9. Natur och miljö Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 9. Natur och miljö > Flashcards

Flashcards in 9. Natur och miljö Deck (118):
1

aurinkoenergia

solenergi, -n

2

biojäte

ett bioavfall, bioavfallet, bioavfall, bioavfallen 5

3

eläin

ett djur, djuret, djur, djuren 5

4

energialähde

en energikälla, energikällan, energikällor, energikällorna 1

5

erämaa

en ödemark, ödemarken, ödemarker, ödemarkerna 3

6

havupuu

ett barrträd, barrträdet, barrträd, barrträden 5

7

ilmasto

klimat, -et

8

joki

en å, ån, åar, åarna 2 (pieni); en älv, älven, älvar, älvarna 2 (suurehko, Pohjoismaissa); en flod, floden, floder, floderna 3 (suuri)

9

järvi

en (in)sjö, sjön, sjöar, sjöarna 2

10

jäte

ett avfall, avfallet, avfall, avfallen 5

11

jäteasema

en avfallsstation, avfallsstationen, avfallsstationer, avfallsstationerna 3

12

jää

is, -en

13

jäätikkö

en glaciär, glaciären, glaciärer, glaciärerna 3

14

kasvi

en växt, växten, växter, växterna 3

15

kasvihuoneilmiö

drivhuseffekt, -en; växthuseffekt, -en

16

kasvillisuus

växtlighet, -en

17

kestävä kehitys

hållbar utveckling

18

kierrätys

återvinning, -en

19

kierrätyskeskus

en återvinningsstation, återvinningsstationen, återvinningsstationer, återvinningsstationerna 3; en återvinningscentral, återvinningscentralen, återvinningscentraler, återvinningscentralerna 3

20

kierrätyspaperi, uusiopaperi

returpapper, -papperet / -pappret

21

koski

en fors, forsen, forsar, forsarna 2

22

lasinkeräys

glasinsamling, -en

23

lehtipuu

ett lövträd, lövträdet, lövträd, lövträden 5

24

loska, räntä

slask, -et; snöblandat regn

25

lumimyrsky

en snöstorm, snöstormen, snöstormar, snöstormarna 2

26

luonnonmukainen viljely

naturenlig odling

27

luonnonsuojelija

en naturvårdare, naturvårdaren, naturvårdare, naturvårdarna 5

28

luonnonsuojelu

naturvård, -en; naturskydd, -et

29

luonnonvarat

naturtillgångar, -na

30

luonnonystävä

en naturvän, naturvännen, naturvänner, naturvännerna 3

31

luonto

natur, -en

32

lyijytön bensiini

blyfri bensin

33

maanjäristys

en jordbävning, jordbävningen, jordbävningar, jordbävningarna 2; ett jordskalv, jordskalvet, jordskalv, jordskalven 5

34

marja

ett bär, bäret, bär, bären 5

35

meri

ett hav, havet, hav, haven 5; en sjö, sjön, sjöar, sjöarna 2

36

metsä

en skog, skogen, skogar, skogarna 2

37

myrsky

en storm, stormen, stormar, stormarna 2

38

otsonikerros

ett ozonlager, ozonlagret, ozonlager, ozonlagren 5

39

pakokaasut

avgaser, -na

40

palautuspullo

en returflaska, returflaskan, returflaskor, returflaskorna 1

41

pelto

en åker, åkern, åkrar, åkrarna 2

42

pensas

en buske, busken, buskar, buskarna 2

43

pilvi

ett moln, molnet, moln, molnen 5

44

puro

en bäck, bäcken, bäckar, bäckarna 2

45

puu (materiaali)

trä, -(e)t

46

puu

ett träd, trädet, träd, träden 5

47

päästö

ett utsläpp, utsläppet, utsläpp, utsläppen 5

48

rajuilma

oväder, ovädret

49

rannikko

en kust, kusten, kuster, kusterna 3

50

roska

skräp, -et

51

roskat

sopor, -na

52

ruska

höstens färger

53

saari (pieni)

en holme, holmen, holmar, holmarna 2

54

saari (suuri)

en ö, ön, öar, öarna 2

55

saaristo

en skärgård, skärgården, skärgårdar, skärgårdarna 2

56

saaste; saastuminen

en förorening, föroreningen, föroreningar, föroreningarna 2; förorening, -en

57

sade

regn, -et (vesi); nedfall, -et (vesi- / lumisade)

58

sademetsä

en regnskog, regnskogen, regnskogar, regnskogarna 2

59

sieni

en svamp, svampen, svampar, svamparna 2

60

suo

en myrmark, myrmarken, myrmarker, myrmarkerna 3

61

sää

väder, vädret

62

torjunta-aine

ett bekämpningsmedel, bekämpningsmedlet, bekämpningsmedel, bekämpningsmedlen 5

63

tulivuorenpurkaus

ett vulkanutbrott, vulkanutbrottet, vulkanutbrott, vulkanutbrotten 5

64

tulivuori

en vulkan, vulkanen, vulkaner, vulkanerna 3

65

tunturi

ett fjäll, fjället, fjäll, fjällen 5

66

tupakantumppi

en fimp, fimpen, fimpar, fimparna 2

67

tuulivoimala

ett vindkraftverk, vindkraftverket, vindkraftverk, vindkraftverken 5

68

ukonilma

åska, -n; åskväder, -vädret

69

uusiolasi, kierrätyslasi

returglas, -et

70

vesivoima

vattenkraft, -en

71

ydinjäte

kärnavfall, -et

72

ydinvoima

kärnkraft, -en

73

ydinvoimala

ett kärnkraftverk, kärnkraftverket, kärnkraftverk, kärnkraftverken 5

74

ympäristö

en miljö, miljön, miljöer, miljöerna 3; en omgivning, omgivningen, omgivningar, omgivningarna 2

75

ympäristönsuojelija

en miljövårdare, miljövårdaren, miljövårdare, miljövårdarna 5

76

ympäristönsuojelu

miljövård, -en

77

heittää menemään

slänga, slänger, slängde, slängt 2

78

kierrättää

återvinna, återvinner, återvann, återvunnit 4

79

kompostoida

kompostera, komposterar, komposterade, komposterat 1

80

lajitella

sortera, sorterar, sorterade, sorterat 1

81

paistaa (auringosta)

skina, skiner, sken, skinit 4

82

poimia marjoja / sieniä

plocka, plockar, plockade, plockat 1 bär / svamp

83

roskata

skräpa, skräpar, skräpade, skräpat 1 ner

84

saastuttaa

förorena, förorenar, förorenade, förorenat 1; smutsa, smutsar, smutsade, smutsat 1 ner

85

salamoida

blixtra, blixtrar, blixtrade, blixtrat 1

86

sataa lunta

snöa, snöar, snöade, snöat 1

87

sataa räntää

slaska, slaskar, slaskade, slaskat 1

88

sataa

regna, regnar, regnade, regnat 1

89

suojella

vårda, vårdar, vårdade, vårdat 1; skydda, skyddar, skyddade, skyddat 1

90

tuhota

förstöra, förströr, förstörde, förstört 2

91

tumpata

fimpa, fimpar, fimpade, fimpat 1

92

ukkostaa

åska, åskar, åskade, åskat 1

93

välttää

undvika, undviker, undvek, undvikit 4

94

ainutlaatuinen

enastående (tpm); unik, -t, -a

95

ekologisesti viljelty

ekologiskt odlad, odlat, odlade

96

hyvinhoidettu

välskött, -, -a

97

karu

karg, -t, -a

98

kolea

kylig, -t, -a

99

koskematon

orörd, orört, orörda

100

kuiva

torr, -t, -a

101

leuto

mild, milt, milda

102

liukas

hal, -t, -a

103

lumeton

snöfri, snöfritt, snöfria

104

lyijytön

blyfri, blyfritt, blyfria

105

pilvinen

mulen, mulet, mulna

106

rauhoitettu

fridlyst, -, -a

107

syvä

djup, -t, -a

108

tasainen

platt, -, -a

109

tumma

mörk, -t, -a

110

ekologinen, luonnonmukainen

ekologisk, -t, -a

111

kierrätettävä

återvinningsbar, -t, -a

112

luonnonmukainen

naturenlig, -t, -a

113

saastunut

förorenad, förorenat, förorenade

114

uhanalainen

hotad, hotat, hotade

115

uudistuva

förnybar, -t, -a

116

ympäristölle vaarallinen

miljöfarlig, -t, -a

117

ympäristötietoinen

miljömedveten, miljömedvetet, miljömedvetna

118

ympäristöystävällinen

miljövänlig, -t, -a