1. Sociala nätverk Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 1. Sociala nätverk > Flashcards

Flashcards in 1. Sociala nätverk Deck (98):
1

adoptio-

adoptiv-

2

avioero

en skilsmässa, skilsmässan, skilsmässor, skilsmässorna 1

3

avioliitto

ett äktenskap, äktenskapet, äktenskap, äktenskapen 5

4

aviopari

ett äkta par 5 (ett par, paret, par, paren)

5

aviopuoliso

en maka, makan, makor, makorna 1 (naisp.); en make, maken, makar, makarna 2 (miesp.)

6

avopuoliso

en sambo, sambon, sambor, samborna 3

7

avosuhde

ett samboförhållande, -förhållandet, -förhållanden, -förhållandena 4

8

eno

en morbror, morbrodern, morbröder, morbröderna 5*

9

hautajaiset

en begravning, begravningen, begravningar, begravningarna 2

10

häät

ett bröllop, bröllopet, bröllop, bröllopen 5

11

ihmissuhteet

mänskliga relationer, de mänskliga relationerna

12

isoisä (isän isä)

en farfar, farfadern, farfäder, farfäderna 5*

13

isoisä (äidin isä)

en morfar, morfadern, morfäder, morfäderna 5*

14

isovanhemmat (äidin; isän vanhemmat)

morföräldrar, -na; farföräldrar, -na

15

isoäiti (äidin äiti)

en mormor, mormodern, mormödrar, mormödrarna 2*

16

isoäiti (isän äiti)

en farmor, farmodern, farmödrar, farmödrarna 2*

17

isäpuoli

en bonuspappa, -pappan, -pappor, -papporna 1; en plastpappa 1

18

kaksonen

en tvilling, tvillingen, tvillingar, tvillingarna 2

19

lapsenlapsi

ett barnbarn, barnbarnet, barnbarn, barnbarnen 5

20

lähimmäinen

en medmänniska, medmänniskan, medmänniskor, medmänniskorna 1

21

paras ystävä (tytöt)

en bästis, bästisen, bästisar, bästisarna 2

22

parisuhde

ett parförhållande, parförhållandet, parförhållanden, parförhållandena 4

23

poika (oma)

en son, sonen, söner, sönerna 3*

24

riita

ett bråk, bråket, bråk, bråken 5; ett gräl, grälet, gräl, grälen 5

25

sateenkaariperhe

en regnbågsfamilj, -familjen, -familjer, -familjerna 3

26

serkku

en kusin, kusinen, kusiner, kusinerna 3

27

setä

en farbror 5* (en broder, brodern, bröder, bröderna)

28

sinkku

en singel, singeln, singlar, singlarna 2

29

sisarpuoli

en halvsyster, halvsystern, halvsystrar, halvsystrarna 2

30

sisarus

ett syskon, syskonet, syskon, syskonen 5

31

suhde

ett förhållande, förhållandet, förhållanden, förhållandena 4; en relation, relationen, relationer, relationerna 3

32

suku

en släkt, släkten, släkter, släkterna 3

33

sukulainen

en släkting, släktingen, släktingar, släktingarna 2

34

sukupolvien välinen kuilu

en generationsklyfta, generationsklyftan, generationsklyftor, generationsklyftorna 1

35

tytär

en dotter, dottern, döttrar, döttrarna 2*

36

täti (isän sisar)

en faster, fastern, fastrar, fastrarna 2

37

täti (äidin sisar)

en moster, mostern, mostrar, mostrarna 2

38

uusperhe

en nyfamilj, nyfamiljen, nyfamiljer, nyfamiljerna 3; en plastfamilj 3

39

vaimo

en fru, frun, fruar, fruarna 2; en hustru, hustrun, hustrur, hustrurna 3

40

vanhempi (toinen), vanhemmat

en förälder, föräldern, föräldrar, föräldrarna 2

41

velipuoli

en halvbror, halvbrodern, halvbröder, halvbröderna 5*

42

välirikko

brytning, -en

43

yksinhuoltajaäiti / -isä

en ensam mamma 1 / pappa 1; en ensamförälder 2

44

ystävyys

vänskap, -en

45

ystävä

en vän, vännen, vänner, vännerna 3

46

äitipuoli

en bonusmamma, -mamman, -mammor, -mammorna 1; en plastmamma 1

47

adoptoida

adoptera, adopterar, adopterade, adopterat 1

48

antaa anteeksi jollekulle

förlåta, förlåter, förlät, förlåtit 4 någon

49

arvostaa

uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat 1

50

asua yhdessä jonkun kanssa

bo, bor, bodde, bott 3 ihop med någon

51

erota jostakusta

skilja, skiljer, skilde, skilt 2 sig från någon

52

hyväksyä

acceptera, accepterar, accepterade, accepterat 1; godkänna, godkänner, godkände, godkänt 2

53

ihailla

beundra, beundrar, beundrade, beundrat 1

54

ihastua johonkin

bli 4 förtjust, förtjust, förtjusta i någon

55

inhota

avsky, avskyr, avskydde, avskytt 3

56

joutua riitoihin jonkun kanssa

råka, råkar, råkade, råkat 1 i gräl med någon; börja, börjar, började, börjat 1 bråka med någon

57

juoruta

skvallra, skvallrar, skvallrade, skvallrat 1

58

kannustaa

uppmuntra, uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat 1; peppa, peppar, peppade, peppat 1

59

käyttäytyä hyvin jotakuta kohtaan

uppföra, uppför, uppförde, uppfört 2 sig väl mot någon

60

lohduttaa jotakuta

trösta, tröstar, tröstade, tröstat 1 någon

61

mennä kihloihin jonkun kanssa

förlova, förlovar, förlovade, förlovat 1 sig med någon

62

mennä naimisiin jonkun kanssa

gifta, gifter, gifte, gift 2 sig med någon

63

mennä uudelleen naimisiin

gifta, gifter, gifte, gift 2 om sig

64

muuttaa erilleen

flytta, flyttar, flyttade, flyttat 1 isär

65

muuttaa yhteen

flytta, flyttar, flyttade, flyttat 1 ihop

66

olla avoliitossa

vara, är, var, varit 4 sambo

67

olla eri mieltä jostakin

vara 4 oense / oenig om någonting; vara 4 av annan åsikt om ngt

68

olla kihloissa

vara 4 förlovad, förlovat, förlovade

69

olla käytettävissä

ställa, ställer, ställde, ställt 2 upp

70

olla samaa mieltä jonkun kanssa

hålla, håller, höll, hållit 4 med någon; vara 4 ense med någon; vara 4 av samma åsikt som någon

71

perustaa perhe

bilda, bildar, bildade, bildat 1 familj

72

pitää jostakusta / jostakin

tycka, tycker, tyckte, tyckt 2 om ngn / ngt; gilla, gillar, gillade, gillat 1 ngn / ngt

73

pitää lupauksensa

hålla, håller, höll, hållit 4 sitt löfte

74

päästä yhteisymmärrykseen jostakin

enas, enas, enades, enats 1 om ngt; komma, kommer, kom, kommit 4 överens om ngt

75

rakastaa

älska, älskar, älskade, älskat 1

76

rakastua johonkin

bli 4 kär / förälskad i någon; förälska, förälskar, förälskade, förälskat 1 sig i någon

77

riidellä, rähistä

gräla, grälar, grälade, grälat 1; bråka, bråkar, bråkade, bråkat 1

78

seurustella jonkun kanssa

vara, är, var, varit 4 tillsammans med någon; sällskapa, sällskapar, sällskapade, sällskapat 1 med någon

79

sopia, tehdä sovinto

bli 4 sams med någon

80

syrjiä

diskriminera, diskriminerar, diskriminerade, diskriminerat 1

81

tehdä kompromissi

göra, gör, gjorde, gjort (ep.) en kompromiss, kompromissa, kompromissar, kompromissade, kompromissat 1

82

tukea jotakuta

stötta, stöttar, stöttade, stöttat 1 någon

83

tulla toimeen jonkun kanssa

komma, kommer, kom, kommit 4 överens med någon

84

tutustua johonkuhun

bli 4 bekant med någon

85

ystävystyä jonkun kanssa

bli 4 vän med någon

86

adoptoitu

adoptiv, -t, -a

87

auttavainen

hjälpsam, hjälpsamt, hjälpsamma

88

epäystävällinen

ovänlig, -t, -a

89

eronnut

(från)skild, skilt, skilda

90

huomaavainen jotakuta kohtaan

hänsynsfull, -t, -a mot någon

91

häikäilemätön, piittaamaton

hänsynslös, -t, -a

92

kateellinen jollekulle

avundsjuk, -t, -a på någon

93

mustasukkainen

svartsjuk, -t, -a

94

naimaton

ogift, -, -a

95

naimisissa

gift, -, -a

96

tasa-arvoinen

jämlik, -t, -a; jämställd, jämställt, jämställda

97

yhteinen

gemensam, -t, -ma

98

ystävällinen

vänlig, -t, -a