)
לחץ אוסמוטי חוזר לנורמלי
ל"ד גבוה >> עלולות להיות בצקות (

10

chronic renal failure =

מדובר בפגיעה בכל הכלייה
פגיעה ממושכת ביכולת התפקוד הכלייתי
ירידה ביכולת הריכוז של השתן - מוביל לפוליאוריה
צימאון
תכיפות במתן שתן