1. Sociala nätverk Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 1. Sociala nätverk > Flashcards

Flashcards in 1. Sociala nätverk Deck (98)
Loading flashcards...
1

adoptio-

adoptiv-

2

avioero

en skilsmässa, skilsmässan, skilsmässor, skilsmässorna 1

3

avioliitto

ett äktenskap, äktenskapet, äktenskap, äktenskapen 5

4

aviopari

ett äkta par 5 (ett par, paret, par, paren)

5

aviopuoliso

en maka, makan, makor, makorna 1 (naisp.); en make, maken, makar, makarna 2 (miesp.)

6

avopuoliso

en sambo, sambon, sambor, samborna 3

7

avosuhde

ett samboförhållande, -förhållandet, -förhållanden, -förhållandena 4

8

eno

en morbror, morbrodern, morbröder, morbröderna 5*

9

hautajaiset

en begravning, begravningen, begravningar, begravningarna 2

10

häät

ett bröllop, bröllopet, bröllop, bröllopen 5

11

ihmissuhteet

mänskliga relationer, de mänskliga relationerna

12

isoisä (isän isä)

en farfar, farfadern, farfäder, farfäderna 5*

13

isoisä (äidin isä)

en morfar, morfadern, morfäder, morfäderna 5*

14

isovanhemmat (äidin; isän vanhemmat)

morföräldrar, -na; farföräldrar, -na

15

isoäiti (äidin äiti)

en mormor, mormodern, mormödrar, mormödrarna 2*

16

isoäiti (isän äiti)

en farmor, farmodern, farmödrar, farmödrarna 2*

17

isäpuoli

en bonuspappa, -pappan, -pappor, -papporna 1; en plastpappa 1

18

kaksonen

en tvilling, tvillingen, tvillingar, tvillingarna 2

19

lapsenlapsi

ett barnbarn, barnbarnet, barnbarn, barnbarnen 5

20

lähimmäinen

en medmänniska, medmänniskan, medmänniskor, medmänniskorna 1

21

paras ystävä (tytöt)

en bästis, bästisen, bästisar, bästisarna 2

22

parisuhde

ett parförhållande, parförhållandet, parförhållanden, parförhållandena 4

23

poika (oma)

en son, sonen, söner, sönerna 3*

24

riita

ett bråk, bråket, bråk, bråken 5; ett gräl, grälet, gräl, grälen 5

25

sateenkaariperhe

en regnbågsfamilj, -familjen, -familjer, -familjerna 3

26

serkku

en kusin, kusinen, kusiner, kusinerna 3

27

setä

en farbror 5* (en broder, brodern, bröder, bröderna)

28

sinkku

en singel, singeln, singlar, singlarna 2

29

sisarpuoli

en halvsyster, halvsystern, halvsystrar, halvsystrarna 2

30

sisarus

ett syskon, syskonet, syskon, syskonen 5