9. Natur och miljö Flashcards Preview

ABI: Ruotsi > 9. Natur och miljö > Flashcards

Flashcards in 9. Natur och miljö Deck (118)
Loading flashcards...
1

aurinkoenergia

solenergi, -n

2

biojäte

ett bioavfall, bioavfallet, bioavfall, bioavfallen 5

3

eläin

ett djur, djuret, djur, djuren 5

4

energialähde

en energikälla, energikällan, energikällor, energikällorna 1

5

erämaa

en ödemark, ödemarken, ödemarker, ödemarkerna 3

6

havupuu

ett barrträd, barrträdet, barrträd, barrträden 5

7

ilmasto

klimat, -et

8

joki

en å, ån, åar, åarna 2 (pieni); en älv, älven, älvar, älvarna 2 (suurehko, Pohjoismaissa); en flod, floden, floder, floderna 3 (suuri)

9

järvi

en (in)sjö, sjön, sjöar, sjöarna 2

10

jäte

ett avfall, avfallet, avfall, avfallen 5

11

jäteasema

en avfallsstation, avfallsstationen, avfallsstationer, avfallsstationerna 3

12

jää

is, -en

13

jäätikkö

en glaciär, glaciären, glaciärer, glaciärerna 3

14

kasvi

en växt, växten, växter, växterna 3

15

kasvihuoneilmiö

drivhuseffekt, -en; växthuseffekt, -en

16

kasvillisuus

växtlighet, -en

17

kestävä kehitys

hållbar utveckling

18

kierrätys

återvinning, -en

19

kierrätyskeskus

en återvinningsstation, återvinningsstationen, återvinningsstationer, återvinningsstationerna 3; en återvinningscentral, återvinningscentralen, återvinningscentraler, återvinningscentralerna 3

20

kierrätyspaperi, uusiopaperi

returpapper, -papperet / -pappret

21

koski

en fors, forsen, forsar, forsarna 2

22

lasinkeräys

glasinsamling, -en

23

lehtipuu

ett lövträd, lövträdet, lövträd, lövträden 5

24

loska, räntä

slask, -et; snöblandat regn

25

lumimyrsky

en snöstorm, snöstormen, snöstormar, snöstormarna 2

26

luonnonmukainen viljely

naturenlig odling

27

luonnonsuojelija

en naturvårdare, naturvårdaren, naturvårdare, naturvårdarna 5

28

luonnonsuojelu

naturvård, -en; naturskydd, -et

29

luonnonvarat

naturtillgångar, -na

30

luonnonystävä

en naturvän, naturvännen, naturvänner, naturvännerna 3