10. Medier och IT Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 10. Medier och IT > Flashcards

Flashcards in 10. Medier och IT Deck (113):
1

aikakauslehti

en tidskrift, tidskriften, tidskrifter, tidskrifterna 3

2

artikkeli

en artikel, artikeln, artiklar, artiklarna 2

3

arvostelu

en recension, recensionen, recensioner, recensionerna 3

4

dokumentti

en dokumentär, dokumentären, dokumentärer, dokumentärerna 3

5

e-lehti

en e-tidning, e-tidningen, e-tidningar, e-tidningarna 2

6

hakkeri

en hackare, hackaren, hackare, hackarna 5; en hacker, -n

7

hiiri

en (dator)mus, musen

8

ilmoitus

en annons, annonsen, annonser, annonserna 3

9

internetyhteys

en internetuppkoppling 2

10

journalisti

en journalist, journalisten, journalister, journalisterna 3

11

kanava

en kanal, kanalen, kanaler, kanalerna 3

12

kaukosäädin

en fjärrkontroll, fjärrkontrollen, fjärrkontroller, fjärrkontrollerna 3

13

kosketusnäyttö

en pekskärm, pekskärmen, pekskärmar, pekskärmarna 2

14

kotisivu

en hemsida, hemsidan, hemsidor, hemsidorna 1

15

kuvaruutu

en tv-ruta, tv-rutan, tv-rutor, tv-rutorna 1

16

kännykkä

en mobil, mobilen, mobiler, mobilerna 3

17

käyttäjätunnus

ett användarnamn, användarnamnet, användarnamn, användarnamnen 5; ett loginnamn 5

18

laajakaista(verkko)

ett bredband, -et

19

lehdistö

press, -en

20

liite, liitetiedosto

en bilaga, bilagan, bilagor, bilagorna 1; en bifogad fil (filen, filer, filerna) 3

21

linkki

en länk, länken, länkar, länkarna 2

22

läppäri

en bärbar dator (datoren, datorer, datorerna) 3; en laptop, laptopen, laptopar, laptoparna 2

23

mainos

en reklam, reklamen, reklamer, reklamerna 3

24

maksukanava

en betalkanal, betalkanalen, betalkanaler, betalkanalerna 3

25

muistitikku

ett USB-minne, USB-minnet, USB-minnen, USB-minnena 4

26

naistenlehti

en damtidning, damtidningen, damtidningar, damtidningarna 2

27

netti, verkko

nätet, webben

28

näppäimistö

ett tangentbord, tangentbordet, tangentbord, tangentborden 5

29

näyttö

en skärm, skärmen, skärmar, skärmarna 2

30

ohjelma

ett program, programmet, program, programmen 5

31

ohjelman juontaja

en programvärd, programvärden, programvärdar, programvärdarna 2

32

otsikko

en rubrik, rubriken, rubriker, rubrikerna 3

33

palsta

en spalt, spalten, spalter, spalterna 3

34

pilapiirros

en karikatyr, karikatyren, karikatyrer, karikatyrerna 3

35

päivälehti

en dagstidning, dagstidningen, dagstidningar, dagstidningarna 2

36

pääkirjoitus

en ledare, ledaren, ledare, ledarna 5

37

päätoimittaja

en chefredaktör, chefredaktören, chefredaktörer, chefredaktörerna 3

38

reportaasi, juttu (tv-, radio-)

ett reportage, reportaget, reportage, reportagen 5

39

salasana

ett lösenord, lösenordet, lösenord, lösenorden 5

40

sarjakuva

en serie, serien, serier, serierna 3

41

sarjakuvalehti

en serietidning, serietidningen, serietidningar, serietidningarna 2

42

selostaja, kommentaattori

en kommentator, kommentatoren, kommentatorer, kommentatorerna 3

43

sosiaalinen media

sociala medier

44

sovellus

en app, appen, appar, apparna 2

45

sähköposti

e-post, -en

46

säätiedotus

en väderrapport, väderrapporten, väderrapporter, väderrapporterna 3

47

tablet-tietokone

en surfplatta, surfplattan, surfplattor, surfplattorna 1

48

tekijänoikeus

en upphovsrätt, upphovsrätten, upphovsrätter, upphovsrätterna 3

49

tekstiviesti

ett textmeddelande, textmeddelandet, textmeddelanden, textmeddelandena 4; ett sms, sms:et, sms, sms:en 5

50

tiedosto

en fil, filen, filer, filerna 3

51

tietokone

en dator, datorn, datorer, datorerna 3

52

tietokonepeli

ett dataspel, dataspelet, dataspel, dataspelen 5; ett datorspel 5

53

tietotekniikka (oppiaineena)

informationsteknik, -en; IT

54

tilaaja

en prenumerant, prenumeranten, prenumeranter, prenumeranterna 3

55

toimittaja

en redaktör, redaktören, redaktörer, redaktörerna 3

56

tulostin

en skrivare, skrivaren, skrivare, skrivarna 5

57

työkalut

verktyg, -en

58

uusinta

en repris, reprisen, repriser, repriserna 3

59

uutinen

en nyhet, nyheten, nyheter, nyheterna 3

60

uutinen (pikku-, lehdessä)

en notis, notisen, notiser, notiserna 3

61

vallanpitäjä

en makthavare, makthavaren, makthavare, makthavarna 5

62

verkkokaupankäynti

e-handel, -n

63

verkkokauppa

en nätbutik, nätbutiken, nätbutiker, nätbutikerna 3

64

webbisivu, verkkosivu

en webbsida, webbsidan, webbsidor, webbsidorna 1; en webbplats, webbplatsen, webbplatser, webbplatserna 3

65

verkkolehti

en nättidning, nättidningen, nättidningar, nättidningarna 2

66

verkossa, netissä

på nätet

67

videoklippi

ett videoklipp, videoklippet, videoklipp, videoklippen 5

68

virus

ett virus, viruset, virus, virusen 5

69

yleisönosasto

en insändarspalt, insändarspalten, insändarspalter, insändarspalterna 3

70

yleisönosastokirjoitus

en insändare, insändaren, insändare, insändarna 5 (lehti); ett inlägg, inlägget, inlägg, inläggen 5 (verkko)

71

älypuhelin

en smarttelefon, smarttelefonen, smarttelefoner, smarttelefonerna 3

72

asentaa

installera, installerar, installerade, installerat 1

73

avata televisio / radio / tietokone

sätta, sätter, satte, satt (ep.) på tv:n / radion / datorn

74

chattailla, olla mukana

chatta, chattar, chattade, chattat 1

75

klikata

klicka, klickar, klickade, klickat 1 på

76

käydä jonkun kotisivulla

gå, går, gick, gått (ep.) in på / besöka, besöker, besökte, besökt 2 någons hemsida

77

ladata elokuva / kappale

ladda, laddar, laddade, laddat 1 ner en film (filmen, filmer, filmerna) 3 / en låt (låte, låter, låterna) 3

78

laittaa ääntä kovemmalle / pienemmälle

skruva, skruvar, skruvade, skruvat 1 upp / ner volymen

79

lehdessä lukee

det står i tidningen

80

levittää

sprida, sprider, spred, spridit 4

81

lähettää linkki

skicka, skickar, skickade, skickat 1 en länk, länken, länkar, länkarna 2

82

lähettää sähköpostia, meilata

skicka, skickar, skickade, skickat 1 e-post; mejla, mejlar, mejlade, mejlat 1 (puhek.)

83

lähettää tekstiviesti

skicka, skickar, skickade, skickat 1 ett textmeddelande 4; messa, messar, mässade, messat 1 (puhek.), sms:a, sms:ar, sms:ade, sms:at 1 (puhek.)

84

mainostaa jotakin

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) reklam för ngt

85

olla Facebookissa

vara, är, var, varit 4 på Facebook

86

olla netissä

vara, är, var, varit 4 uppkopplad, uppkopplat, uppkopplade

87

painaa nappia

trycka, trycker, tryckte, tryckt 2 på knappen

88

päivittää

uppdatera, uppdaterar, uppdaterade, uppdaterat 1

89

selailla lehteä

bläddra, bläddrar, bläddrade, bläddrat 1 i en tidning

90

selostaa

referera, refererar, refererade, refererat 1

91

sulkea (laite)

stänga, stänger, stängde, stängt 2 av

92

surffailla netissä

surfa, surfar, surfade, surfat 1 på nätet

93

tallentaa

spara, sparar, sparade, sparat 1

94

tilata lehteä

prenumerera, prenumererar, prenumererade, prenumererat 1 på en tidning

95

tulostaa

skriva, skriver, skrev, skrivit 4 ut; printa, printar, printade, printat 1 ut

96

tviitata

tweeta, tweetar, tweetade, tweetat 1

97

viihdyttää

underhålla, underhåller, underhöll, underhållit 4

98

helppokäyttöinen

lättanvänd, lättanvänt, lättanvända

99

itsenäinen

självständig, -t, -a

100

kaupallinen

kommersiell, -t, -a

101

keskinkertainen

medelmåttig, -t, -a

102

kielletty

förbjuden, förbjudet, förbjudna

103

käyttökelpoinen

användbar, -t, -a

104

langaton

trådlös, -t, -a

105

osallinen

delaktig, -t, -a

106

nimetön

anonym, -t, -a

107

rajattu

begränsad, begränsat, begränsade

108

saatavilla oleva

tillgånglig, -t, -a

109

sallittu

tillåten, tillåtet, tillåtna

110

sähköinen

digital, -t, -a

111

tavoitettavissa

nåbar, -t, -a

112

tärkeä

viktig, -t, -a

113

vahingollinen

skadlig, -t, -a